Etiket Arşivleri: Balık Biyolojisi

Balıkların Biyolojik Özellikleri

• Dünya’nın 2/3 ü sularla kaplıdır

• Bu su ortamında önemli miktarda organik materyal üretilir

• Mikroskobik bitkiler olan fitoplaktonlar güneş enerjisini kullanarak yaşayan, organik maddenin ilk üreticileridir

Suda organik madde üretimi yılda yaklaşık 40 000milyon tondur

Dünyadaki en zengin balıkçılık alanlarından biri olan kuzey denizindeki yıllık organik madde üretimi(milyon ton)

Balıklar, genellikle sudan oksijeni elde etmek için solungaçlarını kullanan, yüzgeçlerinde ışınlar olarak isimlendirilen değişken sayıda iskelet elemanları olan sucul omurgalılardır

Beş omurgalı sınıfı, balık olarak isimlendirilebilen türlere sahiptir. Ancak bu gruplardan sadece ikisi kıkırdaklı balıklar (chondrichthyes) ve kemikli balıklar (teleostei) genellikle önemlidir.

Balıkların sadeleştirilmiş soy ağacı

Anatomi ve fizyoloji

• Iskelet

– omurgalılar grubunda olan balık omurga ve beyni içine alan kafatasına sahiptir

– omurga baştan kuyruk yüzgecine kadar uzanır ve omurlardan oluşur

– omurlar nöral spinleri biçimlendirmek için dorsal olarak (sırta doğru ) uzanırlar ve gövde de kaburgaları taşıyan lateral (yanal) yola sahiptir

– Kaburgalar (kılçıklar) kas segmentleri (miyotom) arasında yer alan bağ doku arasındaki kıkırdak ve kemik yapılardır

– kas dokuda horizantal olarak uzanan kılçık benzeri yapılar yer alır ve bunlar fileto çıkarılırken veya yemek hazırlanırken sorun yaratır

Kemikli balık iskeleti

• Kas anatomisi ve fonksiyonu

– balık kas anatomisi kara hayvanlarınkinden farklıdır

– balık kas demetlerini iskelete bağlıyan tendonlar bulunmaz

– balıklar konnektif doku kılıflar (miyokomat) içinde birbirine paralel uzanan kas hücrelerine sahiptir

– kas hücre paketi miyotom olarak adlandırılır

– miyokomatlar miyotomları deriye ve iskelete bağlarlar

– bütün kas hücreleri iki miyokomat arasında balığın uzunlamasına (dikey düzlemine) paralel olarak uzanır

– balığın her iki tarafındaki kas yığını (üst parçası dorsal kas ve alt parçası ventral kas) filetoyu oluşturur

– üst kısım sırt kasları olarak adlandırılır. Az kas içeren alt kısım ise karın kaslarıdır

– filetoda baş ve kuyruk kısımında ki kas hücrelerinin uzunluğu heterojendir

– miyokomat balığın uzunlamasına deriden omurgaya dikey olarak uzanır(bu anatomi balığın su içinde ideal hareketi için gerekli bükülmeye uygundur).

Kaynak: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/63457/mod_resource/content/0/bal%C4%B1klar%C4%B1n%20biyolojik%20%C3%B6zellikleri.pdf

Balıklar ( MEGEP )

 • 1. BALIK SİSTEMATİĞİ

 • 1.1. Tanımlar

 • 1.2. Kemikli Balıklarla Kıkırdaklı Balıklar Arasındaki Farklar

 • 1.3. Sistematikte Kategoriler

 • 1.4. Balık Biyolojisi

 • 1.4.1. Baş

 • 1.4.2. Gövde

 • 1.4.3. Kuyruk

 • 1.4.4. Ağız

 • 1.4.5. Burun

 • 1.4.6. Gözler

 • 1.4.7. Göz Kapakları

 • 1.4.8. Bıyıklar

 • 1.4.9. Çeneler

 • 1.4.10. Dişler

 • 1.4.11. Dudaklar

 • 1.4.12. Solungaç Kapakları (Operculum)

 • 1.4.13. Solungaç Zarları

 • 1.4.14. Solungaç Dikenleri

 • 1.4.15. Solungaç Yaprakları (Lamelleri)

 • 1.4.16. Yanal Çizgi (Line lateral)

 • 1.4.17. Yüzgeçler

 • 1.5. Balıkların Morfolojisi

 • 1.5.1. Balıklarda Vücut Şekilleri

 • 1.5.2. Balıkların Rengi

 • 1.5.3. Ağız ve Ağız Tipleri

 • 1.6. Balıkların Anatomisi

 • 1.6.1. İskelet Sistemi

 • 1.6.2. Kas Sistemi

 • 1.6.3. Sindirim Sistemi

 • 1.6.4. Solunum Sistemi

 • 1.6.5. Hava Kesesi veya Yüzme Kesesi

 • 1.6.6. Dolaşım Sistemi

 • 1.6.7. Boşaltım Sistemi

 • 1.6.8. Üreme Sistemi

 • 1.6.9. Sinir Sistemi

 • 1.6.10. Örtü Organları

 • 1.6.11. Pullar ve Pul Tipleri

 • 1.7. Balıklarda His Organları

 • 1.8. Balıklarda Duyu Organları

 • 1.8.1. Koku Alma Organı

 • 1.8.2. Denge ve İşitme Organı

 • 1.8.3. Görme Organı ve Görüş Sahası

 • 2. Tatlı Su Balıkları

 • 2.1. Alabalıklar

 • 2.1.1. Sistematikteki Yeri

 • 2.1.2. Ekolojik Özellikler

 • 2.1.3. Biyolojik Özellikleri

 • 2.2. Sazan Balığı

 • 2.2.1. Sazan Balığının Sistematiği

 • 2.2.2. Ekolojik özellikler

 • 2.2.3. Biyolojik Özellikler

 • 2.2.4. Üreme

 • 2.3. Yılan balıkları

 • 2.3.1. Sistematikteki Yeri

 • 2.3.2. Ekolojik Özellikleri

 • 2.3.3. Biyolojik Özellikleri

 • 2.4. Yayın balıkları

 • 2.4.1. Sistematikteki Yeri

 • 2.4.2. Ekolojik Özellikleri

 • 2.4.3. Biyolojik Özellikleri

 • 2.4.4. Üreme

 • 2.5. Sudak Balığı

 • 2.5.1. Sistematikteki Yeri

 • 2.5.2. Ekolojik Özellikler

 • 2.5.3. Biyolojik Özellikler

 • 2.5.4. Üreme

 • 2.6. Tilapia

 • 2.6.1. Sistematikteki Yeri

 • 2.6.2. Ekolojik Özellikler

 • 2.6.3. Tatlı Su Çipurasının Biyolojik Özellikleri (Tilapia nilotica)

 • 2.6.4. Üreme

 • 3. DENİZ BALIKLARI

 • 3.1. Çipura

 • 3.1.1. Sistematikteki Yeri

 • 3.1.2. Ekolojik Özellikler

 • 3.1.3. Biyolojik Özellikleri

 • 3.1.4. Üreme Özellikleri

 • 3.2. Levrek

 • 3.2.1. Sistematikteki Yeri

 • 3.2.2. Ekolojik Özellikleri

 • 3.2.3. Biyolojik Özellikleri

 • 3.2.4. Üreme Özellikleri

 • 3.3. Sinarit

 • 3.3.1. Sistematikteki Yeri

 • 3.3.2. Ekolojik Özellikleri

 • 3.3.3. Biyolojik Özellikleri

 • 3.3.4. Üremeleri

 • 3.3.5. Sularımızdaki Sinarit Türleri

 • 3.4. Mersin Balıkları

 • 3.4.1. Sistematikteki Yeri

 • 3.4.2. Ekolojik Özellikleri

 • 3.4.3. Biyolojik Özellikler

 • 3.4.4. Üremeleri

 • 3.4.5 Türkiye Sularında Bulunan Mersin Türleri ve özellikleri

 • 3.5. Orkinos

 • 3.5.1. Sistematikteki yeri

 • 3.5.2. Orkinos Balığının Biyoekolojik Özellikleri

 • 3.5.3. Ton Balıklarının Biyoekolojik Özellikleri (Thunnus Alalunga)

 • 3.6. Kefal Balıkları

 • 3.6.1. Sistematikteki yeri

 • 3.6.2. Ekolojik Özellikleri

 • 3.6.3. Kefal Balığı Biyolojisi

 • 3.6.4. Üreme

 • 3.7. Kalkan Balığı

 • 3.7.1. Sistematikteki Yeri

 • 3.7.2. Ekolojik Özellikler

 • 3.7.3. Biyolojik Özellikleri

 • 3.7.4. Üremeleri

 • 3.7.5. Sularımızdaki Kalkan Türleri

 • 3.8. Hamsi balıkları

 • 3.8.1. Sistematikteki yeri

 • 3.8.2. Ekolojik özellikleri

 • 3.8.3. Biyolojik Özellikler

 • 3.8.4. Üremeleri

 • 3.9. Uskumru ve Kolyoz Balıkları

 • 3.9.1. Sistematikteki Yeri

 • 3.9.2. Ekolojik Özellikleri

 • 3.9.3. Biyolojik özellikleri

 • 3.10. Sardalya Balıkları

 • 3.10.1. Sistematikteki Yeri

 • 3.10.2. Ekolojik Özellikleri

 • 3.10.3. Biyolojik Özellikler

 • 3.10.4. Sularımızdaki Sardalya Balıklarının Tür Ayırımları

 • 3.11. Barbun ve Tekir Balıkları

 • 3.11.1. Sistematikteki Yeri

 • 3.11.2. Ekolojik Özellikleri

 • 3.11.3. Biyolojik özellikleri

 • 3.11.4. Barbun ve Tekir Balıklarının Ayırıcı Karakterleri

 • 3.12. Mezgit Balıkları

 • 3.12.1. Sistematikteki Yeri

 • 3.12.2. Ekolojik Özellikleri

 • 3.12.3 Biyolojik Özellikleri

 • 3.13. Lüfer Balıkları

 • 3.13.1. Sistematikteki Yeri

 • 3.13.2. Ekolojik Özellikleri

 • 3.13.3. Biyolojik Özellikleri

 • 3.13.4. Üremeleri

 • 3.14. Palamut

 • 3.14.1. Sistematikteki Yeri

 • 3.14.2. Ekolojik Özellikler

 • 3.14.3. Biyolojik Özellikler

 • 3.14.4. Üremeleri

 • 3.15. İstavrit

 • 3.15.1. Sistematikteki Yeri

 • 3.15.2. Ekolojik özellikleri

 • 3.15.3. Biyolojik Özellikleri

 • 3.15.4. Üremeleri

 • 3.15.5. Sularımızdaki İstavrit Balıklarının Ayırıcı Özellikleri