Gıda İşleme ve Proteinler ( Prof.Dr. Sibel KARAKAYA )

GIDA İŞLEME VE PROTEİNLER
• Proteinler amino asitlerden oluşmuş karbon, hidrojen, oksijen, azot ve kükürt içeren kompleks organik bileşiklerdir. Birçok proteinin yapısında fosfor da bulunur. Bazı özel Birçok proteinin yapısında fosfor da bulunur. Bazı özel proteinler demir ve bakır gibi inorganik elementleri de içerirler. Proteinlerin yapı taşı olan amino asitlerin yapısında amino (NH 2 ) ve karboksil (COOH) grupları bulunur Beslenme açısından amino asitler, vücutta sentezlenme özelliklerine bağlı olarak zorunlu amino asitler ve zorunlu olmayan amino asitler olarak iki grupta değerlendirilir.
Treonin Glisin
Valin Alanin
Lösin Serin
İzolösinGlutamikasit
İzolösinGlutamikasit
Metionin Sistin
Lizin Aspartik asit
Fenilalanin Arginin
Triptofan Tirozin
Histidin Prolin
Glutamin
Asparagin
Zorunlu amino asitler Zorunlu olmayan amino asitler

Kaynak: http://food.ege.edu.tr/index.php?lid=1&SayfaID=198&cat=details

Bir cevap yazın