Su ile Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma

Su ile Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma

100 yıl önce İngiltere Kraliyet Komisyonu’nun saptadığı

SOSYAL HAYATIN GEREĞİ OLAN 10 KOŞUL’un ilki:

“İçme ve kullanma için uygun ve yeterli miktarda su sağlanması”

SUYUN HİJYENİK KRİTERLERİ

 Renksiz ve berrak olmalı
 Kokusuz olmalı
 Hoş lezzette olmalı
 Sıcaklığı 80 – 150C arasında olmalı
 Fazla sert olmamalı
 Zaralı kimyasal maddeler içermemeli
 Toksik maddeler içermemeli
 Radyoaktivitesi olmamalı
 Patojen mikroorganizmalar içermemeli

SU İLE BULAŞAN İNFEKSİYONLAR

Bakteri Hastalıkları

Tifo, paratifo, diğer salmonellozlar, Basilli dizanteri, kolera, E.coli ishalleri, Leptospiroz, tularemi, lejyonella, inklüzyonlu konjunktivit

Virus Hastalıkları

Bulaşıcı sarılık (Hepatit A), poliyomiyelit, Coxackie ve ECHO, Adenovirus, Reovirusların yaptıkları hastalıklar, Epidemik virus gastroenteritleri

Helmintlerin yaptığı hastalıklar Askaryaz, Enterobiyaz, Trihuryaz

Protozoonların yaptıkları hastalıklar Amipli dizanteri, Giyardiyaz, Balantidiyaz, Primer amip meningoensafaliti

TİFO

•%3 kronik portörlük
•Lağımlarda her zaman S.typhi bulunabilir
•Kasaba, şehir sularının kontaminasyonu


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu