Etiket Arşivleri: SABUN

Kimyasal Temizlik Malzemeleri ve Doğru Kullanımı Talimatı Örneği

KİMYASAL TEMİZLİK MALZEMELERİ VE DOĞRU KULLANIMI TALİMATI

1-AMAÇ: Fakültemizde kullanılan temizlik maddelerinin güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayarak temizlik personellerinde maruziyetlere karşı riskleri azaltmak.

2-KAPSAM: Fakültemiz temizlik personellerini kapsar.

3-SORUMLULAR: Temizlik personelleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu, Personel Şefi

4-KISALTMALAR:

5-TANIMLAR:

Kimyasal Madde: Kimyasal maddeler yalnızca imalat ya da sanayi dallarında kullanılmayıp, günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Mutfak ve banyoyu temizlediğimiz, çamaşır ve bulaşıkları yıkadığımız ve mobilya cilaları, yüzme havuzu için kullandığımız klor, benzin, motor yağı, hidrolik yağ ve LPG kimyasal maddelerdir. Evlerimizde kullandığımız ve kimyasal madde olarak değerlendirmediğimiz birçok ürün bulunmaktadır.

Sabun: temizlikte kullanılan maddelerden bir bölümüne verilen genel addır. Kimyasal bakımdan sabun ise basitçe yağ asitlerinin sodyum (Na ) yada potasyum (K) tuzlarından meydana gelen bileşiklerdir. Farklı sabun çeşitleri vardır.
Deterjanlar: Kir sökücü anlamına gelmektedir. Sabun dışındaki tüm temizlik malzemelerini kapsamaktadır. Petrol ve türevlerinden elde edilmektedir. Yapıda bazen benzen halkası da bulunabilmektedir

6-FAALİYET AKIŞI:

KİMYASAL TEMİZLİK MALZEMELERİ VE DOĞRU KULLANIMI
KİMYASAL TEMİZLİK MALZEMELERİ NELERDİR

1)Temizlik malzemeleri; Sabun, Deterjan, Parfüm,Yumuşatıcılar, Çamaşır Suyu, Çamaşır Sodası, Tuz Ruhu

KİMYASAL TEMİZLİK MALZEMELERİ VE DOĞRU KULLANIMI

Kimyasal maddeler, zehirli ve yanıcı olabilir ya da karıştırıldıkları zaman şiddetli tepki verebilirler.

KİMYASAL TEMİZLİK MALZEMELERİ VÜCUDUMUZA 3 YOLLA GİRERLER

SOLUNUMLA
DERİ VE GÖZLERDEN ABSORBE EDİLEREK
SİNDİRİMLE

KİMYASAL TEMİZLİK MALZEMELERİ VÜCUDUMUZA 5 HALDE GİRERLER

Toz, Sis, Duman, Buhar, Gaz Sabun dışındaki tüm temizlik malzemelerini kapsamaktadır. Petrol ve türevlerinden elde edilmektedir. Bilinmesi Gereken Önemli Noktalar İse; Deterjanlar, sabunun aksine sert suda çökelek oluşturmazlar. Bu nedenle sert sularda daha iyi temizlerler.

Deterjanlara köpük düzenleyici katkı maddeleri ilave edilir.

Deterjan ve sabun sıcak suda daha iyi temizlerler.

DETERJANLARIN OLUMSUZLUKLARI

Ortamdaki canlı tür adedi azalmakta ve belirgin değişiklikler ortaya çıkmaktadır.

Arıtma işlemleri güçlenmekte, şehir şebekesine verilen suyun tadı ve kokusu kötüleşmektedir.

Bu sular insan sağlığı için tehlike yaratabilmektedirler.
ÇAMAŞIR SUYU Çamaşırlarımızı, saçımızı, dişlerimizi, derimizi ve yiyeceklerimizi beyazlatan, çamaşırdaki kir ve lekelerin çıkmasına yarayan ya da çamaşırı beyazlatan, özel olarak hazırlanan kimyasal sudur.

Bulaşık, fayans, ıslak zemin, banyo ve tuvalet temizliğinde ve hijyen amacıyla kullanılan kimyasal bir
maddedir. Klorlu Çamaşır Suyu: Sodyum Hipoklorit in % 5 lik çözeltisidir.

• Beyazlatıcı ve parlatıcı özelliğine sahiptir. Mikrop öldürücü özelliğine sahiptir. Ucuz dur. Renkli
çamaşırlarda kullanılmaz.

TUZ RUHU: Hidroklorik asit,hidrojen ve klor elementlerinden oluşan,oda sıcaklığı ve normal basınçta gaz halinde bulunan kimyasal bileşiktir.

Temizlikte doğru kullanılan %36 lık derişik HCl, tuz ruhudur; sıvıdır.

Fayans, taş vb ıslak zeminde ağır kirleri temizlemek için kullanılır. Derişik HCl (tuz ruhu), organizmalar için büyük tahribata neden olabilmektedir. Gaz halindeki bir miktar HCl solunumu halinde, tüm solunum sistemi tahrip edilebilir. Sıvı halde döküldüğü çoğu yüzeyi eritebilir. HCl (tuz ruhu) ile çalışırken, eldiven ve koruyucu kıyafetlerin giyilmesi HCl’ den kaynaklanabilecek tahribatların azaltılmasında veya engellenmesinde önemlidir.

Çamaşır suyu ile tuz ruhu birleşirse Cl2 açığa çıkar.

Solunduğunda vücut da büyük hasara neden olmaktadır Cl2 gazı oldukça zararlıdır. Bu nedenle tuz ruhu ile çamaşır suyunun birlikte asla kullanılmaması gerekir.

Kimyasal Temizlik Ürünlerinin Zararları
1 – Soluma

TOZLAR VE SİSLER

Burun, boğaz ve üst solunum yollarının tahrişine neden olabilir.

İnce partiküller akciğerlerde nüfuz ve doku hasarına neden olabilir.

Solunum güçlüğü, astım, silikozis ve asbestosis’e sebep olabilirler.

GAZLAR VE BUHARLAR

Bir kez inhale edildiğinde , kan dolaşımı ile absorbe edilebilir ve karaciğer, böbrek ve beyinde onarılmaz hasara neden olabilir.

Çok küçük parçacıklar akciğer hastalıklarına sebep olabilirler.

Örneğin: Metal Fume Fever (Ateşli metal dumanı hastalığı gibi).

Deri ve Gözlerden Absorbsiyon

Deri yolu ile absorblanma genellikle sıvı haldeki kimyasalları için geçerli ise de, tozlar da da eğer ter ile
ıslatılırsa deriden emilebilir.

Deri ve Gözlerden Absorbsiyon Kimyasal maddeler deride veya gözlerde (sıçrama veya buhar şeklinde)
direkt tahrişe neden olabilecekleri gibihiçbir etki uyandırmadan emilerek kana geçip, çeşitli organlarda hasara yol açabilir.

Sindirim Yolu

Solunan havada bulunan tozların yutulması, kimyasal bulaşmış ellerin temizlenmeden yemek yenilmesi,
sigara içilmesi veya yanlışlıkla yutma yoluyla,
NOT: Gaz, toz, buhar, duman, sıvı veya katı maddeler vücuda sindirim yoluyla da girebilir.
Kimyasalların zehir etkisi gösterebilmesi için Kimyasalın yeterli miktarının etki yerine (hedef organa) ulaşması
Belirli süre etki ettiği yerde bulunması (burada kalma süresi) Vücuttan atılma hızı

KİMYASALLAR TARAFINDAN EN FAZLA HEDEF ALINAN ORGANLAR DERİ, merkezi sinir sistemi, kan dolaşım sistemi, Göz, karaciğer, böbrek, akciğer, kas ve kemik iliği.

KİMYASAL MADDELERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI

Herhangi bir kimyasal ürünü kullanmadan önce ETİKETİ OKUYUNUZ! Ürünün doğru kullanımını ve
taşıdığı tehlikeleri öğreniniz.

İşyerinde veya evde özellikle çocukların olması halinde, en az tehlike içeren kimyasal ürünleri SEÇİNİZ

Kimyasal ürünleri kendi ambalajları içerisinde ve ağzı kapalı vaziyette muhafaza ediniz.

En tehlikeli ürünleri dolabın en dip kısmında SAKLAYINIZ.

Kimyasal ürünleri yetkisiz kişilerin ve çocukların ulaşamayacağı bir dolaba KİLİTLEYİNİZ..

Kimyasal ürünleri yiyecek maddelerinden uzakta saklayınız. İşiniz için gerekenden daha fazla kimyasal madde hazırlamayınız.

KİMYASAL MADDELERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI

Kolay alevlenir, patlayıcı parlayıcı vb. malzemelerden uzakta depolayınız.

Tüm kutuları okunaklı bir şekilde etiketleyiniz.

Temizlik maddelerini mümkün olduğunca kendi ambalajlarında saklayınız.

Ambalajlarının kapağını açık bırakmayınız.

Özellikle toz ve benzeri türdeki deterjanları nemden uzak tutunuz.

Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Depolama alanını sık sık havalandırınız. Çocuklardan uzak tutunuz.

KİMYASAL MADDELERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI ÇAMAŞIR SUYUNUN HAZIRLANMASI

Yüzey dezenfektanı olarak 1/100’lük çamaşır suyu; 1 lt. suya 10 cc çamaşır suyu Kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde 1/10’luk çamaşır suyu; 1lt. Suya 100 cc çamaşır suyu 10 lt lik kovaya 1 su bardağı yeterlidir. El yıkanan lavabolar, klozetler ve duş yerleri sağlığımız açısından en fazla temizlenmesi gereken yerlerdir. Elde yıkamada kullanılan deterjan elde, makinede kullanmaya uygun deterjan makinede kullanılmalıdır. “Çok köpük iyi temizlik” yanılgısıyla gereğinden fazla miktarda temizlik maddesi kullanmayınız. Kullanılan kimyasal ürünlerin vücudumuza temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Kaynak: http://dent.erciyes.edu.tr/Dosyalar/KaliteYonetimBirimi/DOH_TL_07_Kimyasal_Temizlik_Malzemeleri_ve_Dogru_Kullanimi.pdf

Experiments In General Chemistry 2 ( Dr. Ayşe Elif BÖYÜKBAYRAM )

Experiments

11. Çözeltilerin Hazırlanması

12. Çözünürlük ve Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler

13. Donma Noktası Alçalmasından Molekül Kütlesi Tayini

14. Kinetic Study of the Reaction Between Ferric and Iodine Ions

15. Le Chatelier Kuralı

16. Asit Baz Titrasyonu

17. pH ve İndikatörler

18. Oxidation-Reduction Electron Transfer Reactions

19. The Solubility Product Constant of Calcium lodate, Ca(IO3)2

20. Sabun

References


Kaynak: http://fen.karabuk.edu.tr/kimya/lab%20foyleri/genel%20kimya/genel%20kimya%202.pdf

Sabun ( İlker ŞENEL )

Sabun nedir?

■ Sabun temizlikte kullanılan maddelerden bir bölümüne verilen genel addır

■ Kimyasal bakımdan sabun ise basitçe yağ asitlerinin sodyum yada potasyum tuzlarından meydana gelen bileşiklerdir

■ Sabun halk dilinde yağlı, kirli şeyleri temizlemek için kullanılan bir maddedir.

Sabun tarihi

■ Eski Roma’da hayvanların kurban edildiği SAPO dağında biriken hayvan kül ve yağları, yağan yağmur ile tiber nehrine karışır.ve karışan yağ, killi çamur ve köpüklü bir karışım oluştururlar.

■ Bu olay bugün kullandığımız sabunun ilk doğal şeklidir.

Sabun kullanım alanları

■ Sabun temizleme maksadı dışında:

■ kozmetik, losyon kozmetik, losyon, krem kozmetik, losyon, krem, sprey kozmetik, losyon, krem, sprey, ilaç yapımında kullanılır.

■ Endüstride boya, plastik Endüstride boya, plastik döküm Endüstride boya, plastik döküm, metal çekme işlerinde, sentetik kauçuk Endüstride boya, plastik döküm, metal çekme işlerinde, sentetik kauçuk ve plastiklerin birçok türünün imalatında

■ Su geçirmez tekstil üretiminde kullanılmaktadır

Sabun ve özellikleri

■ Triaçilgliserollerin baz ile hidrolizi (yani sabunlaştırılması), gliserin ve uzun-zincirli karboksilik asitlerin tuzlarının bir karışımını verir.

■ Uzun-zincirli karboksilik asitlerin bu tuzları sabunlardır.

■ Sabun yüzey aktif bir maddedir. Su veya organik maddelerde çözündüğü vakit bu sıvıların yüzey gerilmelerini azaltır ve sıvı içerisindeki maddeleri yüzer vaziyete getirir

Sabun oluşumu

Sabun oluşum mekanizması

Sabun ve Çeşitleri

■ Sabunlar yapılarına göre bazen sıvı bazen ise katı halde bulunabilirler.

■ Sabundaki bu farklılıklar yağ asitlerine bağlanan gruplara bağlıdır

■ Örneğin yağ asitine Na+ bağlanınca katı K+ bağlanıca ise sıvı sabun elde edilir

Katı ve sıvı sabun

■ C17H35-COO-CH2

■ C17H35-COO-CH +3NaOH

■ C17H35-COO-CH2

Neden katı veya sıvı sabun?

■ İyonların boyutları, kimyasal özellikleri farklı olmasından kaynaklı olarak, moleküler arası çekim kuvvetleri de elbette ki değişmektedir. Bu nedenle, aynı anyona sahip olmasına rağmen sadece katyonu değişen bir çok tuzun kimyasal özelliği birbirinden oldukça farklı olmaktadır.

Sabun yapımı

■ Katı ve sıvı yağlar ,sulu sodyum hidroksit çözeltisinde, hidroliz tamamlanıncaya kadar kaynatılır. Karışıma sodyum klorür ilave edilerek sabun çöktürülür.

■ Ham sabun genellikle birçok çöktürme işlemi ile saflaştırılır.

■ Eğer istenilen ürün ev sabunu ise parfüm ilave edilebilir.

■ Temizlik sabunu yapmak için ise kum, sodyum karbonat ve diğer dolgu maddeleri ilave edilir.

■Sabun yapımında kullanılan yağdaki yağ asidi miktarı çok önemlidir.

■ Yağın içerisindeki yağ asidi oluşacak sabun miktarı ile orantılıdır.

■ Yağlardaki yağ asit miktarları bazı faktörlere bağlı olarak değişir.

Yağ asitleri

■ Yağ asitleri sabunun en önemli bileşenlerinden olmakla birlikte, genelde uzun, alifatik kuyruklu bir karboksilik asittir

■ Yağ asitleri yağ endüstrisinde istenilmeyen bir kavramdır. Yağların kalitesinde önemli yer teşkil ederler.

■ Yağ asit değeri bir yağda ne kadar düşük ise yağın kalitesi o kadar iyidir.

■ Endüstride yağda bulunan yağ asitlerini gidermek için sabunlaşma tepkimelerinden yararlanılmaktadır.

■ Yağ endüstrisinde yağın içerisindeki serbest yağ asitleri NaOH ile muamele edildiğinde sabunlaşma reaksiyonu sonucu ortamdan uzaklaştırılır.

■ Bu aşamada elde edilen sabun tortusu ise sabun sanayinde kullanılır.

Miseller ve oluşumları

■ Uzun-zincirli karboksilik asitlerin sodyum tuzları(sabun)nerdeyse tamamen su ile karışabilir. Ancak beklediğimiz gibi tek tek iyonlar halinde çözünmezler çok seyreltik çözeltiler hariç, sabunlar miseller halinde bulunurlar Sabun miselleri, sulu fazda dağılmış bulunan karboksilat iyonlarının oluşturduğu küresel kümelerdir. Karboksilat anyonları negatif yüklü(bu yüzden polar)karboksilat grupları yüzeyde, polar olmayan hidrokarbon zincirleri ise iç tarafta olacak şekilde bir arada istiflenmiş gibi bulunurlar.

Sabun misellerinden bir kesit

■ Sodyum iyonları ayrı ayrı sarılmış iyonlar olarak sulu fazda dağılmış halde bulunurlar.
Misel
Miseller

■ Ayrıca miseller yüzeyleri negatif olduklarından birbirlerini iterler ve böylece sulu fazda dağılmış olarak bulunurlar

Sabun nasıl temizler?

■ Çoğu kir parçacığı sıvı veya katı yağ tabakası ile çepeçevre sarılmış olarak bulunurlar. Su molekülleri herhangi bir katkı olmaksızın yağ tabakalarını dağıtmaları mümkün değildir. Çünkü yağsı tabakaya geçmeleri ve teker teker parçacıkları birbirinden ya da yapışık olduğu yüzeyden ayırmaları imkansızdır.

■ Sabun çözeltileri ise sahip oldukları hidrokarbon zincirleri yağsı tabakada”çözünebildiklerinden” her bir parçacığı ayırabilirler. Bu böyle olunca ayrı ayrı her bir parçacık karboksilat anyonlarından oluşan bir dış tabaka oluşturur ve sulu faza çok daha uygun bir dış-polar yüzey sağlar

Yağ kaplı kir parçacıklarının bir sabun ile dağılması

■Her bir misel birbirini iter ve böylece sulu fazda dağılmış hale gelirler. Daha sonra kirler rahatça ortamdan uzaklaşarak temizleme işlemi tamamlanmış olur

Suyun temizlikteki etkisi

■ Sert sularda deterjanlar işlevlerini daha iyi yerine getirirken sabunlarda tam tersidir.

■ Sert sular Kalsiyum ve Magnezyum tuzları, temizlik ortamında Ca++ ve Mg++ iyonlarına ayrışarak yıkama ve temizlik için gerekli olan yüzey aktif maddeleri bağlar ve yıkama ortamında etkisiz hale getirir.

■ Suyun temizlik işlemlerinde oluşturduğu olumsuzlukları gidermek için, sertliğinin azaltılması veya giderilmesi gerekmektedir. Bunun için 3 yöntem kullanılmaktadır.

1) Kaynatmak

2) Kimyasal yoldan çöktürme

3) İyon değiştirme yöntemi

Lavabo temizleyiciler

■ Lavabo temizleyicilerde sabunlaşma mekanizmalarından yararlanarak temizleme işlemlerini meydana getirirler. Bu temizleyiciler içerlerinde %95 oranında NaOH bulundururlar.

■ Lavabolar bilindiği gibi yağ ve yağ ile sarılmış kir ile tıkanarak suyun akışını engellerler. Bu yağ ve kirler lavabo temizleyicileri ile sıcak bir ortamda etkileştikleri zaman sabunlaşma tepkimeleri meydana gelir ve lavabo açılmış olur.

Güncel

Özellikle İsveçten alınan “sterisol” isimli dezenfektan cilt kanseri riskini artıran bir maddedir ve genelde sıvı sabunlarda kullanılmaktadır. Maliyeti düşük ve “sterol” adıyla satılan bu dezenfektan cilt kanseri bakımından oldukça tehlikelidir

■ Ankara Onkoloji hastanesine yapılan başvurularda son 4 yılda “cilt kanseri” hastalığı sayılarının %94 arttığı gözlenmiştir.

■ Özellikle ucuz sıvı sabunların kullanımına dikkat göstermek gerekmektedir.

Genel Kimya Deney Raporu – Sabun Eldesi ve Özellikleri

SABUN ELDESİ VE ÖZELLİKLERİ

Sabunların büyük bir kısmı zayıf organik yağ asitlerinin çözünebilen sodyum ve potasyum tuzlarıdır.Sodyum stearat NaC H O en yaygın ticari sabundur.Suda çözünerek sodyum ve 18 35 2 stearat iyonlarını oluşturmaktadır: NaC18H35O2 Na+ +C18H35O2- Stearat iyonu aktif temizleme kaynağıdır.İyonik uçludur ve dolayısıyla suda iyi çözünmektedir. Stearat iyonu yağ moleküllerini su moleküllerine bağlayan bağlantılar olarak rol oynamaktadır.Aynı zamanda yağı küçük damlalar haline getirerek çözeltiye karışmasını sağlayarak temizlenme olayını başarabilmektedir. Sabunlar NaOH gibi kuvvetli bir baz ile sıvı ve katı yağların kimyasal olarak parçalanmasıyla yapılmaktadır. Sabunda karşılaşılan en yaygın problem Fe+3,Ca+2 ,Mg+2 iyonları içeren ‘sert su’ içersinde kullanılmasıdır.Sodyum tuzlarına karşıt olarak,yağ asitlerinin Fe, Ca ve Mg tuzları suda çözünmemektedir. Fe+3, Ca+2 , Mg+2 asit anyonu ile reaksiyona girerek çözünmeyen yumuşak bir katı oluşmaktadır.

SABUN Bir alkalinin yağlı bir madde üstüne etkisiyle elde edilen, çamaşır yıkamada ve temizlik işlerinde kullanıla üründür. SABUN SANAYİSİNİN TARİHİ Eski zamanlardan beri sabunlar, aşağıdaki bağıntıya göre yağ asidi ve gliserin esterleri olan doğal yağlı maddeler üstüne alkali bir iletkenin etkisiyle üretilmişlerdir. C H – COO – CH – C H – COO – CH – C H – COO – CH + 3NaOH 3C H – COONa + OH – CH – OHCH – OHCH Yağlı madde kaynakları, her zaman bol olmakla birlikte ( bitkisel yada hayvansal sıvı ve katı yağlar ) alkali etkenler, Leblanc suyunun sanayide üretimi ne kadar seyrekti. 1974′ e doğru sabuncular yalnızca potasyum karbonat içeren kayı odunu küllerinden yararlanmaktaydılar. 1823’e doğru sabunlaşma adı verilen tepkimenin yapısını inceleyen ve bulan Fransız kimyacı Eugene Chevreul’ in ( 1786 – 1889 ) çalışmaları sayesinde sabun sanayisi XIX.yy’ da büyük bir gelişme gösterdi. 1920’ye doğru, sabunların evre diyagramlarını belirleyen kimyacı Mac Bain ve arkadaşları düzenli araştırmalara başladılar ve üretim bilimsel temellere dayandırılarak gerçekleştirilmesini sağladılar. Marsilya yönetimi, seri halde ( söz gelimi sharpless, monsavon, laval yönetimlerinde ) ve otomatik olarak ( mazzoni, armour yönetimleri ) gerçekleştirilebilecek bir biçimde yetkinleştirildi. Sabunla ilgili teknikler, sabun ( uzun süre, kullanılan tek temizleme aracı olmuştur. ) yapay deterjanların zorlu rekabetine karşı savaş vermek zorunda kaldığı zaman çok yüksek bir yetkinlik noktasına ulaştılar. A.B.D’nin 1950’de 1.25 milyon sabun ve 0.5 milyon yapay deterjan üretirken, 1967′ de 0.5 milyon sabun ve 2.3 milyon yapay deterjan ürettiği göz önüne alırsa bu rekabetle ilgili bir fikir edinilebilir. SABUN ÇEŞİTLERİ SERT SABUN ( SODYUM SABUNU ) Mutfak sabunu ( Marslya ) sabunu ilk başlarda % 62 yağ asidi içermekteydi. Kullanım alanlarında ( ev işleri, tuvalet ) yapay deterjanların kuvvetli rekabetiyle karşılaşınca, üretimi iyileştirildi. Kehribar renginde yada yarı saydam halde olan bu tür sabun yaklaşık % 62 yağ asidi içermekteydi. Buharla ısıtılan kazanlarda yada teknelerde düşük nitelikli sıvı yağların ( zeytin, kolza, yerfıstığı ) sodyum klorürlü ortamdaki alkali çözeltiye etkisiyle hazırlanır. EL SABUNU Hemen hemen içinde hiçsu bulunmayan son derece homojen bir hamur elde edilebilecek biçimdeki enyüksek nitelikli yağlı cisimlerden hareketle hazırlanır. Bu sabuna boyar maddeler, kokular, bakteri öldürücü etkenler ( deodoran sabunlar ) Ve deriyi yumuşatıcı maddeler ( zeytinyağı, süt, lanolin, vb. ) katılır.

TRAŞ SABUNU Kalıplaşmış ve sıkıştırılmış sabunlardır. PAYET SABUNLAR ( PULCUKLU ) SABUN YADA TALAŞ SABUNU Öncelikle aynı yapıda olan bu sabun, değişik biçimde bulunur ; % 78′ i yağ asidinden oluşmuştur ve ılık ya da soğuk suda hemen çözünür : Bu nedenle hassas dokumaların yıkanmasında kullanılır. Talaş sabununda % 73 yağ asidi vardır. Özellikle toz deterjanlarla birlikte çamaşır makinelerinde kullanılır. POTASYUM SABUN ( YUMUŞAK SABUN ) Arap sabunu da denilen bu sabun ev işlerinde ya da sanayide kullanılır. Arap sabunu üretiminde kullanılan sıvı yağlar, keten, kenevir, karanfil ve balıktan çıkarılan yağlardır. Bazlı çözelti, bir potas çözeltisidir. Zayıf bir çözelti, sonra da sabunlaşacak sıvı yağ konur ve kütle kaynama noktasına yakın ısıtılır ve karıştırılır. En sonunda kostik çözelti eklenir. Yüzeyde köpük kalmayınca ve kaynama düzenli bir hale gelirce, pişme tamamlanır. Ayrıca, tatlı badem yağından hareketle bademyağı sabunu, sodyum silikat içeren sert bir sabun olan silikatlı sabun, % 10 – 15 sert sabun, kum, çakıl taşı ya da toz haldeki sünger taşı karışımı olan mineral sabun gibi başka sabunlarda üretilir . ÇÖZÜCÜ SABUN Bileşimine yağları ve yağlı maddeleri çözebilen aseton, butil alkol, heksalin, izopropil alkol, benzen, kloroform, karbon tetraklorür, klisen, terebentin, toluen, trikoloetilin ve kimi petrol türevlerinin katıldığı sabun; yağlı ve çok kirli maddelerin yıkanmasında kullanılır, kireçli sulara karşı dayanıklıdır. Cildi uyarmak, yumuşatmak ve beslemek amacıyla kullanılan tuvalet sabunu (Bu ürünler aşırı yağlı sabunlar, aşırı yağlı madde oranı % 1 – 3 arasında değişir). VERİLER Kullanılan sabun örneğinin ağırlığı = 3.03 g Harcanan NaOH hacmi = 30.4 mL HESAPLAMALAR – + + C17H35COO Na + HCl → C17H35COOH + NaCL HCl + NaOH → H O + NaCl 2 nHCl = nss + naşırı naşırı = nNaOH = MNaOH x VNaOH =1 M x 30.4×10-3 L = 30.4×10-3 mol nHCl = 1 M x 25 mL = 2.5×10-2 mol

nss = nHCl – naşırı nss = 2.5×10-2 – 30.4×10-3 = 0.0054 mol m = n x M = 0.0054 x 306 = 1.65 g ss ss a(ss) m(H O) = M – M = 3.03 – 1.65 = 1.38 g 2 sabun ss %H O = [M(H O) / M ] x 100 = [1.38 / 3.03] x 100 = %45.54 2 2 sabun SONUÇ Deneyde 3.03 g sabun örneğinde %45.54 oranında su bulunmuştur. YORUM Deneyde yapılan olası hatalar *Titrasyon sırasında olabilecek ölçüm hataları *Hesaplamalarda yapılan anlamlı rakam tayinleri *Maddelerin hacim veya ağırlık ölçümlerinden kaynaklanabilecek hatalar SORULAR 1. NaCl eklendiğinde ortak iyon etkisi ile sabun çöker. – 2+ 2. 2C H COONa + CaCl → (C H COO ) Ca + 2NaCl 17 35 2 17 35 2 n (C17H35COONa) = [ 2 x 1.5 ] / 306 = 0.01 mol n (CaCl ) = n(sabun) / 2 = 0.005 mol 2 -3 -3 V (CaCl ) = n / m = 5×10 / 1 = 5×10 L = 5mL 2 KAYNAKLAR Industrial Chemical Products J. P. Heinstell Türkçe çeviri Aydın İlkaşar Henkel Yayınları 1996

Sabun Üretimi Deneyi

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

151616330 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

DENEY 6: SABUN ÜRETİMİ

2011 ESKİŞEHİR

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ VE AMAÇ

2.KURAMSAL TEMELLER

2.1 SABUN ÜRETİMİ

2.1.1 SABUN ÜRETİM METODLARI

2.2. SABUN ÜRETİMİNDE KULLANILAN HAMMADDELER VE İŞLEVLERİ

2.2.1 YAĞ ASİTLERİ

2.3 SABUN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KATKI MADDELERİ VE İŞLEVLERİ

2.4 SABUNUN ÖZELLİKLERİ

2.5 SABUNUN YIKAMA KABİLİYETİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

2.6 SABUN ÇEŞİTLERİ

3.DENEY YÖNTEMİ

3.1 DENEYİN YAPILIŞI

4. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA

5.DENEYİN ELEŞTİRİSİ VE ÖNERİLER

6.KAYNAKLAR

ÖZET

Sabun hayatımızın her alanında temizlik deyince akla ilk gelen temizlik ürünlerinden biridir.Deneyimizdeki sabun üretimi aşamaları basit bir şekilde verilmiş olup, yapımı için gerekli olan şartlar, kullanılan maddeler ve bu maddelerin miktarları iyi bir sabun oluşturmak için çok önemli faktörlerdir.Bitkisel ve hayvansal kaynaklı birçok yağ türünden sabun elde etmek mümkündür.Bu deneyde hayvansal bir yağ olan margarinden başlayarak sabun elde edilmesi amaçlanmıştır.Bunun sebebi ise sabun yapımında ilk önemli sırayı alan ,hayvansal bir katı yağ olan don yağına benzer nitelikte olması olabilir.Ayrıca kolay bulunması ve ekonomik olması da göz ardı edilemez bir faktördür.Deneyde gerekli aşamalar sırasıyla tamamlanıp elde edilen karışım kurumaya bırakıldı.Elde edilen sabunun kalitesini kuruma işlemi gerçekleştikten sonra değerlendirebileceğiz.Ancak biliyoruz ki bizim yaptığımız sabunun normal sabunlardan daha kalitesiz ve yıkama özelliği daha az olan bir sabun olacağı aşikardır.

Kaliteli ve iyi yıkama özelliğine sahip olan bir sabun elde etmek için endüstride yapıldığı gibi elde edilmek istenen sabun türüne göre ham madde ve katkı maddesi gibi birden fazla parametreye dikkat edilmelidir.

1. GİRİŞ VE AMAÇ

Sabun, bir alkalinin yağlı bir madde ile nötralizasyonu sonucu elde edilen ve temizlik işlerinde kullanılan bir üründür..

Sabun özellikle içyağı, yer fıstığı yağı ,Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı vb. gibi yağlı maddelerden elde edilen yağ asitleri ile sodyum tuzlarının tepkimesinden oluşur.Yağlı madde karışımının seçimi,yerel ekonomik koşullara ve üründe bulunması istenene (kir sökme, köpürme, yüzey ıslatma, yumuşaklık verme vb.) göre yapılır. Yıkama aşamasında sabun üretiminin önemli bir yan ürünü olan gliserin ayrılır ve sabun tek başına elde edilir.Pişim sabunlaşmayı sağlar.Sıvılaştırmaysa sabunun daha sonra kolayca kullanılabileceği fiziksel bir şekle sokulması işlemidir.

Evlerde kullandığımız sabunlar yağların ya da yağ asitlerinin güçlü alkalinler ile oluşturdukları kimyasal reaksiyon sonucu oluşan, suda eriyebilen sodyum ya da potasyum tuzlarıdır.
Geleneksel sabun yapımında kullanılan yağlar, hayvansal ve bitkisel kaynaklıdır. Bu yağların saflık derecesi az olanlar sabun yapımından önce bir arıtma işleminden geçirilirler.
Sabun, daha çok oleik, stearik, palmitik, laurik ve miristik asidler olmak üzere, çeşitli yağ asidlerinin sodyum ve potasyum tuzlarını kapsar. Genel olarak sabun kullanımı, endüstriyel kapasitede üretimi, uygar insanın konfor ve sağlık amacıyla kullanımı gibi nedenlerle, giderek artmaktadır. Modern uygarlığın ilerleyişini, kişi başına tüketilen sabun ve deterjan miktarıyla ölçebiliriz.

Sabun üretimi,paslanmayan çelikten yapılmış açık kazanlarda yapılır.Önce NaOH ve Na2CO3 direkt olarak kaynatılır.İçine sıvı veya erimiş yağ katılır.Meydana gelen sabun tutkalı NaCl ile tuzlanarak ayrılır.

Sabun, temizleme maksadı yanında kozmetik, losyon, krem, sprey, ilaç yapımında kullanılır. Endüstride boya, plastik döküm, metal çekme işlerinde, sentetik kauçuk ve plastiklerin birçok türünün imalatında, su geçirmez tekstil üretiminde, metallerin paslanmasını önleyici yardımcı malzeme olarak birçok alanda kullanılmaktadır. [1]

2. KURAMSAL TEMELLER

2.1 SABUN ÜRETİMİ

Önceki dönemlerde kazan prosesi ile 2 ila 5 gün arasında üretilen sabun; artık bilgisayar kontrollü fabrikalarda, katı ve sıvı yağların NaOH ile sabunlaştırarak (300 ton/gün’den fazla bir kapasite ile), 2 saatte üretilmektedir.

Sabunlar aşağıdaki bağıntıya göre yağ asidi ve gliserin esterleri olan doğal yağlı maddeler üstüne alkali bir iletkenin etkisiyle üretilirler.

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O 3C17H35COOH + C3H5(OH) 3

Gliseril stearat stearik asit Gliserin (1)

C17H35H + NaOH C17H35COONa + H2O (2)

stearik asit Kostik soda Sodyum stearat

(1) ve (2) nolu tepkimelerdeki yöntem, önce yağları parçalamak veya hidrolizlemek ve değerli olan gliserinin ayrılmasından sonra, yağ asidlerini kostik soda çözeltisi ile nötürleştirmekten ibarettir.

Sabun üretiminde temel kimyasal reaksiyon, sabunlaştırma olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

(3)

2.1.1. SABUN ÜRETİM METODLARI

Sert ve yumuşak sabunlarda farklı yağ asitleri kullanılır.

Örneğin;Külçe sabunlarda NaOH. Arap sabunu üretiminde ise KOH kullanılır. Bununla birlikte sabun endüstrisinde iki temel proses kullanılır.

¨ Yağların potalarda sabunlaştırılması

¨ Yağ asitlerinin nötralizasyonu

¨ Potalarda Yağların Sabunlaştırılması : İşlem açık kazanlarda gerçekleşir. Isıtma direkt olur. Kazan 3 ayrı kısma bölünür. Sabun yapılırken yağ evvela kazanda ısıtılır. Seyreltik bölmeden başlanarak serbest yağ asitleri nötralize edilir. Sonra kaynatmaya başlanır. Sabun oluşunca daha akıcı yapmak için bir miktar NaOH çözeltisi akıtılır. Bu işleme redüksiyon adı verilir. Bundan sonra fazladan NaOH çözeltisi eklenerek sabun çözeltiden ayrılır. Bu esnada ortam fazla sıcak olduğundan sabun yarı sıvı halde yüzeye çıkar. Alttaki çözelti akıtılır. Kalan sabuna bir miktar sertliği giderilmiş su katılır ve sabun piştik bir hal alır ve kalıplara dökülerek kalıplanır.

¨ Yağ asitlerinden sabun üretimi : Üretim, paslanmayan çelikten yapılmış açık kazanlarda yapılır. Önce NaOH ve Na2CO3 direkt kaynatılır. İçine sıvı veya erimiş yağ katılırak iyice karıştırılır. Meydana gelen sabun tutkalı NaCl ile tuzlanarak ayrılır.

Sabun üretiminde kullanılan yağlar :

1) Don yağı : Ençok kullanılan yağdır. (% 70 )

2) Gresler :%20

3)Polmist yağı, polm yağı zeytinyağı, ayçiçek yağı, pamuk yağı, mısırözü yağı

2.2. SABUN ÜRETİMİNDE KULLANILAN HAMMADDELER VE İŞLEVLERİ

¨ Yağlar: Sabun üretiminde temel madde yağ ve yağ asitleridir. Ençok kullanılan yağların başında don yağı vardır. Ayrıca üretilen sabunun cinsine ve kullanılma alanına göre kalite yönünden çeşitli yağ asitleri kullanılabilir.
Örneğin; Çamaşır kaynatmak için daha fazla yüksek moleküllü asitlerinin sodyum tuzları (stearin, palmitin, olein) kullanılır. Çünkü bu gibi sabunlar 500C altında güç, 500C üstünde ise daha iyi çözünür ve köpürürler. Dolayısı ile iyi temizlerler. Ancak C sayısı 18’den yüksek olan yağ asitleri sabun yapımında kullanılmaz. Çünkü çözünürlükleri azdır. Yağlar hidroliz yolu ile yağ asitlerine dönüşür.
Yağ asidi + su → yağ asidi + gliserin
Yağ asidi ile sukostik sabuna dönüşür R – COO H + Na OH → H COO Na + H2O
¨ Su : Sabun fabrikasyonunda özellikle koyu sabun çözeltisi ile işlem yapıldığında kullanılacak olan suya dikkat edilmelidir. Pişmiş sabunlarda suyun sertliği sabunun üzerine bir etki yapmaz. Ancak şeffaf sabun, arap sabunu yapımında su kireçli olursa elde edilen sabunlarda bulanıklık gözlenir. Ve bu yüzden buhar kanalında taş oluşturur. Bu da ısı kaybı ve arızalara neden olur.
¨ Kireç :Günümüz sistemlerinde direk sukostik çözeltisi kullanıldığında sabun yapımında kirecin pek önemi kalmamıştır. Sabun ıslahında kullanılanıcak kireç daima taze olmalıdır. Çünkü kireç bekletildiğinde havadaki karbondioksitle etkileşip CaCO3 ‘e dönüşür. İyi bir kireç enaz %80-90 oranında CaO içerir.
¨ Tuz : Sabun üretiminde en çok kullanılan hammaddelerden birisidir. Özellikle sabun çözeltisi üzerinde biriktirilmiş sabunlar 2-3 defa tuz ile yıkanarak temizlenir. Ayrıca fena yağlardan atıklardan yapılan sabunlarda kullanılan tuz miktarı oldukça yüksektir. Zeytinyağından yapılan kaliteli sabunlar ise tuz ile beraber soda, sukostik ve gliserin bulunduğundan tuz miktarı azdır. Ancak kullanılacak tuzun kalitesinin yüksek olması gerekir.
¨ Potasyum Klorür : (KCl)
Özellikle arap sabunu yapımında kullanılır. Çünkü çok kolay çözünür. Ancak kullanılacak KCl ‘de Mg tuzlarının az bulunmasına dikkat edilmesi.
¨ Silikat (Na2 SI O3, K2 SI O3) : Sodyum silikat çamaşır sabunlarında verimi yükseltmek için sabuna katılır. Çünkü bunun sabun gibi temizleme özelliği vardır. Arap sabunlarında ise potasyum silikat kullanılır.
¨ Sodyum peroat : Aktif oksijen veren tuzlarda olup son yıllarda sabun tozu yapımında çok kullanılır. NaBO3 + 4 H2O bileşiminde olan maddenin verdiği aktif oksijen miktarı %10 olduğundan satın alındığında analiz edilmelidir.
¨ Alkaliler : Alkaliler sudan hafiftirler ve kolaylıkla okside olarak alkali oksitlerini oluştururlar. Suyu elemanlarına ayırırlar.
Bunun yanı sıra Sabunlaşma derecesi reaksiyona giren yağ ve suyun oranına bağlıdır. Sıcaklık, basınç, katalizör ve karıştırma gibi etmenler ancak dengenin kuruluş hızına etki eder.
2.2.1 YAĞ ASİTLERİ

 Doymuş yağ asitleri

Doymuş yağ asitlerinin zincirlerinde çift bağlar veya başka fonksiyonel gruplar bulunmaz. “Doymuş” terimi hidrojenle ilişkili olarak kullanılır, karboksilik asit [-COOH] grubundaki karbon dışındaki diğer karbonların olabildiğince çok hidrojenle bağ kurmuş olduğu anlamını taşır. Diğer deyişle, omega (ω) ucundaki karbonun 3 hidrojen vardır (CH3-), zincirdeki kabonların her birinin ise iki hidrojeni (-CH2-).Doymuş yağ asitleri düz zincirler oluşturdukları için sıkışık bir şekilde istiflenebilirler ve canlıların kimyasal enerjiyi yoğun bir şekilde depolamalarını sağlarlar. Hayvanların yağ dokuları büyük miktarda uzun zincirli doymuş yağ asitleri içerir. IUPAC adlandırma sisteminde yağ asitlerinin isimleri “-oik asit” ekiyle biter. Yaygın adlandırma sisteminde kullanılan ek ise “-ik asit”tir.

Bazı doymuş yağ asitleri:

Butirik: CH3(CH2)2COOH
Laurik (dodecanoic acid): CH3(CH2)10COOH
Miristik (tetradekanoik asit): CH3(CH2)12COOH
Palmitik (heksadekanoik asit): CH3(CH2)14COOH
Stearik (octadecanoic acid): CH3(CH2)16COOH
Araşidik (eicosanoic acid): CH3(CH2)18COOH
Doymamış yağ asitleri

Doymamış yağ asitleri benzer şekillidir, ancak zincir üzerinde bir veya daha fazla alken grubu vardır. Bir alken grubunda, bir “-CH2-CH2-” bağ yerine “-CH=CH-“, yani birbirine çift bağla bağlanmış iki karbon vardır.Bir alken grubunun iki yanında ona bağlı olan karbon atomları ya cis ya da trans konumda olabilir.

Bazı doymamış yağ asitleri:

Alfa-linolenik asit: CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH
Dokosaheksaenoik asit
Eikosapentaenoik asit
Linoleik asit: CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH
Araşidonik asit CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)3COOH
Oleik asit: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Erüsik asit: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH
2.3 SABUN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KATKI MADDELERİ VE İŞLEVLERİ

¬ Tinopol : Optik beyazlatıcı

¬ Titendioksit: Sabunun rengini açmak için kullanılır.

¬ Türpinol : (SC) a)Antioksidan b)Ağır metal katyonlarını sağlar. c) Stebilizatördür.

¬ Tansil: Ağartma toprağı olup don yağının rengini açar.

¬ Blauhit : Sabun hamurunun pişmesi sırasında sabunun rengini açar.

¬ Bistanol : a) Cildin kurumasını önler b)Dış yüzeye parlaklık verir. c) Çatlamayı önler ve iyi köpürür. d)Sabuna plastiklik kazandırır.

¬ Edta : Metal katyonlarını komplex şekilde bağlar.

¬ Cosevin : Sabunun bozulmasını önleyen antioksidanlardandır.

¬ CMC : a) Sabunun yüzey aktifliğini arttırır. b) Lifteki kirleri taşır ve obsorplar

¬ Calgon : a) Ca Mg iyonlarını bağlar, suyu yumuşatır. b) Kirlerin liflere yapışmasını önler.

¬ Komperland (KI) :a) Köpükte stabilite sağlar. b) Parfümü bağlar c) Cildi korur

¬ Linolin : a) Cilde yumuşaklık verir. b) Cildi nemli tutar.

¬ Lusidol : Renk açmak için kullanılır.

¬ Vazelin : Linolin ile aynı işlemi yapar.

¬ Kükürt : Dezenfektan özelliği gösterir.

¬ Alüminyum sülfat : Suların temizlenmesinde kullanılır.

¬ Na Hipoklarit :Tortu sabunlarının rengini agartmada kullanılır.
¬ Hipoklorik asit :Suların yumuşatımında kullanılır.
¬ Fosforik Asit: Sodyum klorit ; Agartmada kullanılır. [2] 2.4 SABUNUN ÖZELLİKLERİ

Sabun yüzey aktif bir maddedir. Su veya organik maddelerde çözündüğü vakit bu sıvıların yüzey gerilmelerini azaltır ve sıvı içerisindeki maddeleri yüzer vaziyete getirir. Mesela sabunlu suyla eller yıkandığında, kirler sabun molekülleri etkisiyle gevşer ve su içinde yüzmeye başlar, akan su ise bu kirleri elden uzaklaştırır. Magnezyum ve kalsiyum tuzları yönünden zengin olan sert sularla yapılan yıkanmalarda sabunun asit kökü bu iyonlarla çözünmeyen tuzlar meydana getirerek çöker. Sudaki sertliğe sebep olan iyonların hepsinin bu şekilde çöktürülmesinden sonra köpük dolayısıyla temizleme işlemi başlamış olur.

Sabun kullanım amacına göre imal edilir. Genel olarak suda çözünebilen ve çözünmeyen olmak üzere iki sabun cinsi vardır. Suda çözünebilenler, yağ asitlerinin sodyum veya potasyum tuzudurlar. Bunlar genel temizlik maksadıyla kullanılırlar. Suda çözünmeyen sabunlara sert sabun denir ki, bunlar alüminyum, kalsiyum, magnezyum, baryum, lityum, çinko, kurşun, kobalt ve bakır gibi katyonları ihtiva eden yağ asidi tuzlarıdır. Suda çözünmediği halde, organik sıvıların içinde çözünebilirler. Sabun, yağlama, organik jelatin vasıtası, organik reaksiyon katalizörü ve vinil plastiklerinin dengeye getirilmesinde kullanılır.

Sabunun bazı özelikleri:

 Molekül yapısı yağ asidininkine benzer ve iki gruba ayrılır:
a) Hidrofil grup : Polar yani hidroliz olabilen karboksil grubu
b) Hidrofob grubu : Hidroliz olmayan CH zinciri
Sabun hidroskobiktir: Kuru halde havadan nem çeker. Suyun absorpsiyonu egzotermiktir. Bu nedenle toz halindeki sabunlar nem çekip kendiliğinden ıslanır.
Sabun dışarıya nem verir : Sabunun nemi havanınkinden fazla ise dışarıya nem verir. Bu sırada sabundaki su içeriden dışarıya doğru çıkarken beraberinde gliserin gibi maddelerde sabunun yüzeyine geçer. Bunlar sabun yüzeyinde terleme olarak tabir edilen beyaz lekeleri oluşturur.

2.5 SABUNUN YIKAMA KABİLİYETİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

 Yüzey aktif maddenin konsantrasyonunu arttırmak : Konsantrasyon artımına paralel olarak yıkama kabiliyeti artar. Alkaliler, Silikatlar, komplex fosfatlar yüzey aktif maddelerin etkisini arttırırlar.

 Mekanik İşlemler

 Sıcaklığın yüksek oluşu

 Yıkama süresi [3]

2.6 SABUN ÇEŞİTLERİ

 Sabunların kıvamlarına göre sınıflandırılması:

1)Sert sabunlar: Sert sabunlar, sud sabunları olup doymuş ve tek çifte bağlı yağ asitleri veya bunları içeren yağlardan itibaren yapılan sabunlardır. Sert sabunlar, külçe (çekirdek), külçe-tutkal, tutkal sabunları olmak üzere üçe ayrılırlar:

2)Külçe (çekirdek) sabunları: Külçe sabunlarında yağ asidi olarak, stearik, palmitik, oleik asitleri; yağ olarak, iç yağı, kemik yağı, palm yağı ve zeytinyağıkullanılır.Sabunlaşmada, NaOH ve Na2CO3 faydalanılır.Yağlar sabunlaştırıldıktan sonra, meydana gelen sabun çözeltisinden sabun, NaCl ile çöktürülür.Bu sınıf sabunlara, çamaşır sabunları ve marsilya tipi sabunları örnek gösterebiliriz.

3)Külçe-tutkal sabunları: Bu tip sabunların külçe tipi sabunlardan farkı, laurik ve miristik asitleri de bir miktar içermiş olmalarıdır.Laurik ve miristik asitleri yağ olarak koko, palm veya palmist yağlarından temin edilir.Üretimlerinde 1/3 oranında hayvansal yağ, 1/3 oranında zeytinyağı veya benzer bitkisel yağlar ve 1/3 oranında koko, palm veya palmist yağı kullanılır.Sıcakta NaOH ile sabunlaşma yapıldıktan sonra, NaCl ile çöktürme yapılır.Çökme tam olmadığından sabunun bir miktarı çözeltide kalsa da, bu çözelti yine sabun pişirilmesinde kullanılır.Özellikle tuvalet sabunu üretimi için en uygun yöntemdir.

4)Tutkal sabunları: Bu sabunlar 80-90 oC’yi geçmemek üzere ısıtılarak yapılır.Esas itibariyle laurik ve miristik asit gibi nispeten düşük karbon sayılı yağ asitleri kullanılır.Bir miktar palmitik asit de ayrıca kullanılır.Yağ olark ise, koko, palm, pirina veya zeytinyağları kullanılır. Bu belirtilen yağlar, 35 oC lik sud kostik çözeltisiyle sıcakta kolayca sabunlaştırılır.Sabun çözeltiden NaCl ile çöktürülmez.Çözeltinin bütünü dondurulur ve dondurulan bu karışım gliserin ve su içerir.Ayrıca dolgu maddesi de katılabilir.Bu tip sabunlar tuzlu deniz suyunda bile iyi köpürürler.

5)Yumuşak sabunlar: Arap sabunu olarak da bilinirler. İki veya daha fazla çifte bağ içeren yağ asitlerinin potasyum tuzlarıdır.Üretiminde keten tohumu, ayçiçeği, mısırözü gibi linoleik veya linoleik asit bakımından zengin olan yağlar kullanılır.Açık sarıdan yeşile ve esmer renge kadar değişen renklerde olan arap sabunu macun kıvamında olup fazla miktarda su kaldırdığından verim yüksektir.100 kg yağdan yaklaşık 250 kg arap sabunu elde edilir. Arap sabunu suda fazla erir ve kolayca köpük verir.Köpüğün arttırılması için sabuna, % 10-15’i oranında reçine katılır.Reçine ile birlikte yumuşamaya yardımcı olması için bir miktar sud kostik de katılmalıdır.Potasyum hidroksitle yapılan sabunlaştırma ile elde edilen arap sabunlarının kıvamının ayarlanmasında potas kostikle birlikte, özellikle yaz aylarında daha çok olmak üzere,sud kostik de katılır.

 Sabunların kullanım amaçlarına göre sınıflandırılması:

1)Tuvalet sabunları:Tuvalet sabunlarının hazırlanması için özel bir çalışma tarzı gereklidir.Diğer sabunlardan, yumuşak olmaları ve daha güzel görünüş ve kokularıyla ayrılırlar.Bu sabunlar içinde sabunlaşmamış ürün bulunmayan ve serbest alkali oranı % 0,005’den daha düşük, sodyum klorür oranı %0,5 olan sabun hamurundan elde edilir.Hamurun suyu %20 kadar giderilir ve bu kurutma ile yağ asidi miktarı %78 civarına kadar yükseltilir.Daha sonra koku ve renk verici maddeler ve diğer katkı maddeleri de katılarak karıştırma ve yoğurma işlemi yapılır.Karıştırma ve yoğurma ile her tarafta aynı olan bir kompozisyon sağlandıktan sonra, sabun düzgün parçalar halinde kesilir ve kalıplara basılarak ambalajlanır.

2)Çamaşır sabunları:Çamaşır sabunları için en uygun yağlar zeytinyağı ve pirina yağlarıdır.Pamuk yağları kullanılırsa sabun biraz yumuşak olur.Çamaşır sabunlarında koko yağı kullanılmaz. Çamaşır sabunları, içerdikleri yağ asitleri miktarı ve cinsine göre,birinci kalite sabunlar, ikince kalite sabunlar ve pirina sabunları olmak üzere üç sınıfta toplanabilir.

*Birinci kalite sabunlar:Birinci kalite çamaşır sabunları, ikinci kalite çamaşır sabunlarında olduğu gibi, kalıp, granül ve toz sabunlar olarak çeşitli türlere ayrılırlar.Homojen yapıda olmalıdırlar.Beyaz ya da sağlığa zarar vermeyen boyar maddelerle renklendirilebilirler.Elle dağılmayan topaklar, gözle görülmeyen safsızlıklar içermemelidirler.

*İkinci kalite sabunlar: İkinci kalite sabunlar da, kalıp, granül ve toz sabunlar olarak çeşitli türlere ayrılırlar.Bu sabunlar, homojen yapıda olmalı, safsızlıklar içermemeli ve sağlığa zarar vermeyen boyar maddelerle renklendirilebilirler.

*Pirina sabunu:Üretimlerinde çamaşır sabunları için en uygun yağlardan biri olan pirina yağları kullanılmaktadır.

3)Toz sabun : Toz sabun, saf halde veya soda, perborat gibi katkı maddeleriyle birlikte karışım halinde bulunur ve bu şekilde piyasaya verilir.Günümüzde yalnız sabundan oluşan toz sabun kullanılmamaktadır.Buna karşın sabun esasına dayanan ve çamaşır yıkamaya mahsus sabun tozları hazırlanmaktadır. Kolay akar hale getirilmiş sabun (genellikle külçe sabunları), sıcak bir ortam içine püskürtülür.Sabun zerrecikleri kurutma kulesinin dibinde toz halde toplanır ve böylece sabun tozu elde edilmiş olur.

4) Sıvı sabun :Sıvı sabunlar, soğuk suda çözünmeleri ve kolayca kullanılmaları bakımından evlerde ve sanayide kullanılırlar.Bileşiminde %36 oranında hindistan cevizi yağından yapılmış potas sabunu bulunan sulu çözelti, sıvı sabun adını almıştır.Tıpta ameliyatlarda 1/5 oranında seyreltilerek kullanılır. Sıvı sabunlar, saydam, tortusuz ve akıcı olmalıdır.Sıvı sabun üretiminde, koko yağı, hurma çekirdeği yağı ve hint yağı kullanılır. Sıvı sabun üretiminde kullanılan suyun sert olmaması veya destile su olması tercih edilir.Sabunu sıvı halde tutmak veya jelatinleşmeyi önlemek için mayileştirici alkol, potasyum karbonat, potasyum klorür ve amonyum tuzları kullanılır.İlave edilen alkol ve gliserin miktarı,sabunun %5’inden fazla olursa köpürmeyi önler.%1-3 şeker soğukta bile bulanıklaşmayı önler.Hem hidrolizi önlemeye hem de yıkama tesirini yükseltmeye yardım ettiği için potasyum karbonat katılması, yukarıda sayılan diğer maddelere tercih edilir.

5)Yumuşak sabunlar:İsimlerinden de anlaşılacağı gibi, bu sabunlar yumuşaktır ve hiç olmazsa büyük bir oranda katyon olarak potasyum içeren sabunlardır.Bu sabunların üretiminde, başlıca olarak, keten tohumu yağı, ayçiçek yağı, pamuk yağı ve soya fasulyesi kullanılır.Yumuşak sabunlar, yarı saydam ve koyu kıvamlı olmalıdır.

6)Traş sabunları:Üretimi daha çok saf stearik asitten sud kostikle yapılır.Daha iyi köpürmesi için bir miktar potas kostik ilave edilir. .

7)Diğer sabunlar :Sabunların kullanım amaçlarına göre yapılmış olan sınıflandırmaya, değişik kullanım alanları olan çeşitli sabunlar ilave edilebilir.Örneğin antiseptik sabunlar ve kozmetik sabunlar değişik kullanım amaçlarına göre yukarıdaki sınıflandırmaya ilave edilebilir.Eczacılıkta kullanılan sabunlar da bu sınıfta yer alabilirler.[3]

3. DENEY YÖNTEMİ

3.1 DENEYİN YAPILIŞI

Başlangıçta balona 10 g ağırlığında katı margarin yağı konulur ve üzerine içinde 10 g NaOH çözünmüş 35 ml çözelti ilave edilir.Çözelti (1:1) oranında su ve etil alkol karışımıdır.Etil alkol yağı çözmek ve tepkimeyi hızlandırmak için kullanılır.Isıtma işlemi için balon sabit sıcaklıktaki bir mantolu ısıtıcıya yerleştirilir.Balona kaynama taşı konularak karışım ısıtılmaya başlanır ve bu karışım kaynama noktasına kadar devam eder.Yaklaşık 30 dakika sonunda ısıtmaya son verilir ve bu anda homojen bir çözelti elde edilmiş olur.Balon çeperlerinde kalabilecek maddelerin de tepkimeye girmesi için balon ara sıra çalkalanmalıdır.

Sabunlaşma olurken 75 ml saf su içinde 25 g tuz çözülerek bir çözelti hazırlanır.

Sabunlaşma sona erdiğinde,balondaki karşım tuz çözeltisi içine dökülür ve elde edilen karışım baget yardımıyla 3 dakika karıştırılarak birbirleriyle tepkime girmesi sağlanır. Elde edilen karışım kurumaya bırakılır. [1]

4. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Deney sonucunda margarinden itibaren çeşitli işlemler gerçekleştirilerek sabun elde edildi. Ancak bu sabun normal gündelik hayatta kullandığımız sabunlardan daha farklı nitelikte daha az köpüren ve daha az yıkama kapasitesine sahip bir sabundur. Bunun temel sebebini ise, sabunun kalitesini arttıran kuramsal temeller başlığı altında değindiğimiz birçok parametrenin göz ardı edilmesi ve basitçe bir yöntemle sabun eldesi olarak açıklayabiliriz.

5.DENEYİN ELEŞTİRİSİ VE ÖNERİLER

Daha iyi bir sabun elde etmek için, deneyimizdeki aşamaların ilki olan yağ tartımı esnasında yağ miktarına, çözeltilerin hazırlaması esnasında da kütle,hacim,derişim gibi faktörlere özellikle dikkat edilmelidir. Yağı koyduğumuz balonun çeperlerinde kalabilecek maddelerin de tepkimeye girmesi için balon çalkalanmalıdır.Hazırlanan tuzlu su çözeltisi sabunun bazikliğini ve kıvamını ayarlamada kullanılmıştır.Bu deneyde hazırladığımız sabunun fazla kaliteli olmadığına deneysel sonuçlar ve tartışma bölümünde de değinmiştik. Bunun için hammaddelerin işlevlerine göre seçimi daha farklı çözeltilerin kullanımı ve katkı maddeleri gibi etkenler ile istenilen kalite ve temizleme etkisine sahip bir sabun elde edilebilir.

6. KAYNAKLAR

1-Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I-II-III Deney Kitabı

2-Kimyasal proses endüstrileri ; R.Norris Shreve, Joseph A.Brink J.R, Çeviren; A.İhsan Çataltaş, İnkılap Kitapevi

3-http://www.solverkimya.com/site/makaleler/deterjan-makaleleri/sabun-cesitleri-ve-ozellikleri.html