Mikrobiyolojiye Giriş ( Dr. Halil TOSUN )

Mikroorganizmalar • Mikroorganizmalar ancak mikroskop yardımı ile görülebilen organizmalardır. • Mikroorganizmalar ekolojik dengede önemli roller oynarlar. • Bazıları insan ve hayvanlarda yaşar ve sağlık için gereklidirler. • Bazıları ise bazı gıda ve kimyasal maddelerin üretiminde kullanılırlar. • Bazı mikroorganizmalar ise hastalık etmenidir.

Mikroorganizma çeşitleri • Bakteriler Prokaryot • Protozoalar Ökaryot • Algler Ökaryot • Funguslar Ökaryot • Virüsler • Arça Prokaryot

Bakteri • Tek hücrelidirler • Prokaryot • Çekirdek bulunmaz • Peptidoglikan hücre duvarına sahiptirler • İkiye bölünerek çoğalırlar • Çoğunda flagella bulunur

Arça • Prokaryotik • Hücre duvarlarında peptidoglikan • yoktur • Metanogenler • Halofiller • Ekstrem termofiller • olmak üzere üç tipi • vardır. Methanococcus Jannischii • 2600m derinlikte yalnızca hidrojen ve karbondioksit ile beslenir 50-86°C arasında yaşar.

Funguslar • Tek hücreli (Mayalar) • Çok hücreli (küfler) • Ökaryotik • Doğada yaygın olup • organik maddeleri parçalarlar • Mantarlar gibi mikroskobik • olmayan çeşitleri vardır • Biyoteknoloji ve • tıpta önemli bir yere sahiptir Aspergillus flavus

Protozoalar • Tek hücreli • Ökaryotik • Su ve toprakta yaygın olarak bulunur • Giardia lamblia (üstte) • Paramecium (altta) gibi

Algler • Tek veya çok hücreli • Ökaryotik • Fotosentetik • Taze sular ve denizlerde yaşarlar • Ör. Diatom

Virüsler • Hücre yapısı göstermez • Hücre parazitleridir • Protein kılıfla çevrili DNA veya RNA içerirler • Işık mikroskobu ile • Görülmezler Dr. Halil TOSUN

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu