Ayranda Kalite Kontrol Çalışması

 • AYRANDA KALİTE KONTROL ÇALIŞMASI

  Tüketiciyi koruma programı çerçevesinde ayran konusundaki bir şikayeti değerlendirmek ve tüketiciyi bilgilendirmek üzere laboratuara gönderilen ayran numunesinin etikette belirtilen bilgilerle karşılaştırılması ve ürünün ulusal standartlara uygunluğunun tespiti amaçlanmaktadır.

     Ayran, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Fermente Sütler Tebliği’ ne göre yoğurda su katılarak veya kuru maddesi ayarlanan süte yoğurt kültürü ilave edilerek, içilebilir kıvamda hazırlanan fermente ürünü ifade eder.

 • Tablo 1. Kodekse Göre Ayrana Ait Ürün Özellikleri

*Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Fermente Sütler Tebliği (2001/21), http://www.kkgm.gov.tr/Mevzuat/khk560/Kodeks/Tebligler/2001-21.htm

 • Tablo 2. TS 3810’a Göre Ayrana Ait Ürün Özellikleri

*Türk Standartları Ayran Tebliği (3810)/Eylül 1982

 • ETİKET BİLGİLERİ

  Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği (2002/58) ‘ne göre gıda maddelerinin etiketinde bulunması zorunlu bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 • Gıda maddesinin adı,

 • İçindekiler,

 • Net miktarı,

 • Üretici ve paketleyici firmanın adı, tescilli markası, adresi ve üretildiği yer,

 • Son tüketim tarihi,

 • Parti numarası ve/veya seri numarası,

 • Üretim izin tarihi ve sayısı, sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı,

 • Orijin ülke,

 • Gerektiğinde kullanım bilgisi ve/veya muhafaza şartları,

 • Hacmen %1.2 den fazla alkol içeren içeceklerde alkol miktarı

 • ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİNİN ETİKETTE BİLDİRİLMESİ

Enerji ve Besin Öğeleri

(100 g veya 100 ml deki ya da

 • Enerji Değeri (kcal ve Kj)

 • Protein (g)

 • Yağlar (g)

 • Tekli Doymamış Yağ Asitleri (g)

 • Çoklu Doymamış Yağ Asitleri (g)

 • Doymuş Yağ Asitleri (g)

 • Kolesterol (mg)

bir porsiyondaki miktarı)

 • Karbohidratlar (g)

 • Şekerler (g)

 • Şeker alkoller (g)

 • Nişasta (g)

 • Lif (g)

 • Sodyum (mg)

 • Vitaminler (mg)

 • Mineraller (mg)

 • Tablo 3. Ticari Ürün Etiket Örneği

*http://www.sutas.com.tr/urun.php?kategori=8&urun=3

 • YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN ANALİZLER

 • Protein tayini

 • Yağ tayini

 • Tuz tayini

 • Asitlik tayini

 • Nem ve Kül tayini

 • Yağsız kuru madde tayini

 • PROJE TAKVİMİ

 • ANALİZ YÖNTEMLERİ

 • Protein Tayini (Kjeldahl Yöntemi-AOAC Official Method 991.22):

  Derişik Sülfürik Asit (%95-98’lik), Katalizör; potasyum sülfat, bakır sülfat, Sodyum Hidroksit (%35’lik), Metil Kırmızı İndikatörü, 0.1 N NaOH çözeltisi, Borik Asit Çözeltisi (%4’lük), 0.2 N HCl çözeltisi

 • Yağ Tayini (Gerber Yöntemi (TS 8189) / Roese-Gottlieb Yöntemi (AOAC Official Method 905.02):

  Sülfürik asit (%82’lik), İzoamil alkol

 • Tuz Tayini (TS 3810 ):

  Potasyum Kromat Çözeltisi (%5’lik), 0.1 N Gümüş Nitrat Çözeltisi, Fenolftalein

 • Asitlik Tayini (TS 3810: ):

  0.1 N Sodyum Hidroksit Çözeltisi, Fenolftalein indikatörü

 • Kuru Madde Tayini – (TS 1018)

 • Kül Tayini (Gravimetrik Yöntem -AOAC Official Method 945.46):

  Metil oranj indikatörü (%0.05), 0.1 N HCl

 • GEREKLİ EKİPMAN VE CAM MALZEMELER

 • Erlen, Beher, Pipet (25 ml, 10 ml, 5 ml, 2 ml), Balon joje, Cam mezür, Damlalık, Üç yollu puar, Spatül, Yağlı kağıtlar, Çeker ocak, Terazi, Hassas terazi, Elektrikli ısıtıcı, Su banyosu, Büret, Ayak, Kelebek, Filtre kağıdı, Huni, pH kağıtları ve kiti, Maşa, Pens, Yakma tüpleri (Protein tayini), Destilasyon ünitesi (Protein tayini), Bütirometre (Yağ tayini), Santrifüj cihazı (Yağ tayini)

 • KAYNAKLAR

 • Anonim, (2004). http://www.sutas.com.tr/urun.php?kategori=8&urun=3

 • Cunniff, P.(Ed.), (1998). Official Methods of Analysis of AOAC International, Volume II., Maryland.

 • Kırdar, S., (2001). Süt ve Ürünlerinde Analiz Metodları, Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Isparta.

 • TSE 1018, 1994. Çiğ Süt Standardı, Ankara.

 • TSE 3810, 1982. Ayran Standardı, Ankara.

 • TSE 8189, 1990. Sütte Yağ Tayini Gerber Metodu, Ankara.

 • Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Fermente Sütler Tebliği (2001/21), http://www.kkgm.gov.tr/Mevzuat/khk560/Kodeks/Tebligler/2001-21.htm

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu