Balık Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı için Önemi ( Yalçın KAYA )

Abstract:  The importance of fish fatty acids on human health. In this review, it was reviewed the benefit of fish consumption in nutrition regime on human health. While the nutrition is described as a process in which the livings takes and uses the necessary diets from outside in order to grow, develop and continue their life, the healthy nutrition is described as taking adequate and well-balanced  diets.  Insufficient  and  unbalanced  diets  appearing  in  Third  World  countries  and  faced  health  problems  because  of American  style  unbalanced  diets  attained  the  unminimized  dimension.  In  recent  years,  the  importance  of  adequate  and  well-balanced diets understood and nutritional habits started to be changing. For this reason, recent articles relating to saturated and unsaturated  especially  poly  unsaturated  fatty  acids  which  have  an  impact  on  human  health  were  able  to  be  reviewed  and comprehensively written.

Key Words: Fish, fatty acids, health.

Özet:  Bu  derlemede,  beslenme  rejiminde  bal ık  tüketmenin  insan  sağlığına  faydaları  üzerinde  durulmuştur.  Beslenme,  canlıların  büyümeleri,  gelişmeleri  ve  yaşamlarını  sürdürebilmeleri  için  gerekli  olan  gıdaları  dış  ortamdan  al ıp  kullanmaları  süreci  olarak  tanımlanırken; sağlıklı beslenme, besinlerin yeterli ve dengeli olarak al ınması şeklinde tanımlanmaktadır. Üçüncü dünya ülkelerinde görülen  yetersiz  ve  dengesiz  beslenme,  Amerikan  tarzı  düzensiz  beslenme  nedeniyle  karşılaşılan  sağlık  problemleri  bazı  batı ülkeleri  ve Türkiye’de  küçümsenmeyecek  boyutlara  ulaşmıştır.  Son  yıllarda  yeterli  ve  dengeli  beslenmenin  önemi  anlaşılmış  ve beslenme alışkanlıkları değişmeye başlamıştır. Bu sebeple son yıllarda yapılan ve insan sağlığına etki ettiği tespit edilen doymuş, doymamış ve özellikle çoklu doymam ış yağ asitleri ile ilgili makaleler derlenerek bir bütünlük içinde yazılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Balık, yağ asidi, sağlık.


Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu