Etiket Arşivleri: tifo

Su ile Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma

Su ile Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma

100 yıl önce İngiltere Kraliyet Komisyonu’nun saptadığı

SOSYAL HAYATIN GEREĞİ OLAN 10 KOŞUL’un ilki:

“İçme ve kullanma için uygun ve yeterli miktarda su sağlanması”

SUYUN HİJYENİK KRİTERLERİ

 Renksiz ve berrak olmalı
 Kokusuz olmalı
 Hoş lezzette olmalı
 Sıcaklığı 80 – 150C arasında olmalı
 Fazla sert olmamalı
 Zaralı kimyasal maddeler içermemeli
 Toksik maddeler içermemeli
 Radyoaktivitesi olmamalı
 Patojen mikroorganizmalar içermemeli

SU İLE BULAŞAN İNFEKSİYONLAR

Bakteri Hastalıkları

Tifo, paratifo, diğer salmonellozlar, Basilli dizanteri, kolera, E.coli ishalleri, Leptospiroz, tularemi, lejyonella, inklüzyonlu konjunktivit

Virus Hastalıkları

Bulaşıcı sarılık (Hepatit A), poliyomiyelit, Coxackie ve ECHO, Adenovirus, Reovirusların yaptıkları hastalıklar, Epidemik virus gastroenteritleri

Helmintlerin yaptığı hastalıklar Askaryaz, Enterobiyaz, Trihuryaz

Protozoonların yaptıkları hastalıklar Amipli dizanteri, Giyardiyaz, Balantidiyaz, Primer amip meningoensafaliti

TİFO

•%3 kronik portörlük
•Lağımlarda her zaman S.typhi bulunabilir
•Kasaba, şehir sularının kontaminasyonu


Dezenfeksiyonun İnsan Sağlığındaki Rolü Nedir?

Sulara birçok hastalık etkeni karışabilir. Bunlar insan ve hayvanların dışkı idrarlarıyla karışabildiği gibi, lağım sularının suyun iletimi sırasında ya da su kaynaklarına sızmasına bağlı olarak da üreyebilirler. Bunun sonucu olarak da birçok bağırsak enfeksiyon hastalığı (kolera, tifo, dizanteri gibi) meydana gelebilir. Ayrıca leptospiroz, çocuk felci,sarılık vb. birçok enfeksiyon hastalığı ve çeşitli parazitler de sularla başka insanlara bulaşabilirler.

Suların bu gibi tehlikeleri oluşturmasını önleyebilmek için sudaki bütün hastalık yapıcı etkenlerin yok edilmesi gerekir.

Suyun güvenle içilebilmesi, başlıca iki grup organizmanın yok edilmesiyle mümkündür:

1. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olan patojen bakteriler,

2. Suya koku, renk veren ve suyun estetiğini bozan organizmalar.

Bu canlı varlıklar çeşitli araç veya yöntemlerle sudan ayrılabilir.

İçme sularının herhangi bir usulle dezenfekte edilmesinin amacı su ile yayılması, muhtemel bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve halk sağlığının korunmasıdır.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727