Distilasyon

1. TEORİK BİLGİ

1.1. Distilasyon İşleminin Teorisi ve İşletmesi

Distilasyon, bir karışımı meydana getiren bileşenlerin uçuculuklarının (buhar basınçlarının) farklı olmasından yararlanan ayırma işlemidir. Bu işlemde gerekli olan ikinci faz diğer kütle aktarım işlemlerinde olduğu gibi dışarıdan getirilmeyip, sıvının bir kısmını buharlaştırmak suretiyle oluşturulur. Görüldüğü üzere distilasyon işleminde sistemi oluşturan fazlar sıvı ve buhardır. Bu iki faz arasında gerçekleştirilen kütle aktarımları sonucu fazlar bileşenlerce zenginleştirilir. Bir sıvı çözeltinin bileşenlerini birbirinden ayırmak için temel şart, denge durumuna erişmiş buhar sıvı sisteminde buharın, sıvı fazdan farklı bir bileşime sahip olmasıdır. Buhar fazı bileşim bakımından sıvı fazla aynı olursa, distilasyon operasyonundan bir ayırma beklenemez. Teorik olarak distilasyon operasyonu ile tamamen saf bileşenler üretilemez. Fazlar arası kütle transferini etkileyen en önemli faktör buhar ile sıvı fazın arasındaki dengedir. Bunun için kaynama noktası diyagramlarından yararlanılır.

Kaynak: http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/046016/Distilasyon.pdf

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu