Experiments In General Chemistry 2 ( Dr. Ayşe Elif BÖYÜKBAYRAM )

Experiments

11. Çözeltilerin Hazırlanması

12. Çözünürlük ve Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler

13. Donma Noktası Alçalmasından Molekül Kütlesi Tayini

14. Kinetic Study of the Reaction Between Ferric and Iodine Ions

15. Le Chatelier Kuralı

16. Asit Baz Titrasyonu

17. pH ve İndikatörler

18. Oxidation-Reduction Electron Transfer Reactions

19. The Solubility Product Constant of Calcium lodate, Ca(IO3)2

20. Sabun

References

Kaynak
Websitesi

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu