Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi ( Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı )

Önsözler

İçindekiler

Teknik Kısaltmalar

1. Rehberin Amacı & Kapsamı

2. Kaynak Verimliliği ve Temiz Üretim Nedir?

2.1. Kaynak Verimliliği Nedir?

2.2. Kaynak Verimliliği Araçları

2.3. Temiz Üretim Nedir?

3. Sektör Profili

4. Üretim Süreçleri

4.1. Süt Üretim Süreci

4.2. Peynir Üretim Süreci

4.3. Yoğurt Üretim Süreci

4.4. Tereyağı Üretim Süreci

5. Çevresel Etki Yaratan Alanlar

5.1. Çevreye Zarar Veren Atıklar

5.2. Çevresel Performans Göstergeleri

6. Kaynak Verimliliği Önlemleri

6.1. Mevcut En İyi Teknikler Hakkında Referans Belgesi (BREF)

6.2. İlgili Çevre ve Enerji Mevzuatı

6.3. Süt İşleme Sektörüne Yönelik Temiz Üretim Olanakları

6.3.1. Genel Temiz Üretim Olanakları

6.3.2. Genel Kontrol Listesi

6.3.3. Ürün Bazlı Temiz Üretim Olanakları ve Kontrol Listeleri

6.3.4. Yardımcı Operasyonlara Yönelik Temiz Üretim Olanakları

6.4. Dünyadan ve Türkiye’den İyi Uygulama Örnekleri

Referanslar

Ekler

İÇİNDEKİLER

Ek 1. Sektör Paydaşları Çalışma Grubu

Ek 2. GİS MET Süt ve Süt Ürünleri İmalatına İlişkin Temel Bölümler

Ek 3. İlgili Diğer Mevzuat

Ek 4. SCP/RAC Akdeniz Bölgesi Örnek Uygulamaları

Ek 5. Detaylı Okuma ve Araştırma


Kaynak: http://www.temizuretim.gov.tr/Files/referansbelgeler/SutRehberi.pdf

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu