Gıdalarda Jelatin Aranması ( Öğr.Gör. Kağan AYANOĞLU )

01. Süt ve Süt Ürünlerinde Jelatin Aranması

01.01. Yöntemin Prensibi

Bu yöntemle süt ve süt ürünlerinde jelatin tayini nitel olarak yapılır. Stokes reaktifi ile reaksiyona giren jelatin süzüldükten sonra pikrik asit çözeltisi ile sarı renkte bir çökelek oluşturur.

01.02. Kullanılan Kimyasallar

Derşişik nitrik asit çözeltisi (Merck 1.00456)

%2’lik pikrik asit çözeltisi (Merck 1.00604)

Stokes Reaktifi : Bir miktar civa tartılıp üzerine 2 katı nitrik asit eklenir ve saf su ile karıışmın hacmi 25 katına çıkarılır. Bu çözelti çeker ocakta hazırlanır.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu