Etiket Arşivleri: Asitler ve Bazlar

Tamponlar, Asit-Bazlar ve Konsantrasyon Türleri ( Prof. Dr. Yeşim Özarda )

Tamponlar, Asit-Bazlar, ve Konsantrasyon türleri

Prof. Dr. Yeşim Özarda

Asitler ve bazlar

Konjuge asit ve baz

Bir çözeltinin pH’ı, çözeltideki H+ iyonları konsantrasyonunun eksi (-) logaritmasıdır.

Henderson – Hesselbach Denklemi

[HA] -log [H+] = – log Ka – log [A-] [A-]

pH = p Ka + log [HA]

Nötralizasyon reaksiyonu

Asitler bazlar ile reaksiyona girdiği zaman suyu ve su içinde çözünmüş iyonik bir bileşik (tuz) meydana getirirler

HCl + NaOH        H2O + NaCl

  Asit     Baz            Su        Tuz

Amfolitler

Suyun iyonizasyonu

Asitler ve Bazlar

01. Asit ve Bazların Tanımı

02. Suda Asit ve Baz Dengeleri

03. Suyun İyonlaşma Sabiti ve pH

03.01. Kuvvetli Asitler ve Kuvvetli Bazların pH

03.02. Zayıf Asitler ve Zayıf Bazların pH

03.03. Poliprotik Asitler ve pH

03.04. Tampon Çözeltiler

04. Asit veya Bazların Titrasyon Eğrileri

04.01. Kuvvetli Bir Asidin Kuvvetli Bir Bazla Titrasyonu

04.02. Zayıf Bir Asidin Kuvvetli Bir Bazla Titrasyonu

04.03. Kuvvetli Asit ve Zayıf Asit Bulunan Bir Çözeltinin Kuvvetli Bazla Titrasyonu

01. Asit ve Bazların Tanımı

Asitler yapısında hidrojen bulunan ve sudaki çözeltisine hidrojen iyonu (H+) veren maddelerdir. En belirgin özellikleri ekşi tatda olmaları ve asit-baz indikatörü denilen bazı organik boya maddelerinin rengini değiştirmeleridir. Örneğin turnusolün mavi rengi asitle kırmızıya dönüşür. Örnek olarak hidroklorik asit, HCl, verebiliriz.