Süte Uygulanan Ön İşlemler ( MEGEP )

1. SÜTÜ TEMİZLEME İŞLEMLERİ

1.1. Sütün Fabrikaya Kabulü

1.1.1. Süt Miktarının Belirlenmesi

1.1.2. Süt Kalitesinin Belirlenmesi

1.1.3. Çiğ Sütün Depolanması

1.2. İşletmede Sütün Temizlenmesi

1.2.1. Amacı ve Önemi

1.2.2. Filtre ile Temizleme

1.2.3. Merkezkaç Kuvveti ile Temizleme (Klarifikasyon)

1.2.4. Seperatörün Temizlenmesi

2. SÜT YAĞININ ALINMASI

2.1. Amacı ve Önemi

2.2. Doğal Yolla Süt Yağının Ayrılması

2.3. Merkezkaç Kuvveti ile Süt Yağının Ayrılması

2.3.1. Krema Seperatörleri ve Yapısı

2.4. Krema Seperasyon İşlemini Etkileyen Faktörler

2.4.1. Süte Bağlı Fiziksel-Kimyasal Faktörler

2.4.2. Seperatörün Çalışmasına Bağlı Faktörler

3.STANDARDİZASYON

3.1. Amacı ve Önemi

3.2. Süt Yağının Standardizasyonu

3.2.1. Standardizasyon Sırasında Kullanılacak Krema, Yağlı ve Yağsız Süt Miktarının

Hesaplanması

3.2.2. Standardizasyon Yöntemleri

3.3. Kuru Madde Standardizasyonu

4. BAKTOFÜGASYON

4.1. Mikroorganizmalar ve Süt

4.1.1. Süt Teknolojisi Açısından Önemi

4.1.2. Bulaşma Kaynakları

4.1.3. Çiğ Sütteki Bakteri Sayısını Etkileyen Faktörler

4.2. Süt Teknolojisi Açısından Önemli Mikroorganizmalar

4.2.1.Mayalar

4.2.2. Küfler

4.2.3. Bakteriler

4.3. Baktofügasyon ile Mikroorganizmaların Uzaklaştırılması

4.3.1. Amacı ve Önemi

4.3.2. Dayandığı Prensip

4.3.3. Baktofügasyon İşlemi

5. HOMOJENİZASYON

5.1. Amacı ve Önemi

5.2. Yöntemin Prensibi

5.3. Süt Ürünlerine Uygulanan Homojenizasyon Basınçları ve İşlem Sıcaklıkları

5.4. Homojenizasyon Yöntemleri

5.4.1.Tam Homojenizasyon

5.4.2. Kısmi Homojenizasyon

5.4.3. İki Aşamalı Homojenizasyon

5.5. Homojenizatörlerin Yapısı

5.6. Homojenizasyonu Etkileyen Faktörler

5.6.1. Sıcaklık

5.6.2. Basınç

5.6.3. Homojenizatör Memesinin (Kafasının) Yapısı

5.7. Homojenizasyon İşlemiyle Sütte Meydana Gelen Değişmeler

5.8. Homojenizasyonun Avantaj ve Dezavantajları

6. SÜTÜN HAVASINI VE KOKUSUNU ALMA

6.1. Sütün Havasının Alınması (Deaerasyon)

6.1.1. Amacı ve Önemi

6.1.2. Deaerasyon Yöntemleri

6.2. Sütün Kokusunun Alınması (Deodorizasyon)

6.2.1. Amacı ve Önemi

6.2.2. Deodorizatörler

6.3. Sütün Üretimde Kullanılmak Üzere Ön Depolanması

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu