Etiket Arşivleri: Virüsler

Virusların Genel Özellikleri ve Sınıflandırma

Virusların genel özellikleri ve sınıflandırma

Virüsler

• Işık mikroskobu ile görülemeyen ancak elektron mikroskopla görülebilen, diğer mikroorganizmalardan daha küçük yapıda, zorunlu hücre içi parazitleridir.

Tobacco Mosaic Virus

Ivanowsky
Filtrelerden geçen partiküller

Viruslar;

*Bakterileri tutan filtrelerden geçen en küçük elementlerdir. Özellikle hücre kültürler tekniklerinin 20. yüzyılın ikinci yarısında geliştirilmiş olması birçok virusun izolasyonuna olanak tanımıştır. Elektron mikroskobunun uygulamaya girmesi ile viral morfolojiler hakkında bilgiler edinilmiştir

*Viral materyal bir hücreden diğerine taşınacak yapıdadır

*Zorunlu hücre içi parazitidirler.

*Canlı dışında inerttirler, metabolik aktiviteleri yoktur. Madde sentezleyemezler.

*Tek tip nükleik asit (DNA yada RNA) içerirler.

*Büyüklükleri nanometre boyutunda 20- 300

*Replikasyon enzimleri içerebilirler (RNA polimeraz, revers transkriptaz)

*İnterferon salınmasına neden olurlar ve duyarlıdırlar

*Antibiyotiklere duyarlı değillerdir

*Bakteriyolojik boyalarla boyanmazlar

*Hücresel organelleri yoktur

….

Mikrobiyolojiye Giriş ( Dr. Halil TOSUN )

Mikroorganizmalar • Mikroorganizmalar ancak mikroskop yardımı ile görülebilen organizmalardır. • Mikroorganizmalar ekolojik dengede önemli roller oynarlar. • Bazıları insan ve hayvanlarda yaşar ve sağlık için gereklidirler. • Bazıları ise bazı gıda ve kimyasal maddelerin üretiminde kullanılırlar. • Bazı mikroorganizmalar ise hastalık etmenidir.

Mikroorganizma çeşitleri • Bakteriler Prokaryot • Protozoalar Ökaryot • Algler Ökaryot • Funguslar Ökaryot • Virüsler • Arça Prokaryot

Bakteri • Tek hücrelidirler • Prokaryot • Çekirdek bulunmaz • Peptidoglikan hücre duvarına sahiptirler • İkiye bölünerek çoğalırlar • Çoğunda flagella bulunur

Arça • Prokaryotik • Hücre duvarlarında peptidoglikan • yoktur • Metanogenler • Halofiller • Ekstrem termofiller • olmak üzere üç tipi • vardır. Methanococcus Jannischii • 2600m derinlikte yalnızca hidrojen ve karbondioksit ile beslenir 50-86°C arasında yaşar.

Funguslar • Tek hücreli (Mayalar) • Çok hücreli (küfler) • Ökaryotik • Doğada yaygın olup • organik maddeleri parçalarlar • Mantarlar gibi mikroskobik • olmayan çeşitleri vardır • Biyoteknoloji ve • tıpta önemli bir yere sahiptir Aspergillus flavus

Protozoalar • Tek hücreli • Ökaryotik • Su ve toprakta yaygın olarak bulunur • Giardia lamblia (üstte) • Paramecium (altta) gibi

Algler • Tek veya çok hücreli • Ökaryotik • Fotosentetik • Taze sular ve denizlerde yaşarlar • Ör. Diatom

Virüsler • Hücre yapısı göstermez • Hücre parazitleridir • Protein kılıfla çevrili DNA veya RNA içerirler • Işık mikroskobu ile • Görülmezler Dr. Halil TOSUN