Bisküvide Yağ Tayini

 1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu metotla amaç; Bisküvi numunesinin yağ miktarını tayin etmektir.

 1. PRENSİP

Analiz edilecek belli miktardaki bisküvinin soxhelet cihazında, petrol eteri kullanılarak yağının alınması ve gravimetrik olarak belirlenmesidir.

 1. ALET-EKİPMAN

 • Analitik terazi, ± 0.001 g duyarlıkta

 • Etüv, 105°C ± 2 oC ‘da tutulabilen

 • Soxhelet Cihazı, 250 mL lik, dibi düz balonlu

 • Desikatör, içerisinde etkin bir kurutucu (fosfor pentoksit, silicagel, aktif halde alumina vb.) bulunan

 • Kartuş

 • Elek, göz açıklığı 1 mm olan

 • Genel laboratuvar araç ve gereçleri

 1. KİMYASALLAR

 • -Petrol eteri, kaynama noktası 40oC – 80 oC arasında olan

 1. İŞLEM

Bisküvi numunesinden en az 250 g alınarak (içleri doldurulmuş, üstleri kaplanmış veya arası doldurulmuş olanlar, bu maddelerden temizlendikten sonra) elle kırılarak küçük parçalara bölünür ve göz açıklığı 1 mm olan kare elekten geçecek büyüklükte öğütülür. Öğütülmüş numune, bekletilmeden analize alınır.

Yukarıdaki şekilde hazırlanmış numuneden 10 g tartılarak kartuşa konur, süzgeç kağıdı veya yağsız pamuk ile kartuşun ağzı kapatılır.Kartuş ve içindekiler 15-30 dakika kadar 100 °C lik etüvde kurutulur. Soxhelet balonu kuru ve boş olarak tartılır. Daha sonra süzgeç kağıdı ve yağsız pamuk ile ağzı kapatılmış kartuş içindeki kurutulmuş numune, soxhelet cihazına konulur ve balona 150 mL petrol eteri katılarak 3-4 saat kadar yağı ekstrakte edilir. Bu süre sonunda soxhelet balonu alınır ve su banyosunda petrol eteri buharlaştırılır. Daha sonra, balon sıcak havalandırılmalı etüvde 30 dakika kadar tutularak petrol eterinin tümü ortamdan uzaklaştırılır. Balon soğutulur ve tartılır.

 1. HESAPLAMALAR   

% Yağ miktarı   = ( m2 – m1 ) x 100 / m0

m0 : Ekstraksiyon için alınan numune miktarı , g

m1  : Ekstraksiyon balonunun boş kütlesi, g

m: Ekstraksiyon balonunun ekstrakte edilen yağ ile birlikte kütlesi, g

 1. KAYNAK

 TS 2383 / Şubat 1991

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu