Besin Kimyası Sunumu

BESİN KİMYASI

İnsanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi ve bünyesinin gelişimini sağlayabilmesi için gereken en önemli ihtiyaçları beslenme, barınma ve giyinmedir. Beslenmeyi sağlayan maddelere besin (gıda) denir. Besinlerin elde edilmesi, yenecek veya içilecek konuma getirilmesi, bozulmaması ya da değerini kaybetmeden korunması için harcanan çabalar oldukça eskidir. İnsanoğlu bugüne kadar sağlıklı yaşayabilmek için bazı besin maddelerini pişirerek yemeyi, bunları temizlemeyi, şifalı ve zehirli otları tanıma imkânını bulmuştur.

Besin kimyası, besinlerin oluşumu, elde edilmesi, yenecek konuma getirilmesi, korunması, kalitatif ve kantitatif bileşimleri, temizlenmesi, sağlıya zararlı katkı maddelerini bulmak ve gıda kontrol metotları ile uğraşan bir bilim dalıdır.

Beslenmeyi sağlayan maddelere besi (besin) elementleri, içinde besi elementi bulunan tabiatta oluşan ve teknik metotlarla hazırlanan bitkisel ve hayvansal kökenli yiyecek ve içeceklere besin (gıda) denir. Kısaca canlıların hayatını devam ettirebilmesi için biyolojik faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli maddelerdir.

Sinek kuşu bir günde kendi ağırlıklarının yarısından fazla yiyecek tüketir. Buna rağmen çok büyüyemezler. O halde canlılar, yalnız büyümek için beslenmezler.

Besin maddesinin cinsi ne olursa olsun, hemen hemen hepsinin ortak yanı farklı miktarlarda besin elementlerini ihtiva etmeleridir. Pek çok besin bunların dışında kendisi için karakteristik olan diğer maddeleri ihtiva etmeleridir. Bu tip maddeler insan beslenmesinde fazla önem taşımazlar. Örneğin, bazı antibiyotikler, organik asitler (okzalik asit, tartarik asit), alkoloidler, renk ve koku maddeleri gibi.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu