Gıda Güvenirliği için Sınır Ötesi İşbirliği ( EFSA )

GIDA GÜVENİLİRLİĞİ İÇİN SINIR-ÖTESİ İŞBİRLİĞİ

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ile Beraber Çalışmak

EFSA Nedir?

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), Avrupa’nın gıda güvenilirliğinin teminatıdır. Görevi; gıda zincirindeki riskleri bilimsel olarak değerlendirmek ve risk iletişimini sağlamak, böylece Avrupa’da güvenilir gıdanın garanti edilmesine yardımcı olmaktır. Gıda Güvenliği Otoritesinin çalışmaları gıda zincirinin tüm alanlarını kapsamaktadır: gıda ve yem güvenilirliği, beslenme, hayvan sağlığı ve refahı ile bitki sağlığı ve bitki koruma.

EFSA; Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Üye Ülkeler gibi Avrupa’daki karar mercilerine, en güncel bilimsel bilgileri temel alan bağımsız yüksek kalitede bilimsel tavsiye ve değerlendirme sağlar. Böylece, Avrupa’da bulunan risk yöneticilerinin AB gıda güvenilirliğini geliştirmek için bilinçli karar almalarına yardımcı olur.

EFSA, partnerler ve paydaşlar ile yakın işbirliğinde bulunarak tüketicinin korunmasına yüksek seviyede katkıda bulunurken, AB gıda kaynaklarının güvenilirliğini de sağlamaktadır.

Neden EFSA ile işbirliği?

Günümüz küresel toplumunda, gıda krizleri ulusal sınır tanımamaktadır: bir ülkenin gıdası, başka bir ülkede işlenirken diğer bir ülkede tüketilebilmektedir. Küreselleşme, iklim değişikliği, ortaya çıkan yeni riskler, bilim ve teknolojideki ilerlemeler, yeni politikalar ve yasalar gibi değişim faktörleri, ülkelerin bilgi paylaşım gereksinimini ve birlikte çalışma ve hareket etme ihtiyacını güçlendirmektedir.

Ne çeşit destek alınabilir?

Katılım öncesi ülkelerin ulusal gıda güvenliği otoritelerinin temsilcileri EFSA ile güç birliği yaparak, önemli bir AB girişimi sayesinde günümüz gıda güvenilirliği sorunlarına daha iyi çözüm bulabilirler.

Katılım Öncesi Programının hedefleri şunlardır:

• Program yararlanıcısı ülkelerin gıda güvenliği otoritelerinin gelecekte EFSA ağlarına katılımları için hazırlanmaları.

• EFSA’nın görev alanlarında bilgi transferi.

• İletişim ve bilgi değişim sistemlerinin geliştirilmesi.

• Ulusal risk iletişimi faaliyetlerinin desteklenmesi.

Source: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/foodsafetycooperationtr.pdf

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu