Gıdaların Ozonlanması ( Hatice ÇATAL, Şenol İBANOĞLU )

Özet

Amerikan Gıda ve İlaç Otoritesi FDA tarafından 1997 y ıl ında kullan ımı güvenli ajanlar (GRAS) sınıfına alınan ozon, yine ayn ı dairenin 2001 y ıl ında aldığı “gıdalarla doğrudan temasında sakınca olmadığı” yönündeki kararla gıda işlemede yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Böylece ozonun gaz ve/veya su içerisinde çözünmüş olarak gıda sanayinde kullanımı hızlanmıştır. Gıda sanayinde ozon genellikle içme sularında dezenfeksiyon, kırmızı ve beyaz etlerde karkas yıkamada, deniz ürünleri yıkamada, depolama atmosferinin kontrol edilmesinde ve gıda ekipmanlarının yıkanmasında ve dezenfekte edilmesinde kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak ozon gazının gıda maddelerinin temel bileşenleri üzerindeki etkileri de araştırılmaktadır. Bu derlemede ozon gazının ve/veya ozonlu suyun g ıda sanayinde ve gıda araştırmalarında kullanılmasıyla ilgili güncel bilgiler verilmiş ve değerlendirmeler
yapılmıştır. Bu bilgiler, konuyla ilgilenen sanayici ve araştırmacılara fayda sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ozon, gıda işleme

Ozonation of Foods

Abstract

Ozone was approved as generally recognized as safe (GRAS) by the Food and Drug Administration (FDA) of the U. S. in 1997. With the approval of ozone contact with foods by the same authority in 2001, ozone has been started to be used intensively in food treatments. In this way, the use of ozone as a gas and/or dissolved in water has been growing up in food industry. Ozone is generally used in disinfection of drinking water, washing of carcasses in red-meat and poultry, washing marine products, control of storage atmosphere and washing and disinfection of food process equipments in food industry. In addition to these, the effects of ozone gas on the food components are studied. In this review, updated information related to usage of ozone gas and/or ozonated water in food industry and studies were given and evaluated. It is believed that this review will be useful for the researchers and the people working in the food industry.

Keywords : Ozone, food processing

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu