Tamponlar, Asit-Bazlar ve Konsantrasyon Türleri ( Prof. Dr. Yeşim Özarda )

Tamponlar, Asit-Bazlar, ve Konsantrasyon türleri

Prof. Dr. Yeşim Özarda

Asitler ve bazlar

Konjuge asit ve baz

Bir çözeltinin pH’ı, çözeltideki H+ iyonları konsantrasyonunun eksi (-) logaritmasıdır.

Henderson – Hesselbach Denklemi

[HA] -log [H+] = – log Ka – log [A-] [A-]

pH = p Ka + log [HA]

Nötralizasyon reaksiyonu

Asitler bazlar ile reaksiyona girdiği zaman suyu ve su içinde çözünmüş iyonik bir bileşik (tuz) meydana getirirler

HCl + NaOH        H2O + NaCl

  Asit     Baz            Su        Tuz

Amfolitler

Suyun iyonizasyonu

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu