Gıda Mühendisliği Süt Teknolojisi Dersi Sınav Soruları

 • Süt nedir

 • Sütün bileşenlerini şematik olarak gösteriniz

 • Sütün bileşimi ve verimini etkileyen faktörler

 • Ana maddesi süt yağı olan ürünlerin tanımı

 • Sütün azotlu maddeleri

 • Aa.lerin kimyasal tepkimelerdeki sınıflandırılmasını formüle edin,esansiyel aa.leri yazın

 • Proteinlerin hidrolizasyonu

 • Süt proteinlerinin fraksiyonlarına ayrılması

 • Rennin enziminin etkisiyle kazeinin pıhtılaşmasını etkileyen faktörlerin isimlerini yaz ve birini açıklayınız.

 • Enzimatik pıhtılaşmayı etkileyen faktörlerin isimleri

 • Kazeinin kullanım alanları

 • Sütün protein olmayan azotlu maddelerinin isimleri

 • Laktozun tarifi,beslenme fizyolojisi ve süt teknolojisi açısından önemi

 • Laktozun kullanım alanları

 • Laktozun üretim aşamaları

 • Merkezkaç kuvvetiyle ayırma işlemi hangi amaçlar için kullanılır

 • Krema seperasyon işleminde süte bağlı fiziksel ve kimyasal faktörlerin seperatörün çalışmasına bağlı faktörleri maddeler halinde yazınız

 • Homojenizasyonun dayandığı prensip ve yöntemleri yazınız

 • Ülkemizde çiğ sütten elde edilen belli başlı ürünleri şematize ediniz

 • Süt mamüllerinde uygulanan homojenizasyon basınç ve sıcaklıkları yazınız

 • Pearson yöntemiyle standardizasyon-1 problem

 • CIP programında araç ve gerecin ısıya gerek duyulan duyulmayan programlarının tanımını yapınız

 • Pastörizasyon nedir ,ısı zaman ilişkisi grafiği

 • UHT sterilizasyon işleminin dayandığı ilkeler

 • Serilizasyon işlemede direk endirek grafikleri karşılaştırma,prensip,ısıtma eğrisi

 • Yoğurdun yapım methodu,akış şemaları

 • Yoğurdun kusurları

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu