Arpa Malt

ARPA MALT

Malt en geniş tanımıyla çimlendirilip, kavrulmuş tahıldır. Malt üretiminde genel olarak arpa kullanılır. Malt üretim prosesi başlıca 4 ana bölümden oluşmaktadır:

a) Arpanın temizlenmesi ve sınıflandırılması; Arpa tarladan hasat edildiği gibi satın alındığından içinde yabancı maddeler içerir. Bu yabancı maddeler malt kalitesini bozması yanında, makinelerde de arızalara yol açabilirler. Arpanın temizlenmesi ve iriliğine göre sınıflandırılması gereklidir.

b) Yumuşatma; Arpanın rutubet içeriği ancak daneyi canlı tutabilecek düzeydedir (% 9- 13). Yumuşatma sırasında daneyi çimlenmeye teşvik etmek amacıyla su verilir. Arpa danesi yumuşatma esnasında solunum yaptığı için, su altında kalan danelerin boğulmalarını önlemek, havalanmalarını sağlamak için zaman zaman su boşaltılır ve bu boşaltma işlemiyle arpa içindeki boş dane ve kavuz parçaları da su üzerinden taşırılarak uzaklaştırılır. Yumuşatma sonunda danede ulaşılması gereken % 45 rutubete yaklaşık O 15 C sıcaklıkta 40-50 saatte ulaşılır.

c) Çimlendirme; Çimlendirmenin amacı, danede en az besin maddesi kaybıyla, enzim aktivitesinin arttırılması ve yedek besin maddelerinin uygun hale getirilmesidir. Çimlendirmede esas, mümkün olan en kısa yaprakçık uzunluğunda en iyi erimeyi elde etmektir. Çimlenmenin meydana gelebilmesi için rutubet, sıcaklık ve oksijenin istenen düzeyde olması gerekir. Bunu sağlamak için karıştırma, nemlendirme, havalandırma ve soğutma gibi çeşitli önlemler alınır. Çimlendirme esnasında arpanın rutubeti % 48-50’ye ulaşır, çimlendirme sonunda ise rutubetin % 45, sıcaklığın ise 15O C olması istenmektedir.

d) Kurutma ve kavurma; Çimlendirme kasalarında istenilen erime derecesine geldiğine kanaat getirildiğinde arpa fırına nakledilir. Kurutma ve kavurmanın amacı, çimlenmeyi ve erimeyi durdurmak ve yapılacak bira tipine göre malta karakteristik aroma kazandırmaktır. Kurutma ve kavurma sırasında sıcaklık 45O C’tan, 85O C’a kadar kademe kademe yükseltilir. Danenin rutubet oranı % 45’ten %4 civarına kadar düşürülür. Kavrulmuş malt çim kökleri ve yaprakçıkları içerir. Malt üzerindeki çimler ve yaprakçıklar ayrılır ve malt kullanılabilir duruma getirilir.

BiRA

Günümüzde bira üretiminde kullanılan hammaddeler arpa, şerbetçiotu ve sudur. Arpa, içindeki nişasta oranıyla önemlidir. Çünkü biradaki alkol, nişastanın parçalanmasından ortaya çıkan şekerden meydana gelir. İyi bira, iyi malttan; iyi malt ise iyi arpadan yapılır. Birada arpa maltı kullanılmasının nedenleri; arpanın kolay korunması, sert kabuğu sayesinde haşarata dayanıklı olması, diğer çıplak tahıl tanelerine oranla daha zor küflenmesi, biralık arpanın çekirdek kısmının diğer tahıllardan daha yumuşak olması ve malt yapımında daha yüksek verim sağlamasıdır. Arpanın kimyasal bileşiminden dolayı da, daha iyi bir şekerlendirme söz konusudur.

· Önce malt öğütülüp, su karıştırılarak belirli sıcaklıkta bekletilir. Bu sureçte malt içerisinde bulunan extract maddeler çözülerek, sira denilen ara urun elde edilir.

· Katı-sıvı karışımı halinde bulunan sıra özel tasarlanmış süzme kazanı içinde süzülerek bir sonraki asama olan kaynatma işlemine tabi tutulur.

· Kaynatma işleminde biraya karakteristik olarak acılık ve aromatik tat özelliğini veren şerbetçiotu ilavesi yapılır.

· Daha sonra 8°C’ye soğutulup, maya ilave edilerek fermantasyon tanklarına alınır.

· Fermantasyon sırasında sıcaklık 8-12°C’de tutulur. Bu aşamada fermente edilebilir şekerlerin maya ile etkileşimi sonucundan alkol ve karbondioksit oluşuyor.

· Bira, bu işlemden sonra, soğukta dinlendirilerek özel filtrelerden geçirilir. Böylece o mükemmel berraklık elde edilir. Filtre edilmiş bira, sise, kutu ve fıçılara özel dolum sistemleriyle doldurulur.

· Bira tesislerde ortalama 18- 21 günde içime hazire hale gelir ve üretim sureci çok gelişmiş bir teknoloji ve üst düzeyde hijyen gerektirir.

· Efes Grubu’na bağlı İstanbul, Lüleburgaz, İzmir, Adana ve Ankara Bira Fabrikaları’nın sise, kutu ve fıçı dolum hatlarında en ileri teknoloji kullanılmaktadır.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu