Süt ve Ayrandaki Titre Edilebilir Asitliği Belirleme

1.AMAÇ  ve KAPSAM

Süt ve ayrandaki titre edilebilir asitliği belirlemek.

2.PRENSİP

Belirli bir miktar numune fenol ftalein indikatörüne karşı 0,1 N NaOH çözeltisi ile titre edilir. % laktik asit olarak veya SH asitlik derecesi olarak verilir. (Soxhlet-Henkel asitlik derecesi, 100 mL süt veya ayran numunesi için harcanan N/4 NaOH çözeltisinin mL olarak miktarıdır.) 

3.ALET EKİPMAN

· Genel Laboratuvar malzemeleri

4.KİMYASALLAR

· Fenol ftalein indikatör çözeltisi %1 (m/v) lik : 1g fenol ftalein 50 mL %95’lik etil alkolde çözünür  damıtık su ile 100 mL’ye tamamlanır.

· 0,1 N NaOH çözeltisi,  ayarlı    

5.İŞLEM

İyice karıştırılmış süt veya ayran numunesinden pipetle 25 mL alınıp bir darası alınmış bir behere boşaltılır. 25 mL örneğin kütlesi tespit edilir (m). 1 mL fenol ftalein belirteç çözeltisi eklenip karıştırılır. Bir büretten damla damla 0,1 N NaOH çözeltisi eklenerek ve her damladan sonra beher çalkalanarak açık pembe renk 5 saniye süre ile değişmeyinceye kadar titre edilir, harcanan NaOH çözeltisi okunur (V).

6.HESAPLAMALAR

Sonuç % (m/m) laktik asit olarak verilir.

f x N x V x 0,090 x 100

% Asitlik ( Laktik asit olarak ) =  ———————————

m

N: NaOH çözeltisinin normalitesi

V:Titrasyonda harcanan NaOH çözeltisi hacmi , mL 0,090: Laktik asitin mili eşdeğer gramı

m: 25 mL numunenin kütlesi , g

f: NaOH çözeltisinin faktörü

Sonuç Soxhlet-Henkel asitlik derecesi olarak , 100 mL numune için harcanan 0,25 N NaOH in mL miktarı olarak verilebilir. Titrasyon örneği 25 mL olduğu için Titrasyonda harcanan 0,1 N NaOH hacminin N/4 NaOH karşılığı bulunur. Bunun 4 katı sonuç olarak verilir. SH Asitlik Derecesi (mL 0,25 N NaOH / 100 mL ) = 4 x  0,1 x V x f / 0,25

7. KAYNAK

TS. 1018  / Aralık 1981

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu