Gıdalarda Bisfenol A Varlığının Değerlendirilmesi ( Buket ER )

Gıdalarda bisfenol A varlığının değerlendirilmesi

Buket ER*, Belgin SARIMEHMETOĞLU**

Öz:

Bisfenol A (BFA), gıda ve içecek ambalajlama materyallerinde hammadde olarak kullanılan polikarbonat plastikler ve epoksi reçinelerin monomeri olan endüstriyel bir kimyasaldır.Bu monomerler yüksek üretim kapasitesine sahiptirler ve yaygın kullanım alanları vardır. Gıdalardaki BFA kontaminasyonunun çoğunluğu BFA içeren kaplardan migrasyon ile şekillenmektedir. Kontamine gıdanın tüketilmesi ile de vücuda alınımı gerçekleşmektedir. BFA’ya maruziyet durumuna bağlı olarak insanların serum, kan, idrar örneklerinde belirli düzeylerde BFA varlığına rastlanabilir. BFA öncelikli olarak endokrin sistemi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu endokrin bozucu kimyasal madde endojen östrojenlerin aktivitesinde ve androjen sistem üzerine de etkilidir. Ayrıca BFA tiroid hormon fonksiyonunda bozukluklar, merkezi sinir sistemi fonksiyonunda farklılıklar ve immün sistemin baskılanmasında da rol oynayabilmektedir. Bu derlemede, önemli bir gıda kontaminantı olan BFA’nın gıdalara migrasyonu, metabolizması ve toksikolojik etkileri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Anahtar sözcükler: Bisfenol A, epoksi reçine, polikarbonat, gıda, endokrin sistem.

The assesment of bisphenol A presence in foods

Abstract:

Bisphenol A (BPA), is an industrial chemical substance as a monomer in the production of epoxy resins and polycarbonates and is used as raw material in food and drink packaging. These monomers are produced with high capacity thus they have a wide usage area. BPA contamination in food usually occurs as a result of migration from the packages that contains BPA. As a results of consumption of the contaminated food, it is taken into body. According to the BPA exposure, BPA may be determined in serum, blood, urine samples of human. BPA affects the endocrine system primarily. This endocrine defecting chemical substance was many affects on the activity of endogenous eustrogens and the androgen system. BPA, also may play a role in thyroid hormone dis-
functions, central nervous system function disorder and immune supression. In this review the migration to food, the metabolism and the toxicologic side effects of an important food contaminant, BPA was mentioned.

Key words: Bisphenol A, epoxy resin, polycarbonate, food, endocrine system.


Kaynak: http://veteriner.org.tr/files/dergi/cilt82sayi1/10.pdf

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu