Balıkların Biyolojik Özellikleri

• Dünya’nın 2/3 ü sularla kaplıdır

• Bu su ortamında önemli miktarda organik materyal üretilir

• Mikroskobik bitkiler olan fitoplaktonlar güneş enerjisini kullanarak yaşayan, organik maddenin ilk üreticileridir

Suda organik madde üretimi yılda yaklaşık 40 000milyon tondur

Dünyadaki en zengin balıkçılık alanlarından biri olan kuzey denizindeki yıllık organik madde üretimi(milyon ton)

Balıklar, genellikle sudan oksijeni elde etmek için solungaçlarını kullanan, yüzgeçlerinde ışınlar olarak isimlendirilen değişken sayıda iskelet elemanları olan sucul omurgalılardır

Beş omurgalı sınıfı, balık olarak isimlendirilebilen türlere sahiptir. Ancak bu gruplardan sadece ikisi kıkırdaklı balıklar (chondrichthyes) ve kemikli balıklar (teleostei) genellikle önemlidir.

Balıkların sadeleştirilmiş soy ağacı

Anatomi ve fizyoloji

• Iskelet

– omurgalılar grubunda olan balık omurga ve beyni içine alan kafatasına sahiptir

– omurga baştan kuyruk yüzgecine kadar uzanır ve omurlardan oluşur

– omurlar nöral spinleri biçimlendirmek için dorsal olarak (sırta doğru ) uzanırlar ve gövde de kaburgaları taşıyan lateral (yanal) yola sahiptir

– Kaburgalar (kılçıklar) kas segmentleri (miyotom) arasında yer alan bağ doku arasındaki kıkırdak ve kemik yapılardır

– kas dokuda horizantal olarak uzanan kılçık benzeri yapılar yer alır ve bunlar fileto çıkarılırken veya yemek hazırlanırken sorun yaratır

Kemikli balık iskeleti

• Kas anatomisi ve fonksiyonu

– balık kas anatomisi kara hayvanlarınkinden farklıdır

– balık kas demetlerini iskelete bağlıyan tendonlar bulunmaz

– balıklar konnektif doku kılıflar (miyokomat) içinde birbirine paralel uzanan kas hücrelerine sahiptir

– kas hücre paketi miyotom olarak adlandırılır

– miyokomatlar miyotomları deriye ve iskelete bağlarlar

– bütün kas hücreleri iki miyokomat arasında balığın uzunlamasına (dikey düzlemine) paralel olarak uzanır

– balığın her iki tarafındaki kas yığını (üst parçası dorsal kas ve alt parçası ventral kas) filetoyu oluşturur

– üst kısım sırt kasları olarak adlandırılır. Az kas içeren alt kısım ise karın kaslarıdır

– filetoda baş ve kuyruk kısımında ki kas hücrelerinin uzunluğu heterojendir

– miyokomat balığın uzunlamasına deriden omurgaya dikey olarak uzanır(bu anatomi balığın su içinde ideal hareketi için gerekli bükülmeye uygundur).

Kaynak: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/63457/mod_resource/content/0/bal%C4%B1klar%C4%B1n%20biyolojik%20%C3%B6zellikleri.pdf

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu