Katı Sıvı Ekstraksiyonu

Ekstraksiyon; katı veya sıvı halde bulunan bir karışımdan, bir çözücü kullanılarak istenilen bileşenin diğer katı veya sıvı bileşenlerden kurtarılması işlemidir. Ekstraksiyonda iki çeşit teknik vardır. Birincisine katı-sıvı ekstraksiyonu (leaching) denir ve çözünen maddeyi çözünmeyen bir katıyla yaptığı karışımdan çözülerek uzaklaştırılması esasına dayanır. İkinci metot olan sıvı-sıvı ekstraksiyonda ise karışım halinde bulunan iki sıvı birbirlerinden çözücü yardımıyla ayrılırlar.

Katı-sıvı ekstraksiyonlarının kimya endüstrisindeki önemi büyüktür. Çoğu endüstriyel maddeler bulunduğu karışımlardan ekstraksiyon yardımıyla ayrılır. Bir kez yapılan ekstraksiyon işlemi ile fazdaki bir madde ya da maddelerin tümü ikinci faza geçemediğinden endüstride genellikle çok basamaklı ekstraksiyon işlemi yapılır. Kullanılacak olan tekniğin ve leaching (katı-sıvı ekstraksiyonu) işleminin başarısı, çoğu durumda katıya uygulanacak ön işleme bağlıdır.

Katı-sıvı ekstraksiyonu işlemini gerçekleştirmek için kullanılan cihazlara ekstraktör adı verilir. Ekstraktörler; kesikli, yarı kesikli ve sürekli olarak sınıflandırılabilir. Kesikli ve yarı kesikli ekstraktörler genellikle laboratuar şartlarında kullanılmakta, endüstriyel işlemlerde de sıklıkla sürekli ekstraktörler tercih edilmektedir.

Yaptığımız deneyde susam tohumunun ekstraksiyon sonucunda %36,42 yağ içerdiği görülmüştür. Önceki çalışmalarda %47 yağ oranı çıktığından %22,5 hata yapılmıştır.


Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu