Etiket Arşivleri: karışım

Karışımların Ayrılması ( Şebnem KIROĞLU )

Karışım Nedir?

        Karışım ,birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur.Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat; maddelerin çoğu ne tek bir elementtir; ne de tek bir bileşiktir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlardır. Karışımda karışımı meydana getiren cisimlerin atomlarında bir degişiklik olamaz.Karışımlar, homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.

   Karışımların Özellikleri:

  Saf değildirler.

  Farklı cins molekül veya atomlar içerirler.

  Kendilerini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar.

  Karışım oluşturan maddeler arasında bir oran yoktur.Her oranda biraraya gelebilirler.

  Erime ve kaynama noktaları,yoğunlukları sabit değildir.

  Maddelerin özellikleri değişmez.

Tanecik Boyutu Farkından Yararlanılarak Geliştirilen Ayırma Yöntemleri

ayıklama

    Heterojen katı-katı karışımların ayıklama yöntemi ile ayrılması.

Geri dönüşüm

Eleme

Katı-katı heterojen karışımlarının eleme yöntemi ile ayrılması.

Süzme

Heterojen katı-sıvı ve katı-gaz karışımların süzme yöntemiyle ayrılması.

diyaliz

Yoğunluk Farkından Yararlanılarak Geliştirilen Ayırma Yöntemleri

  • Çöktürme

  • Aktarma( Dekantasyon)

  • Yüzdürme (Flotasyon)

  • çöktürme

aktarma

Yüzdürme (FLOTASYON)

Çözünürlük Farkından Yararlanılarak Geliştirilen Ayırma Yöntemleri

  • Kristallendirme

  • Estraksiyon

kristallendirme

ekstraksiyon

Kaynama sıcaklıkları Farkından Yararlanılarak Geliştirilen Ayırma Yöntemleri

Basit damıtma

Ayrımsal damıtma

Petrolün Damıtılması

teşekkürler


İlk Anyonlar

İlk anyonlar karışım halinde bile olsalar birbirlerinin reaksiyonlarını bozmazlar. Bu nedenle ilk anyonların tanıma reaksiyonları yapılırken birbirinden ayırmak için herhangi bir işleme gerek yoktur.

Kaynak

Katı Sıvı Ekstraksiyonu

Ekstraksiyon; katı veya sıvı halde bulunan bir karışımdan, bir çözücü kullanılarak istenilen bileşenin diğer katı veya sıvı bileşenlerden kurtarılması işlemidir. Ekstraksiyonda iki çeşit teknik vardır. Birincisine katı-sıvı ekstraksiyonu (leaching) denir ve çözünen maddeyi çözünmeyen bir katıyla yaptığı karışımdan çözülerek uzaklaştırılması esasına dayanır. İkinci metot olan sıvı-sıvı ekstraksiyonda ise karışım halinde bulunan iki sıvı birbirlerinden çözücü yardımıyla ayrılırlar.

Katı-sıvı ekstraksiyonlarının kimya endüstrisindeki önemi büyüktür. Çoğu endüstriyel maddeler bulunduğu karışımlardan ekstraksiyon yardımıyla ayrılır. Bir kez yapılan ekstraksiyon işlemi ile fazdaki bir madde ya da maddelerin tümü ikinci faza geçemediğinden endüstride genellikle çok basamaklı ekstraksiyon işlemi yapılır. Kullanılacak olan tekniğin ve leaching (katı-sıvı ekstraksiyonu) işleminin başarısı, çoğu durumda katıya uygulanacak ön işleme bağlıdır.

Katı-sıvı ekstraksiyonu işlemini gerçekleştirmek için kullanılan cihazlara ekstraktör adı verilir. Ekstraktörler; kesikli, yarı kesikli ve sürekli olarak sınıflandırılabilir. Kesikli ve yarı kesikli ekstraktörler genellikle laboratuar şartlarında kullanılmakta, endüstriyel işlemlerde de sıklıkla sürekli ekstraktörler tercih edilmektedir.

Yaptığımız deneyde susam tohumunun ekstraksiyon sonucunda %36,42 yağ içerdiği görülmüştür. Önceki çalışmalarda %47 yağ oranı çıktığından %22,5 hata yapılmıştır.


Dondurma Teknolojisi

Dondurma süt ve ürünleri, tatlandırıcı maddeler, stabilizer-emülsifiyerler, renk, aroma ve çeşni maddelerinden oluşan karışımdır.

Dondurma bileşimine giren maddelerin henüz dondurulmamış haldeki karışımına dondurma miksi denir.

Ayırma İşlemleri – Ekstraksiyon ( Prof. Dr. Mualla ÖNER )

EKTRAKSİYON

Grafiksel Çözüm

İki karışımın birbiri ile teması sonucu oluşan yeni karışımın bileşiminin saptanması Kimya Mühendisliği proseslerinde sık karşılaşılan bir durumdur. İki karışımın eklenmesiyle oluşan yeni karışımın bileşimi, orijinal karışım bileşimlerini birleştiren doğru üzerinde yer alır. Bu kural grafiksel toplam kuralı olarak bilinir. Sonuç karışımın doğru üzerindeki yerinin saptanması için ters kaldıraç kuralı kullanılır.