Özel Süt Ürünleri

ÖZEL SÜT ÜRÜNLERİ

BÖLÜM 1. TAKVİYELİ SÜTLER
BÖLÜM 2. REKOMBİNE SÜT ÜRÜNLERİ
BÖLÜM 3. İMİTASYON VE İKAME SÜT ÜRÜNLERİ
BÖLÜM 4. BEBEK MAMALARI
BÖLÜM 5. SÜT PROTEİNİ ÜRÜNLERİ
BÖLÜM 6. SÜTLÜ TATLILAR

1.TAKVİYELİ SÜTLER

BESLEYİCİ AMAÇLA TAKVİYE EDİLEN SÜTLER ÜRÜNÜN ÇEKİCİLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA TAKVİYE EDİLEN SÜTLER SAĞLIK NEDENİYLE TAKVİYE EDİLEN SÜTLER

İnsan beslenmesinde önemli yer tutan gıdalara protein, vitaminler, mineral maddeler gibi besin elementleri ilave edilerek bileşim yönünden zenginleştirme yapılabilir. Süt, günlük beslenmede ihtiyaç duyulan besin öğelerini yeterli ve dengeli bir biçimde bileşiminde bulundurmakla birlikte, bu bileşenler yönünden eksiklik ya da yetersizliğin meydana geldiği durumlarla karşılaşılabilir. Örneğin; süte uygulanan ısıl işlemler bazı vitaminlerde kayba yol açabilir ya da yağı azaltılan süt ürünlerinde yağda çözünen vitaminlerin miktarı azalabilir. Bu gibi durumlarda sütün takviyesine ihtiyaç duyulabilir. Zenginleştirme ya da takviye işlemi, tek bir besin maddesi ilavesiyle yapılabileceği gibi, bu maddelerin bir kaçını kullanmak suretiyle de gerçekleştirilebilmektedir. Diğer taraftan, yağsız sütün süt yağsız kuru madde içeriği yönünden takviye edilerek tüketiciler tarafından daha fazla kabul gören bir ürün haline getirilmesi de zenginleştirme olarak kabul edilmektedir. Dahası, laktozun ortamdan uzaklaştırılması veya parçalanması gibi uygulamalar da takviye kapsamına girmektedir. Dolayısıyla, takviye teriminin kapsamını tam olarak tanımlamak güçtür.
Takviyeli süt ürünleri genellikle üç ana grupta incelenebilir.
• Besleyici amaçla zenginleştirilmiş ürünler
• Ürünün çekiciliğini artırmak amacıyla zenginleştirilmiş ürünler
• Sağlık amacıyla zenginleştirilmiş ürünler

1.1. Besleyici Amaçla Takviye Edilen Sütler

1.1.1. Vitamin Ve Mineral Takviyeli Sütler

1.1.1.1. D vitamini takviyeli sütler

Yağda çözünen vitaminler arasında yer alan D vitamini, kalsiyum metabolizmasını destekleyici işlevlere sahiptir. Bağırsaktan kalsiyum ve fosfor emilimini artırarak bu minerallerin kan serumundaki normal düzeylerinin korunmasına yardımcı olur. D vitamini fazlalığında hiperkalsemi olarak bilinen rahatsızlık meydana gelmektedir. Bazı ülkelerde, aşırı dozda vitamin alma tehlikesine karşı zenginleştirmeye izin verilmemektedir.
D vitamini bakımından iyi bir kaynak olarak kabul edilen sütün, 2 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerin beslenmesinde günlük D vitamini alımına katkısı % 46-68 arasında değişmektedir. Süt yağının seperasyonu, pastörizasyonu, sterilizasyonu gibi teknolojik uygulamalar çiğ sütün D vitamini içeriğinde kayba yol açmakta, ayrıca az yağlı/yağsız süt ürünlerinde de D vitamini düzeyi azalmaktadır. Bu nedenle yağ oranı azaltılan süt ürünlerinde D vitamini ile zenginleştirme yoluna gidilmektedir.


Kaynak: http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/78154/33179/kurutulmu%C5%9F_ve_%C3%B6zel_s%C3%BCt_%C3%BCr%C3%BCnleri_6.__hafta.pdf

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu