Etiket Arşivleri: Ayrandaki Titre Edilebilir Asitliği Belirleme

Süt ve Ayrandaki Titre Edilebilir Asitliği Belirleme

1.AMAÇ  ve KAPSAM

Süt ve ayrandaki titre edilebilir asitliği belirlemek.

2.PRENSİP

Belirli bir miktar numune fenol ftalein indikatörüne karşı 0,1 N NaOH çözeltisi ile titre edilir. % laktik asit olarak veya SH asitlik derecesi olarak verilir. (Soxhlet-Henkel asitlik derecesi, 100 mL süt veya ayran numunesi için harcanan N/4 NaOH çözeltisinin mL olarak miktarıdır.) 

3.ALET EKİPMAN

· Genel Laboratuvar malzemeleri

4.KİMYASALLAR

· Fenol ftalein indikatör çözeltisi %1 (m/v) lik : 1g fenol ftalein 50 mL %95’lik etil alkolde çözünür  damıtık su ile 100 mL’ye tamamlanır.

· 0,1 N NaOH çözeltisi,  ayarlı    

5.İŞLEM

İyice karıştırılmış süt veya ayran numunesinden pipetle 25 mL alınıp bir darası alınmış bir behere boşaltılır. 25 mL örneğin kütlesi tespit edilir (m). 1 mL fenol ftalein belirteç çözeltisi eklenip karıştırılır. Bir büretten damla damla 0,1 N NaOH çözeltisi eklenerek ve her damladan sonra beher çalkalanarak açık pembe renk 5 saniye süre ile değişmeyinceye kadar titre edilir, harcanan NaOH çözeltisi okunur (V).

6.HESAPLAMALAR

Sonuç % (m/m) laktik asit olarak verilir.

f x N x V x 0,090 x 100

% Asitlik ( Laktik asit olarak ) =  ———————————

m

N: NaOH çözeltisinin normalitesi

V:Titrasyonda harcanan NaOH çözeltisi hacmi , mL 0,090: Laktik asitin mili eşdeğer gramı

m: 25 mL numunenin kütlesi , g

f: NaOH çözeltisinin faktörü

Sonuç Soxhlet-Henkel asitlik derecesi olarak , 100 mL numune için harcanan 0,25 N NaOH in mL miktarı olarak verilebilir. Titrasyon örneği 25 mL olduğu için Titrasyonda harcanan 0,1 N NaOH hacminin N/4 NaOH karşılığı bulunur. Bunun 4 katı sonuç olarak verilir. SH Asitlik Derecesi (mL 0,25 N NaOH / 100 mL ) = 4 x  0,1 x V x f / 0,25

7. KAYNAK

TS. 1018  / Aralık 1981