Ayranda Yoğunluk Tayini

 1. AMAÇ ve KAPSAM

Ayranda yoğunluğun  Piknometre veya Laktodansimetre metotların dan biriyle yapılmasını kapsar.

 1. PRENSİP

Piknometre Metodu: Metodun prensibi, belli hacimdeki ayranın 20oC’deki yoğunluğunun, Piknometre ile suyun aynı sıcaklıktaki kütlesine oranı ile bulunmasıdır.

Laktodansimetre Metodu: Laktodansimetre ile sıcaklık faktörü dikkate alınarak okunması ile yoğunluk bulunur.

 1. ALET VE EKİPMANLAR

 • Piknometre

 • Laktodansimetre

 • Silindir

 • Hassas Terazi

 1. KİMYASAL MADDELER 

       Etil Alkol

 1. UYGULAMA

Piknometre İle; Piknometre şişeleri Önce Etil Alkol, sonra su ile iyice temizlenir,kurutulur ve kapaklı olarak darası alınır (A). Taze, kaynatılmış soğutulmuş 15 oC deki su ile ağzına kadar hava kabarcığı kalmayacak şekilde doldurulur. Kapağı  kapatılır ve taşan su bir filitre kağıdı ile silinir . Sıcaklık 15 oC’ı gösterdiği anda tartılır (A2).Sonra su boşaltılır , piknometre tekrar kurutulur. Bu kez iyice karıştırılmış 15 oC’deki ayran numunesi doldurulur ve kapağı kapatılır. Taşan ayran filitre kağıdı ile silinir piknometre termometresi 15 oC’i gösterdiği anda tartılır (A1).

Laktodansimetre ile ; Ayran 15 oC’de hava kabarcığı kalmayacak şekilde karıştırılıp, Silindir içine köpürtmeden dökülür. Laktodansimetre içine batırılıp, sabit kaldığı nokta okunur. Üzerindeki termometreden numunenin sıcaklığı da kaydedilir. Tam 15 oC de okunan yoğunluk bulunur(L.D) Mesela L.D=27 ise Yoğunluk 1,027 olarak kabul edilir. Numunenin sıcaklığı kaç derece fazla veya eksik ise her derece 0,2 faktörü ile çarpılarak eklenir veya çıkarılır. 15 oC’deki sıcaklıktaki değer esas alınır.

 1. HESAPLAMA    

       Piknometre İle;

A = Piknometrenin boş ağırlığı (gr)

A1 = Dara + ayran ( gr )

A2 = Dara + Saf Su(gr)

Y  = Yoğunluk

Y=( A1-A)/(A2-A) = Özgül Ağırlık ( gr / cm3)

 1. KAYNAK

T.S. 1018 / Nisan 1994

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu