Bakteri Endosporları Testi Soru ve Cevapları

1: Bir bakteri hücresinde endospor oluşumunu düzenleyen genetik düzenleyici mekanizma hangisidir?

A) Sigma faktörü

B) RNA polimeraz II

C) CRISPR-Cas9 sistemi

D) Helikaz enzimi

E) Ligaz enzimi

Cevap için tıklayınız

Cevap: A) Sigma faktörü

Açıklama: Sigma faktörü, bakteri hücresinin endospor oluşumuna geçiş yapmasını düzenleyen bir genetik düzenleyici faktördür. Bu faktör, RNA polimerazın belirli genlere bağlanmasını sağlar ve endospor oluşumu için gerekli genlerin transkripsiyonunu başlatır.

2: Bir bakteri endosporunun direnç mekanizmalarından biri olan “dipikolinik asit” hangi yapısal özelliği ile bilinir?

A) Hidrojen bağları

B) Hidrofobik kuyruklar

C) Disülfid köprüleri

D) Aromatik halkalar

E) Peptid bağları

Cevap için tıklayınız

Cevap: B) Hidrofobik kuyruklar

Açıklama: Dipikolinik asit, bakteri endosporlarının dirençli özellik kazanmasında rol oynayan bir bileşiktir. Bu asitin hidrofobik kuyrukları, endosporun çevresel streslere karşı direncini artırmada önemli bir faktördür.

3: Bir bakteri endosporunun olgunlaşma aşamasında hangi proteinler, endosporun içerisindeki Ca^2+-DPA kompleksini stabilize ederek termal direncini artırır?

A) SpoIVA ve SpoVID

B) SigE ve SigK

C) GerKA ve GerKC

D) DivIVA ve MinD

E) FtsZ ve ZipA

Cevap için tıklayınız

Cevap: A) SpoIVA ve SpoVID

Açıklama: SpoIVA ve SpoVID proteinleri, bakteri endosporlarının olgunlaşma aşamasında önemli roller üstlenir. Bu proteinler, endospor içerisindeki Ca^2+-DPA kompleksini stabilize eder, böylece endospor termal direncini artırır.

4: Endospor oluşumu sırasında hangi genetik sinyal yolunun aktive olduğu, bakteri hücresinin normal hücresel yaşamından endospor oluşturma aşamasına geçişte kritik bir rol oynar?

A) SOS yanıtı

B) Quorum sensing

C) TCA döngüsü

D) Two-component system

E) Mekanik sinyal iletimi

Cevap için tıklayınız

Cevap: A) SOS yanıtı

Açıklama: Endospor oluşumu, bakteri hücresinin normal yaşamından endospor oluşturma aşamasına geçişi içerir. Bu geçişte, genetik sinyal yolundan biri olan SOS yanıtı aktive olur. SOS yanıtı, DNA hasarının onarımını ve endospor oluşumunu düzenleyen kritik bir sinyal yoludur.

5: Bir bakteri endosporunun içerisinde bulunan Ca^2+-DPA kompleksinin endospor direncine katkıda bulunma şekli nedir?

A) Osmotik denge sağlar.

B) DNA replikasyonunu başlatır.

C) Termal direnci artırır.

D) Protein sentezini düzenler.

E) Metabolik aktiviteyi artırır.

Cevap için tıklayınız

Cevap: C) Termal direnci artırır.

Açıklama: Ca^2+-DPA kompleksi, bakteri endosporunun direnç mekanizmalarından biridir ve termal direnci artırarak endosporun çevresel streslere karşı dayanıklılığını sağlar.

6: Bir bakteri endosporu oluşturulurken hangi genetik sinyal yolu aktive olarak sporulasyon sürecini başlatır?

A) Quorum sensing

B) TCA döngüsü

C) Two-component system

D) SOS yanıtı

E) Sporulasyon faktörleri

Cevap için tıklayınız

Cevap: D) SOS yanıtı

Açıklama: Bakteri endosporu oluşturulurken DNA hasarı algılandığında, SOS yanıtı aktive olur ve sporulasyon sürecini başlatarak endospor oluşumunu düzenler.

7: Bir bakteri endosporu olgunlaşma aşamasında hangi proteinlerin etkileşimi, endosporun dış yüzeyini şekillendirir ve koruyucu katman oluşturur?

A) GerKA ve GerKC

B) SpoIVA ve SpoVID

C) SigE ve SigK

D) DivIVA ve MinD

E) FtsZ ve ZipA

Cevap için tıklayınız

Cevap: B) SpoIVA ve SpoVID

Açıklama: SpoIVA ve SpoVID proteinleri, bakteri endosporunun olgunlaşma aşamasında etkileşime girerek endosporun dış yüzeyini şekillendirir ve koruyucu bir katman oluşturur.

8: Bir bakteri endosporu, çevresel koşullar uygun olduğunda nasıl çimlenir?

A) DNA replikasyonu başlar.

B) Protein sentezi durur.

C) Lipit metabolizması aktive olur.

D) Osmotik denge sağlanır.

E) Endospor çeperi parçalanır.

Cevap için tıklayınız

Cevap: E) Endospor çeperi parçalanır.

Açıklama: Endospor çeperinin parçalanması, çevresel koşullar uygun olduğunda endosporun çimlenmesini başlatan bir adımdır.

9: Bir bakteri endosporu içerisinde hangi bileşik, çevresel streslere karşı dirençli özellik kazanmasına katkıda bulunur?

A) Hidrojen peroksit

B) Dipikolinik asit

C) Lipit A

D) RNA polimeraz II

E) Amonyak

Cevap için tıklayınız

Cevap: B) Dipikolinik asit

Açıklama: Dipikolinik asit, bakteri endosporunun çevresel streslere karşı dirençli olmasına katkıda bulunan bir bileşiktir.

10: Bir bakteri endosporunun oluşumu sırasında, sporulasyon sürecini başlatan temel genetik sinyal yolu hangisidir?

A) SOS yanıtı

B) Quorum sensing

C) Two-component system

D) Sporulasyon faktörleri

E) TCA döngüsü

Cevap için tıklayınız

Cevap: C) Two-component system

Açıklama: Bakteri endosporlarının oluşumu sırasında, genetik sinyal yolunun başlatılmasında önemli bir rol oynayan mekanizma “Two-component system”dir.

11: Bir bakteri endosporunun iç yapısında bulunan proteinler arasındaki etkileşimler nedeniyle endosporun direnci artar. Bu proteinlerden biri, endospor çeperini güçlendiren ve çeşitli streslere karşı direnç sağlayan bir protein olan hangisidir?

A) SpoIVA

B) GerKC

C) SigE

D) DivIVA

E) FtsZ

Cevap için tıklayınız

Cevap: A) SpoIVA

Açıklama: SpoIVA, bakteri endosporlarının iç yapısında bulunan ve endospor çeperini güçlendiren bir proteindir.

12: Bir bakteri endosporu çimlenmeye başladığında, hangi enzim endospor çeperini parçalayarak çimlenmeyi başlatır?

A) Lysozyme

B) DNA polimeraz

C) RNA polimeraz II

D) Ligaz

E) Helikaz

Cevap için tıklayınız

Cevap: A) Lysozyme

Açıklama: Bakteri endosporlarının çimlenmeye başlaması sırasında, Lysozyme enzimi endospor çeperini parçalayarak çimlenmeyi başlatır.

13: Bir bakteri endosporunun direnç mekanizmalarından biri olan dipikolinik asit, endosporun hangi özelliğini artırarak çeşitli çevresel streslere karşı direncini sağlar?

A) Termal direnç

B) Osmotik denge

C) Metabolik aktivite

D) DNA replikasyonu

E) Protein sentezi

Cevap için tıklayınız

Cevap: A) Termal direnç

Açıklama: Dipikolinik asit, bakteri endosporlarının termal direncini artırarak çeşitli çevresel streslere karşı direnç sağlar.

14: Bir bakteri endosporunun çimlenmesini düzenleyen genetik sinyal yollarından biri, hangi genin aktivasyonu ile başlar?

A) SpoIVA

B) SigK

C) GerKC

D) SpoVID

E) Spo0A

Cevap için tıklayınız

Cevap: E) Spo0A

Açıklama: Bakteri endosporlarının çimlenmesini düzenleyen genetik sinyal yollarından biri, Spo0A geninin aktivasyonu ile başlar.

15: Bir bakteri endosporunun çimlenmesini düzenleyen genetik sinyal yollarından biri, hangi proteinin aktivasyonunu içerir?

A) SpoIVA

B) Spo0A

C) SigE

D) GerKA

E) FtsZ

Cevap için tıklayınız

Cevap: B) Spo0A

Açıklama: Bakteri endosporlarının çimlenmesini düzenleyen genetik sinyal yollarından biri, Spo0A proteininin aktivasyonunu içerir.

16: Bir bakteri endosporunun olgunlaşma aşamasında, hangi proteinler endosporun dış yüzeyini şekillendirir ve koruyucu bir katman oluşturur?

A) SigE ve SigK

B) SpoIVA ve SpoVID

C) GerKA ve GerKC

D) DivIVA ve MinD

E) FtsZ ve ZipA

Cevap için tıklayınız

Cevap: B) SpoIVA ve SpoVID

Açıklama: SpoIVA ve SpoVID proteinleri, bakteri endosporunun olgunlaşma aşamasında etkileşime girerek endosporun dış yüzeyini şekillendirir ve koruyucu bir katman oluşturur.

17: Bir bakteri endosporunun iç yapısında bulunan Ca^2+-DPA kompleksi, endosporun çevresel streslere karşı direncini artırmak için hangi mekanizmayı kullanır?

A) Protein sentezi

B) Osmotik denge

C) Termal direnç

D) DNA replikasyonu

E) Metabolik aktivite

Cevap için tıklayınız

Cevap: C) Termal direnç

Açıklama: Ca^2+-DPA kompleksi, bakteri endosporunun iç yapısında bulunur ve endosporun çevresel streslere karşı direncini artırmak için termal direnci sağlar.

18: Bir bakteri endosporu çimlenmeye başladığında, endospor çeperini parçalayarak çimlenmeyi başlatan enzim hangisidir?

A) DNA polimeraz II

B) RNA polimeraz II

C) Helikaz

D) Ligaz

E) Lysozyme

Cevap için tıklayınız

Cevap: E) Lysozyme

Açıklama: Lysozyme enzimi, bakteri endosporlarının çimlenmeye başlamasında endospor çeperini parçalayarak rol oynar.

19: Bir bakteri endosporu oluşturulurken, endospor çeperini oluşturan temel bileşik hangisidir?

A) Lipit A

B) Dipikolinik asit

C) Hidrojen peroksit

D) Peptidoglikan

E) Amonyak

Cevap için tıklayınız

Cevap: D) Peptidoglikan

Açıklama: Bakteri endosporlarının çeperini oluşturan temel bileşik, peptidoglikan olarak bilinir.

20: Bir bakteri endosporunun iç yapısında bulunan “Ca^2+-DPA kompleksi” hangi çevresel stres faktörlerine karşı direnç sağlar?

A) Oksidatif stres

B) Osmotik stres

C) Asidik stres

D) Termal stres

E) Radyasyon

Cevap için tıklayınız

Cevap: D) Termal stres

Açıklama: Ca^2+-DPA kompleksi, bakteri endosporlarının iç yapısında bulunur ve özellikle termal stres koşullarına karşı direnç sağlar.

Başa dön tuşu