Yemeklik Tuz Alkalilik Tayini

1.       AMAÇ ve KAPSAM

Yemeklik tuzda alkalilik miktarını  tespit etmek.

2.       PRENSİP

Tuz örneği suda çözülerek metiloranj indikatörü yanında 0,1 N HCl ile titre edilir.

3.       ALET – EKİPMAN

·         Hassas laboratuvar terazisi

·         Süzgeç kroze : Göz açıklığı No . 3

4.       KİMYASALLAR

·         % 0,1 lik Metiloranj indikatörü  , suda

·         0,1 N HCl çözeltisi  , ayarlı.

5.       İŞLEM

20 g örnek (m) 200 mL suda çözülür, süzgeç krozeden süzülür. Süzme son bulunca 20 mL kaynar su ile gümüş nitrat çözeltisi ile renk vermeyinceye dek yıkanır.  Süzüntü ve yıkama sularının toplandığı balon 1000 mL’ye tamamlanır.(V1). Buradan 200 mL (V2) bir erlene alınıp birkaç damla metiloranj indikatörü damlatılır 0,1 N HCl çözeltisi ile renk portakaldan kırmızıya dönünceye kadar titrasyona devam edilir. Harcanan HCl çözeltisi miktarı kaydedilir. (S)

6.       HESAPLAMA

                                                                        N x f x 0,030 x S  x V1 x 100

%  Alkalilik (karbonat cinsinden) = —————————————–

                                                                                               m x V2

N : HCl  çözeltisinin normalitesi , ( 0,1 )

f : HCl çözeltisinin faktörü

0,030 : karbonatın mili eşdeğer gramı ( 60 / 2000 )

V1: Süzüntünün tamamlandığı hacim , mL ( 1000 mL )

V2: Süzüntüden titrasyon için alınan hacim , mL (200 mL)

m : deney numunesi kütlesi , g

S : Titrasyonda harcanan HCl çözeltisi miktarı , mL

Deneyde tarif edilen miktarlara aynen uyulursa , değerler yerine konduğunda formül aşağıdaki gibi kısaltılabilir.

                                                                           f x S x 1,5

%  Alkalilik (karbonat cinsinden) = ———————

                                                                                    m

7.       KAYNAK

TS 933 / Nisan 1986

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu