Çiğ Süt Üretimi İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi

01 . Amaç
02. Kapsam
03. Mevzuat Hakkında Bilgilendirme
04. Çiğ Sütün Hijyenik Üretimi
04.01. Çiğ Süt Üretim Alanları ve Binaları
04.01.01. Hayvanların Barındığı Alanlar
04.01.02. Sağım ve İlgili Yerler
04.02. Hayvan Sağlığı
04.03. Veteriner İlaçları
04.04. Haşere Kontrolü
05. Çiğ Sütün Üretimi, Depolanması ve Taşınması
05.01. Sağım
05.01.01. Sağım Hijyeni
05.01.02. Sağım Alet ve Ekipmanının Tasarımı
05.01.03. Sağım Alet ve Ekipmanının Temizlik ve Dezenfeksiyonu
05.01.04. Sağımı Yapan Kişilerin Hijyeni
05.02. Çiğ Sütün Depolanması
05.02.01. Sütün Depolandığı Yer ve Ekipman
05.02.02. Sütün Depolanması ve Soğutulması
05.03. Çiğ Sütün Toplanması, Taşınması ve Dağıtımı
05.03.01. Toplama, Taşıma ve Dağıtım İşlemleri
05.03.02. Toplama, Taşıma ve Dağıtımda Kullanılan Ekipman
05.03.03. Toplama, Taşıma ve Dağıtımda Kullanılan Ekipmanın Temizlik ve Dezenfeksiyonu
05.04. Taşıma Süresi ve Sıcaklığı
06. Üretim Hijyeni
07. Kayıtların Muhafazası
08. Ne Tür Yardım Alabilirsiniz?
09. Ekler
EK.1. Çiğ Süt Üretimine İlişkin Yasal Düzenlemeler
Ek.2. Çiğ Sütün Uyması Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu