Turşu Ön İşlemleri ( MEGEP )

 • AÇIKLAMALAR

 • GİRİŞ

 • ÖĞRENME FAALİYETİ-1

 • 1. TURŞU

 • 1.1. Hammadde ve Yardımcı Maddelerin Hazırlanması

 • 1.1.1. Turşu Üretiminde Kullanılan Sebze ve Meyveler

 • 1.1.2. Turşu Üretiminde Kullanılan Yardımcı Maddeler

 • 1.2. Ön İşlemler

 • 1.2.1. Yıkama

 • 1.2.2. Ayıklama

 • UYGULAMA FAALİYETİ

 • ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 • ÖĞRENME FAALİYETİ-2

 • 2. SALAMURA HAZIRLAMA

 • 2.1. Salamura Hazırlama Tankları

 • 2.2. Salamura Malzemeleri

 • 2.2.1. Tuz

 • 2.2.2. Su

 • 2.2.3. Sirke

 • 2.3. Salamura Hazırlama

 • 2.4. Salamura Kontrolü

 • UYGULAMA FAALİYETİ

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • MODÜL DEĞERLENDİRME

 • CEVAP ANAHTARLARI

 • KAYNAKLAR

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller

Bir cevap yazın