Etiket Arşivleri: Süt Nedir?

Süt ve Ürünleri Analizleri ( Tülay DURAN )

SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ

Gıda Mühendisi

Tülay DURAN

Süt Nedir?

Türk standartları çiğ süt standardına göre: Süt; inek, koyun, keçi ve mandaların meme bezlerinden salgılanan, kendine özgü tat ve kıvamda olan, içine başka maddeler karıştırılmamış, içinden herhangi bir maddesi alınmamış, beyaz veya krem renkli sıvıdır. Türk gıda kodeksine göre: çiğ süt; bir veya daha fazla inek, keçi, koyun veya mandanın sağılmasıyla elde edilen, 40 OC ’ nin üzerinde ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi işlem görmemiş kolostrum dışındaki meme bezi salgısıdır.

Tüketilen süt çeşitleri kültürlere göre değişiklik göstermektedir. Ancak ülkemizde süt denildiğinde akla ilk olarak inek sütü gelmesine karşın tüketilmekte olan sütler;

 inek

koyun

keçi

manda sütüdür.

İnek Sütü

• Süt deyince şüphesiz ilk akla gelen inek sütüdür. Veriminin fazlalığı ve laktasyon döneminin uzunluğu nedeniyle bugün birçok ülkede süt hayvanı olarak yalnız inekler kullanılmaktadır. İnek sütünün bileşimi başta ırk olmak üzere çeşitli faktörlerin etkisi altında değişiklik gösterir.

Koyun Sütü

• Koyun sütü protein, yağ, mineral maddeler ve dolayısıyla kurumaddece zengin bir süt çeşididir. İçme sütü olarak uygun değildir. Bileşimce zengin olduğu için peynir, yoğurt ve tereyağı gibi süt ürünlerinin işlenmesinde inek sütlerinden üstün tutulur. Yapısındaki proteinli maddelerin büyük kısmı (4/5’i) kazein olduğu için kazeinli sütler grubuna girer.


Gıda Mühendisliği Süt Teknolojisi Dersi Sınav Soruları

 • Süt nedir

 • Sütün bileşenlerini şematik olarak gösteriniz

 • Sütün bileşimi ve verimini etkileyen faktörler

 • Ana maddesi süt yağı olan ürünlerin tanımı

 • Sütün azotlu maddeleri

 • Aa.lerin kimyasal tepkimelerdeki sınıflandırılmasını formüle edin,esansiyel aa.leri yazın

 • Proteinlerin hidrolizasyonu

 • Süt proteinlerinin fraksiyonlarına ayrılması

 • Rennin enziminin etkisiyle kazeinin pıhtılaşmasını etkileyen faktörlerin isimlerini yaz ve birini açıkla

 • Enzimatik pıhtılaşmayı etkileyen faktörlerin isimleri

 • Kazeinin kullanım alanları

 • Sütün protein olmayan azotlu maddelerinin isimleri

 • Laktozun tarifi,beslenme fizyolojisi ve süt teknolojisi açısından önemi

 • Laktozun kullanım alanları

 • Laktozun üretim aşamaları

 • Merkezkaç kuvvetiyle ayırma işlemi hangi amaçlar için kullanılır

 • Krema seperasyon işleminde süte bağlı fiziksel ve kimyasal faktörlerin seperatörün çalışmasına bağlı faktörleri maddeler halinde yazınız

 • Homojenizasyonun dayandığı prensip ve yöntemleri yazınız

 • Ülkemizde çiğ sütten elde edilen belli başlı ürünleri şematize ediniz

 • Süt mamüllerinde uygulanan homojenizasyon basınç ve sıcaklıkları yazınız

 • Pearson yöntemiyle standardizasyon-1 problem

 • CIP programında araç ve gerecin ısıya gerek duyulan -duyulmayan programlarının tanımını yapınız

 • Pastörizasyon nedir ,ısı zaman ilişkisi grafiği

 • UHT sterilizasyon işleminin dayandığı ilkeler

 • Serilizasyon işlemede direk endirek grafikleri karşılaştırma,prensip,ısıtma eğrisi

 • Yoğurdun yapım methodu,akış şemaları

 • Yoğurdun kusurları

 

Süt Teknolojisi ( Öğr.Gör.Dr. Pelin F.AKYUVA )

Süt Nedir?

Dişi memeli hayvanların süt bezlerinde Vucudun ihtiyacı olan gerekli besin maddelerini içeren Kendine has porselen beyazı rengine, koku ve tada sahip sıvı

Neden Süt İçilir?

Anneler yavrularını süt ile besler. Böylelikle Yavrunun büyüme ve gelişmesini sağlarlar. Bağışıklık sistemini aktarırlar İnsanlar süt tüketilerler. Bu sayede,

Zehirlenmelerde

Kemik-diş hastalıklarından korunmada

Büyümeye yardımcı olunmasında

Oluşumu

Gebeliğin ilk yarısında; FSH hormonu alveollerden hazneye süt taşıyan kanalcık ve kanallarda gelişme

İkinci yarısında; Progesteron hormonu alveoller belirir, memede büyüme