Virusların Genel Özellikleri ve Sınıflandırma

Virusların genel özellikleri ve sınıflandırma

Virüsler

• Işık mikroskobu ile görülemeyen ancak elektron mikroskopla görülebilen, diğer mikroorganizmalardan daha küçük yapıda, zorunlu hücre içi parazitleridir.

Tobacco Mosaic Virus

Ivanowsky
Filtrelerden geçen partiküller

Viruslar;

*Bakterileri tutan filtrelerden geçen en küçük elementlerdir. Özellikle hücre kültürler tekniklerinin 20. yüzyılın ikinci yarısında geliştirilmiş olması birçok virusun izolasyonuna olanak tanımıştır. Elektron mikroskobunun uygulamaya girmesi ile viral morfolojiler hakkında bilgiler edinilmiştir

*Viral materyal bir hücreden diğerine taşınacak yapıdadır

*Zorunlu hücre içi parazitidirler.

*Canlı dışında inerttirler, metabolik aktiviteleri yoktur. Madde sentezleyemezler.

*Tek tip nükleik asit (DNA yada RNA) içerirler.

*Büyüklükleri nanometre boyutunda 20- 300

*Replikasyon enzimleri içerebilirler (RNA polimeraz, revers transkriptaz)

*İnterferon salınmasına neden olurlar ve duyarlıdırlar

*Antibiyotiklere duyarlı değillerdir

*Bakteriyolojik boyalarla boyanmazlar

*Hücresel organelleri yoktur

….

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu