Proteinlerin Metabolizması ( Prof Dr.Tülay AKÇAY )

Proteinlerin Metabolizması

Proteinler, organizmanın hücre yapısının başlıca bileşenleridir besin maddeleri arasında da en önemli yeri alırlar.

Normal şartlarda, yetişkinlerde organizmaya giren azot ile, organizmadan atılan azot arasında denge vardır. Bu dengeye azot bilançosu denir.

Proteinlerin metabolizması=A.A.metabolizması

Besinlerle alınan Proteinlerin Sindirimi ve Emilimi

Besinlerle alınan Proteinlerin sindirimi

Proteinlerin sindirimi, midede başlar barsakda tamamlanır Proteinler midede, önce HCl ile denatüre olurlar. HCl,midenin üst kısmını döşeyen epitel hücreleri
tarafından salgılanır, salgılanma gastrin adı verilen hormon ve vagüs sinirinin uyarılması ile başlatılır.

Polipeptit zincirini oluşturan, amino asitler arasındaki

Peptit bağlarının hidrolizi; proteoliz Denatüre proteinler, çeşitli proteazlarla hidroliz olurlar. pepsinojen mide esas hücrelerinden, HCl ise pariyetal (oksintik) hücrelerden salgılanır.

Periyetal hücreler uyarıldıkları zaman asit salınımını aktif transport ile gerçekleştirir

Luminal [H+ ] yaklaşık 0.14 olup, pH’ ı 0.8’dir

Plazmanın pH’ı yaklaşık 7.4 dür

Periyetal hücreler protonları 106.6 lık bir konsantrasyon gradiyentine karşı salgılar

H+ , H+ – K+ ATP az (mide =gastirik, proton pompası) ile lümene salınır

Mide asid sekresyonunun düzenlenmesi

Salgılanmayı uyaran hormon gastrin nörotransmitter ise asetil kolin ve histamindir

Mide sekresyonlarına yol açan sinirsel uyarılar Vagüs yolu ile ve mide duvarındaki enterik sinir sisteminden kaynaklanan lokal reflekslerden oluşur.

Denatüre proteinlerin, çeşitli proteazlarla,
peptid bağları hidroliz olur (Proteoliz ).

Midenin esas hücrelerinden pepsinojen salgılanır.

Midede etkin enzim

Pepsin

Barsakta etkili enzimler

Tripsin

Kimotripsin

Elastaz

Karboksipeptidaz

Aminopeptidaz

Dipeptidaz

Tripeptidaz

Ürün : Aminoasitler, az miktarda peptid

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu