Turşu Tesisi Fizibilite Raporu

30 TON / GÜN KAPASİTELİ TURŞU TESİSİ PROJESİ

PROJENİN     TANITIMI

1-  PROJENİN ADI                                 : 30 ton/gün Kapasiteli Turşu Üretim Tesisi

2- UYGULAMA  YERİ                          : Ödemiş/İZMİR

3- PROJENİN  MALİYETİ                   :  

a.Kurulum Giderleri : 1.821.883.00           TL/ İLK YIL       

b. İşletme Giderleri                      : 2.085.000.00            TL/YIL

c. Toplam Yatırım Giderleri : 3.906.000.00         TL/ İLKYIL

4- İŞLETMENİN GELİRİ                     : 3.650.000.00            TL/YIL

5- PROJENİN  KONUSU                      : Klasik ev turşuculuğunu sanayiye

6- PROJE KAPASİTESİ                        :  1700 TON TURŞU

8- PROJENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI  :

1.ORTAK                                      : 500.000.00 TL

2.ORTAK                                     : 500.000.00 TL

3.ORTAK                                     : 500.000.00 TL

4.ORTAK                                     : 500.000.00 TL

KREDİ                                         : 1.906.000.00 TL

9- PROJE  SÜRESİ :

Başlama Süresi                            : 01.06.2011

Projenin Ömrü                             : 5 YIL

İŞLETME VE TURŞU YAPIMI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

1. Giriş

Fermentasyon; kurutma ve tuzlama ile birlikte gıdaların muhafazasında 6000 yıldan fazlasüredir kullanılan bir yöntemdir [1]. Geleneksel Türk mutfağında yapılan yemek çeşitleri ilkkez 1844 yılında Mehmet Kamil tarafından Melceü’t-tabbâhin (aşçıların sığınağı) adıyla basılan yemek kitabında bir arada görülmektedir. Bu kitapta turşu yapım tarifleri de yer almaktadır [2]. Ülkemizde turşunun ilk defa nerede ve nasıl yapıldığı hakkında pek bilgi olmamasına rağmen, daha çok bizlere özgü olan bu lezzetin geçmişten beri sofralarımızı süslediği bilinmektedir. Günümüzde turşu tarifi içerisine, sulandırılmış asetik asit içinde bekletilen ve gerektiğinde çeşni ve katkı maddeleri ilave edilerek hazırlanan ürünler girmiştir[3]. Ancak genel olarak turşu; sebze ve meyvelerin belirli bir tuz konsantrasyonuna sahip salamura veya kendi öz suları içinde laktik asit bakterileriyle fermentasyona uğratılmaları sonucu oluşan, laktik asidin ve ortamdaki tuzun koruyucu etkisi sonucu uzun süre dayanıklılık kazanan ürün olarak tanımlanmaktadır [4]. Sebze ve meyvelerin salamura içinde laktik asit fermentasyonuna uğramasıyla meydana gelen laktik asidin ve ortamda bulunan
tuzun, koruyucu etkileriyle dayanıklı hale getirilmesi sonucu; uzun raf ömrü 
kazanmalarının yanı sıra hammaddenin renk, tat ve kokusu ile kimyasal yapısında önemli değişikler meydana gelerek tümüyle değişik görünüş ve tada sahip bir ürün ortaya çıkmaktadır 

2.İşletmenin bölge ile ilişkisi;

Coğrafi Konumu: Ödemş/İzmir Türkiye’nin Ege bölgesinde yer alan bir ilidir. Rakımı 123 metredir. Doğusunda Manisa güneyinde Aydın  batısında Ege Denizi kuzeyinde ise yine Manisa illeri ile çevrilidir. İlçe, tarım arazileri çok verimli olan 10 kasaba ve 50 köy bulunmaktadır. Ayrıca yakın ilçelere olan uzaklığıyla da büyük önem taşımaktadır.

Ekonomik Durumu: Ödemiş sahip olduğu coğrafi konum ve iklim arasından tarıma müsait bir ilçedir. İlçenin bir tarım ilçesi olmasından endüstri ve ticaret merkezlerine olan uzaklığında önemli bir etken olmuştur. Daha çok ve kaliteli tarım ürünleri üreterek çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek amacıyla gerek devletçe ve gerekse özel sektör tarafından birçok proje uygulamaya konulmaktadır. Ancak bölge çiftçisinin şu anki sosyo – ekonomik düzeyi, sürdürülen çalışmalardan ivedi sonuç alınmasını oldukça güçleştirmektedir.

Ödemiş ilçesinin topraklarının çok verimli olması ve toplam yüz ölçümünün ( Yüzölçümü 107.900 hektardır ) %50sinden fazlasının tarım arazisi olarak kullanılması ilçe nüfusunun büyük bir kısmının tarımla uğraşmasını dolayısıyla çevredeki tarım ürünleri ile beslenen fabrikalar açısından büyük avantaj sağlamaktadır.
3.Piyasa Etüdü

a)Hammadde Temini ve Üretimi

Salatalık: Ege bölgesinden ve çoğunlukla Ödemiş, Kiraz, Beydağ gibi ilçelerden sağlanacak ve kalibre olmuş şekilde gelecektir.

Domates ve sarı biber Ödemiş ve çevresinden, lahana Afyon ve İnegöl’den havuç Konya’dan temin edilecektir

b)Ürünlerin Üretimi: Manuel ve otomatik olarak yapılacaktır.

c)Pazar ve Piyasa Durumu: Doğu ve Doğu Karadeniz piyasası hedeflenmektedir.
4.Projenin Gerekçesi

Projede genel amaç öncelikle kar sağlamaktır. Bunun için en etkili yol iyi bir proje ile üretilecek ürünün pazarda hakim olmasıdır. Kaliteli ürün üreterek çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek amacıyla gerek devletçe ve gerekse özel sektör tarafından bir çok proje uygulamaya konulmaktadır. Biz bu projeyle öncelikle düşük kar marjıyla pazarda tanınıp daha sonra pazara hakim olmayı hedefliyoruz. Projemizin Ödemiş’te gerçekleştirmemizin temel nedeni topraklarının çok verimli olması, hammadde ihtiyaç noktalarına yakınlığı, insanlarının büyük çoğunluğunun tarımla uğraşması, ihracat için limana yakınlığı ve bu avantajlarının  yanında arsa fiyatlarının uygunluğu.

5.TEKNİK BİLGİ

Gıda sektöründe gıdaların işleme yöntemleri ile muhafaza yöntemleri birbirinden farklı olsalar da bu iki kavramın birbirinden ayrılmayacağı kesindir. Gıdaların dayanıklı hale getirilmelerinde uygulanan bütün yöntemlerin amacı, mikrobiyolojik ve enzimatik değişmeleri önlemek veya sınırlandırmaktır. Gıdaların dayanıklı hale getirilmelerinde değişik yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemler kısaca;

       Sıcaklık Uygulama

       Soğuk Uygulama

       Kurutma

       Asit İlavesi

       Tuz İlavesi

       Oksijen Ayrılması

       Kimyasal Madde İlavesi gibi sıralanabilir.

5.1 TURŞU YAPIMI:

Turşu üretimi laktik asit fermantasyonun gıda sanayindeki uygulamasıdır. Turşusu en fazla yapılan sebzelerin başında hıyar, lahana ve biber gelir.

5.1.1 Salatalık Turşusu Yapımı:

Turşu üretiminde kullanılacak hıyarlar dokusu sert, düz ve muntazam şekilli, çekirdek evi küçük çeşitler olmalıdır.

Hıyarlar, hasat edildikten turşu elde edilmesine kadar işlemleri başlıca şu şekilde sıralayabiliriz.

1.Seçme 2. Yıkama 3. Sınıflandırma 4. Fermantasyon 5. Depolama ve ambalajlama

1. Seçme: Hıyarlar arasında ezik, çürük, buruşmuş ve küflü olanlar ayrılır.

2. Yıkama: Hıyar üzerindeki çamur ve benzeri kirler yıkanır. Yıkamada fırçalı yıkama aletleri kullanılır.

3. Sınıflandırma: Hıyarlar el veya makina ile iriliklerine göre sınıflandırılırlar. Sınıflandırma fermantasyondan sonrada yapılabilir.

4. Fermantasyon (Turşulaşma): Genel olarak hıyarlar hasattan sonra süratle solma ve buruşmasına fırsat verilmeden yıkanıp salamurada fermantasyona bırakılmalıdır.

Hıyar turşusu için kullanılacak salamuranın tuz miktarı % 5 ile % 10 arasında değişir. % 5’in altındaki tuz konsantrasyonlarında yumuşama ve bozulma sık görülür. Salamurada tuz miktarı arttıkça fermantasyon yavaşlar. Ancak bozulma riski azalır. Hıyar turşusu fermantasyonu en hızlı olarak % 5 tuzlu salamurada gerçekleşmektedir. Ancak salamuranın tuz miktarı, hıyarlara olan tuz geçişi nedeniyle hızla düşeceğinden eksilen tuz miktarı sürekli tamamlanmalıdır. Salamura kabına turşuya aroma vermek için dereotu, kereviz yaprağı, defne yaprağı, maydanoz ve hardal tohumu konulabilir. Hıyarların salamura yüzeyine çıkmasını önlemek için üzerlerine kafes veya delikli tahta konulmalıdır.

Fermantasyonun sağlıklı yürümesi ve hıyarları bozulmadan koruyacak miktarda laktik asit oluşması için kaba % 1 oranında şeker veya aynı oranda laktik asit veya asetik asit konulması iyi sonuç vermekte ve turşuları emniyete almaktadır.

Doğal sirke kullanmakta aynı sonucu verirse de, sirkedeki organik maddeler turşuda kararma yaptığından üreticiler tarafından kullanılmamaktadır. Salamuraya konulan hıyarlar büyüklüklerine bağlı olarak 2-6 haftada olgunlaşır. Fermantasyon için uygun sıcaklık 20°C civarıdır. Sıcaklığın yükselmesi şişme ve yumuşama tehlikesi yaratır. Fermantasyonda starter kullanılması, salamuraya saf laktik asidi bakterisi kültürü aşılanması fermantasyonu hızlandırır. Starter kullanılmadığında % 3 oranında sağlıklı fermantasyon geçirmiş bir salamura katılması yararlıdır.

Fermantasyon sırasında ve sonrasında salamuranın yüzeyinde zar oluşumuna imkan verilmemeli, bu amaçla salamuranın hava ile temasını en az düzeyde tutan kaplar kullanılmalıdır. Yüzeyde oluşan zarda bulunan maya ve küfler laktik asidi parçaladığından sık sık temizlenmelidir. Turşuların bozulmadan saklanması için fermantasyon sonunda laktik asit miktarı, % 1 veya üzerine çıkmalıdır. Başlangıçta şeker veya asit katılmışsa fermantasyonda oluşacak laktik asitle birlikte toplam asit genellikle % 1’in üzerine çıkar. Çünkü hıyarda bulunan şekerlerin fermantasyonu ile % 0.6-0.8 laktik asit oluşur.

5. Depolama ve ambalajlama

Fermantasyonu tamamlayan hıyarlar ambalajlanıp satılabilir.

Turşuların pazarlanmasında çeşitli ambalaj maddeleri, ençok cam kavanozlar ve polietilen torbalar kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde, uygun olmamakla birlikte laklı teneke kutularda turşu ambalajlanmasında, hatta biber ve salatalık turşularının fermantasyonunda kullanılmaktadır. Teneke kutuların lakları kolayca sıyrılabilir ve korozyonla salamuraya demir iyonu vererek turşuların kararmasına neden olur.

Eğer turşular hemen satılmayıp bekletilecekse 2-3 haftalık bir sürede tuz miktarı yavaş yavaş artırılıp % 15’e yükseltildikten sonra serin bir yerde kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir.

Ambalajlanacak hıyarlar salamuradan çıkarılarak yıkanır, tuz miktarı % 5’in üzerinde ise Gıda Maddeleri Tüzüğü gereğince bu miktarın altına düşene kadar tuzu alınır. Tuz alma işlemi turşuların soğuk veya ılık suda bekletilmesi ile yapılır. Tuzu alınan turşular cam kavanozlara doldurulur ve üzerlerine yeni hazırlanmış salamura veya filtre edilmiş kendi salamurası konur. Taze salamura hazırlanırken, asetik asit ve aroma verici maddeler katılır.

   Salamurası konulan kapların kapakları kapatılır ve mümkünse pastörize edilir. Pastörizasyon koşulları 80-85°C de yarım litrelik kaplar için 25 dakika, 1 litrelik kaplar için 30 dakikadır

YATIRIM TUTARLARI

A. ETÜT PROJE KONTROLÜ MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ

Fizibilite Raporunun hazırlanması ile kontrolluk ve müşavirlik giderleri olarak toplam proje tutarının   % 0.2 ‘i olacak şekilde 2.000.00 TL. harcama planlanmıştır.

2. RUHSAT İZİN GİDERLERİ

Üretilecek olan ürün için gerekli yasal izinler için 10.000.00 TL. harcama planlanmıştır 

3.ARAZİ GİDERLERİ

Planlanan yatırım metrekaresi 12TL olan 25.000 m2 alan üzerinde gerçekleştirilecek olup arazi gideri olarak 300.000.00 TL. harcama planlanmıştır. 

4.ARAZİ DÜZENLEME ÇEVRE DUVARI  YOLLAR VE KANALİZASYON

Tesis sahası içerisinde gerçekleştirilecek olan arazi düzenleme , iç yollar, çevre çiti, kanalizasyon harcamaları için planlanan tutar 5.000.00 TL. dir. 

5.İNŞAATLAR:

ÜNİTELER

BİRİMİ (m2)

TUTARI ( TL)

Ana Fabrika
Binası

9850

400.000.00

Buhar
Santralı

50

7.000.00

Atık Su
Arıtma Ünitesi

50

3.500.00

Su Deposu

50

2.000.00

Su Kuyusu

1

50.000.00

TOPLAM

 

467.500.00

5.1TESİSATLAR:

CİNSİ

TUTARI ( TL)

Elektrik
Tesisatları

14.000.00

Sıhhi
Tesisat

10.000.00

Buhar
Tesisatı

20.000.00

TOPLAM

44.000.00

5.2 DEMİRBAŞLAR

Planlanan yatırıma ait idari ve sosyal hizmetler binaları için temin edilecek mefruşat gideri olarak 5.000.00 TL. harcama planlanmıştır.

5.3 GEREKLİ MAKİNALAR

1-ÜNİVERSAL YIKAMA MAKİNASI

  Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelik saçtan mamul olup 1 ton hacimli haznesi, malı dışarı çıkartan elevatör bandı, suyu kabartan pompası ve fıskıye sistemi ile mamulü ezmeden ilerleten paletleri mevcuttur. Bantın çıkışa doğru eğimli tarafında 1 ¼” kollektör borusu üzerine tutturulmuş ¾” 3 adet fıskiye borusu bulunmakta ve bu borular üzerine tutturulmuş toplam 10 adet fıskiye mevcut olacaktır. Kapasitesi yıkanacak mamule göre 1 ile 2 ton/saat arasında değişebilen çok maksatlı makinede yıkanabilecek mamullerden bazıları şunlardır.

Lahana, hıyar, havuç Pırasa, Domates, Patlıcan, Biber, Fasulye, Ispanak, Elma, Ayva, Erik, Üzüm,Armut vb.

FİYATI……………………………………………………………………: 7.770- €

2- SEÇME BANDI

Çeşitli aşamalardan geçerek temizlenmiş olan ürün, içerisindeki bulundurduğu rengi bozuk olan taneleri ayıklamak için kullanılır. Renk ayırıcı makinesinin kullanılmadığı tesislerde uygulanır. Renk ayırıcı makinesinden sonra en son kontrol olarak da uygulamaları mevcuttur. Ürün özellikleri :1.5 ton/saat kapasiteli  0.55 kw motor gücü ve 400 kg ağırlığına sahiptir.

FİYATI……………………………………………………………………: 3540  €

3-KONVEYOR

Konvatör bant hattı üzerinde sıvı karışımı yapan bir otomasyon sistemi tasarlanmıştır. Gerçekleştirdiğimiz projenin alt yapısını konveyor bant sistemi oluşturmaktadır. Bu bant hattına karışımı yapılacak maddelerin bulunduğu hazne ünitesi ile karıştırıcı ünitesi entegre edilmiştir. Ürün özellikleri: kapasite, motor gücü ve ağırlık: opsiyonel.

FİYATI……………………………………………………………………:2575  €

4-HALKA KESİM MAKİNASI

Salatalık , patlıcan , kabak , pırasa , havuç vb.ürünleri halka , slays biçiminde istenirse klinger ya da düz olarak doğramak için imal edilmiştir. Makinenin tamamı A.İ.S. 316 Kalite paslanmaz çeliktir. Üzerinde hız kontrol cihazı bulunmaktadır.Bu sayede belirtilen ürünlerin 5mm-35mm arasındaki ara ölçülerinin kesimi yapılabilir.

Uzunluk
mm

2500

Kapasite
kg

1500 /saat

Gemişlik
mm

400

Yükseklik
mm 

1300

Ağırlık
kg

90

Motor
Gücü          kw

2,2

 

FİYATI………………………………………………………………….:1500 €*2

5-KALİBRASYON ELEĞİ

Turşu işletmelerinin kornişon salatalıkları boylarına ayırabilmeleri için tasarlanmış bir makinedir. Makinenin tamamı A.İ.S. 316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. langa tabir edilen 4 numara dışarı 0-1-2-3 numara ise içerideki haznelere dökülür. Makine üzerinde 11 sıra zincir bulunmaktadır. İşletme dışında kullanılabilmesi için makine 220 volt elektrikle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. İstenilen şekil ve ebatta imalatı vardır.

Uzunluk
mm

6000

Kapasite
kg

DEĞİŞKEN

Gemişlik
mm

1000

Yükseklik
mm 

1200

Ağırlık
kg

250

Motor
Gücü          kw

3

FİYATI…………………………………………………………………. 3000 €*2

6-ELEVATÖR

Ürünlerin makineden makineye transferi için üretilmiştir. Makinenin tamamı A.İ.S. 316 Kalite paslanmaz çeliktir. Bantlar gıda normlarına uygun olarak PUR dan üretilmiştir. Alt şaseye monte edilen tekerlekler sayesinde bant istenilen şekilde gezdirilebilir ve istenilen yerde sabitlenebilr. Hız kontrollüdür.

Uzunluk
mm

2000

Kapasite
kg

DEĞİŞKEN

Gemişlik
mm

400

Yükseklik
mm 

1800

Ağırlık
kg

80

Motor
Gücü          kw

0,75

FİYATI………………………………………………………………….: 2250 €*2

7-HAVALI YIKAMA MAKİNASI

Makinenin tamamı A.İ.S. 304 Kalite paslanmaz imal edilmiştir. Havuza dökülen ürünler yıkama işleminin yapıldığı ve yıkanan ürünleri , elevatörü ile istene yere aktarabilen makinedir.Havuz içerisindeki karışımı sağlayan havalandırma fan ve dağıtıcı motor vardır. Suyun süratini ve dalgalanmasını ayarlamak için küresel paslanmaz vanalar bulunur. Elevatör üzerinde bulunan duşlama sistemi ile ürünler son yıkamadan geçer. Çalışma hızını ayarlayan hız kontrol cihazı mevcuttur.

Uzunluk
mm

3000

Kapasite
kg

2000

Gemişlik
mm

1200

Yükseklik
mm 

2000

Ağırlık
kg

400

Motor
Gücü          kw

2,2 Hız Ayarlı

FİYATI………………………………………………………………….: 750 €*2

8-SALATALIK ÇİÇEK ALMA MAKİNAS

Salatalıklar üzerindeki çiçeği almak için tasarlanmıştır. Makinenin tamamı A.İ.S 304 Kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Salatalıkların millerin üzerine eşit dağılması için makine üzerinde vibrasyon sistemi bulunur. Her role ayrı hareket alır. Dağıtıcı araba sistemi üzerinde su fıskiyeleri mevcuttur.

Uzunluk
mm

1200

Kapasite
kg

1500 /saat

Gemişlik
mm

800

Yükseklik
mm 

1300

Ağırlık
kg

100

Motor
Gücü          kw

1,5

FİYATI………………………………………………………………….: 1750 €*2

9-    SHRINK MAKİNASI

Tünel tipi shrınk makinesi ebatları 1000 mm eninde, 1800 mm yüksekliğinde, 3500 mm boyundadır. Peket ölçüleri ise 370 mm yüksekliğinde ve 460 mm genişliğindedir. Makine ısıtma gücü 10 kw, motor gücü 1,5 kw’tır. Konveyör hızı 2.6 – 4 m/dk olup kapasite ortalama 200 paket / saattir.  

FİYATI……………………………………………………………………..: 4.500- €

10-  ETİKETLEME MAKİNASI

Yarı otomatik tutkallı model etiketleme makinası ile her türlü cam, teneke, plastik bazlı tam çevre yada yarım etiket yapıştırılabilir. Değişik boyutlardaki ambalajlarda kullanılabilir. Tutkal sıcak olarak rezistans ile ısıtılacak ve çizgi halinde sürülecektir. Makine boyutları 800 mm boyunda, 670 mm eninde, 1070 mm yüksekliğinde, 85 kg ağırlığındadır. Makinenin kapasitesi 800 ile 1200
adet  saattir

FİYATI……………………………………………………………………..: 6.250- €

11-KAVANOZ YIKAMA VE KURUTMA MAKİNESİ

Genelde tozlu ve pis olarak gelen kavanozların içini, dışını ve elle yıkanmayacak şekildeki dar yerleri bile yıkanmasını sağlayan makinedir. Makinenin gövdesi AISI 304 kalite paslanmaz çelik saçtan imal edilecek kılavuz vazifesi gören ve kavanozları ilerleten mekanizması mevcuttur. Tel bant yardımı ile kavanozlar ters olarak ağızları aşağıya gelecek şekilde giderken önce yıkanacak sonrada fanlı kurutma ile kurutulacaktır. 

FİYATI………………………………………………………………….: 9.400- €

TOPLAM TURŞU ÜRETİM HATTI MAKİNA MAALİYETİ

53.475.00 € = 113.383.00 TL

TAŞITLAR VE ARAÇLAR

1. Hammadde alımı ve dağıtımı için gerekli tır – kamyon

FİYATI………………………………………………………………….:150000TL*5

2. Fabrika içi taşımalar için gerekli sayıda portif ve iş makinaları

FİYATI………………………………………………………………….:25000TL*5

HAMMADDE

İŞLENECEK MİKTAR (TON/YIL)

FİYAT (TL/KG)

TUTARI

(TL/YIL)

Salatalık

600

0.30

180.000.00

Lahana

300

0.20

60.000.00

Havuç

300

0.20

60.000.00

Biber

500

0.60

300.000.00

TOPLAM

 

 

600.000.00

EK GİDERLER:  TL/YIL

1- AMBALAJ :    300.000.00TL

2- KATKI MADDELERİ :    140.000.00TL

Personel ve İşçilik Giderleri

GÖREVİ

ADEDİ

AYLIK MAAŞ

YILLIK TUTARI

(TL/YIL)

Müdür

1

2.000.00

24.000.00

Sekreter

2

577.00

13.848.00

Muhasebe
Elemanı

2

750.00

30.000.00

Satın Alma
Memuru

1

800.00

9.600.00

Şoför

6

577.00

41.544.00

Bekçi

2

577.00

13.848.00

Temizlik
Elemanı

2

577.00

13.848.00

Usta Başı

2

800.00

19.200.00

Gıda
Mühendisi

2

1.500.00

36.000.00

İşçi

100

577.00

692.400.00

Tamir Bakım
Elemanı

1

577.00

6.924.00

TOPLAM

121

 

901.212.00

           KURULUM İÇİN GEREKLİ SERMAYE

ARSA

300.000.00

TL

YIL

RUHSAT

10.000.00                 

TL

YIL

MALİYE

2.000.00                

TL

YIL

 

KAPALI ALANLARIN YAPIMI

 

467.500.00                

TL

YIL

TESİSATLAR

44.000.00                 

TL

YIL

DEMİRBAŞLAR

5.000.00                 

TL

YIL

İŞLETME İÇİ MAKİNALAR

113.383.00                 

TL

YIL

ARAÇLAR

875.000.00                 

TL

YIL

TOPLAM

1.821.883.00                  

TL

YIL

           SABİT GİDERLER

PERSONEL GİDERLERİ

901.212.00                  

TL

YIL

ANA HAMMADDE GİDERLERİ

600.000.00

TL

YIL

YAN HAMMADDE GİDERLERİ

140.000.00

TL

YIL

 

ENERJİ – YAKIT – SU GİDERLERİ

 

105.000.00

TL

YIL

AMBALAJ GİDERLERİ

300.000.00

TL

YIL

GENEL GİDERLER

5.000.00

TL

YIL

SİGORTA

10.000.00

TL

YIL

,ARIZALAR VE TAMİRLERİ

25.000.00

TL

YIL

TOPLAM

2.085.000.00

TL

YIL

          YILLIK İSLETME GELİRLERİ

CİNSİ

ÜRETİM (TON/YIL)

SATIŞ FİYATI (TL/KG)

TUTARI

(TL)

Salatalık Turşusu

600

2.00

1.200.000.00

Lahana Turşusu

300

2.00

600.000.00

Havuç Turşusu

300

2.00

600.000.00

Biber Turşusu

500

2.50

1,250.000.00

TOPLAM

1700

 

3.650.000.00

RANTABİLİTE

ORTALAMA NET KAR:  1.565.000.00 TL   ( YILDA)

YATIRIM TUTARI        : 1.821.883.00  TL              

RANTABİLİTE = NET KAR / YATIRIM TUTAR= 1.565.000.00 TL / 1.821.883.00 TL

  =  0.86           =            %86

ORTAKLAR

AYLIK KAZANÇLARI

AYLIK BORCA GİDEN PARALAR

TOPLAM              (TL)

1.ORTAK

17.604.00    

15.000.00

32.604.00

2.ORTAK

17.604.00

15.000.00

32.604.00

 

3.ORTAK

 

17.604.00

15.000.00

32.604.00

4.ORTAK

17.604.00

15.000.00

32.604.00

NOT: BU HALDE 2 YIL 5 AYDA KENDİNİ AMORTİ EDECEKTİR.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu