Etiket Arşivleri: Atık Su Kanalizasyon Sistemleri

Fırıncılık ve Pastane Mamülleri Üretimi için İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi

 • Bu Rehberi Nasıl Kullanacaksınız

 • REHBERİN AMACI

 • REHBERİN KAPSAMI

 • I. BÖLÜM

 • 1. MEVZUAT

 • 2. TANIMLAR

 • II. BÖLÜM

 • 3. TEMEL HİJYEN KURALLARI

 • 3.1 Fırıncılık, Pastane ve Unlu Mamuller Üreten İşyerleri

 • 3.1.1 Genel Şartlar

 • 3.1.2 Personel Tuvaletleri ve Soyunma Alanları

 • 3.1.3 El Yıkama Evyeleri

 • 3.1.4 Havalandırma

 • 3.1.5 Aydınlatma

 • 3.1.6 Su

 • 3.1.7 Atık Su Kanalizasyon Sistemleri

 • 3.1.8 Temizlik Gereçlerinin, Kimyasal Madde ve Dezenfeksiyon Maddelerinin

 • 3.2 Üretimin Yapıldığı Mekanlar

 • 3.2.1 Genel Şartlar

 • 3.2.2 Zeminler

 • 3.2.3 Duvar Yüzeyleri

 • 3.2.4 Tavanlar

 • 3.2.5 Pencereler

 • 3.2.6 Kapılar

 • 3.2.7 Yüzeyler

 • 3.2.8 Gıda Maddeleri Üretiminde Kullanılan Alet ve Ekipmanın Temizlenmesinde Kullanılan

 • 3.3 Teknik Donanım, Makine, Alet ve Ekipman

 • 3.3.1 Genel Şartlar

 • 3.3.2 Alet, Ekipman ve Makineler

 • 3.3.3 Yardımcı Ekipmanlar

 • 3.4 Temizlik ve Dezenfeksiyon

 • 3.4.1 Genel Şartlar

 • 3.4.2 Temizlik ve Dezenfeksiyon Adımları

 • 3.4.3 Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları

 • 3.5 Gıda Maddesi Atıkları

 • 3.5.1 Genel Şartlar

 • 3.6 Zararlılar ile Mücadele

 • 3.7 Üretim Kuralları

 • 3.7.1 Genel Şartlar

 • 3.7.2 Hammadde ve Yardımcı Madde Temini

 • 3.7.3 Gıda Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Şartlar

 • 3.7.4 Gıda Maddelerinin Muhafazası

 • 3.7.5 Gıda Maddelerinin Taşınması

 • 3.7.6 Çiğ Yumurtaların Kullanımı

 • 3.7.6.1 Yumurtaların Taşınması ve Mal Kabul Kontrolleri

 • 3.7.6.2 Çiğ Yumurtanın Kullanımı

 • 3.7.6.3 Yumurtanın Hazırlanması

 • 3.7.6.4 Isıtılmayan Yumurta Yiyeceklerinin Hazırlanması

 • 3.7.6.5 Yumurtaların ve Yumurta İçeren Yiyeceklerin Isıtılması

 • 3.7.7 İş Gereçlerinin Temizlenmesi

 • 3.7.8 Çırpılmış Kremşanti ve Kremaların Kullanımı

 • 3.7.8.1 Taze (sıvı) Kremşantinin Sevkıyatı ve Saklanması

 • 3.7.8.2 Taze Kremşantinin Çırpılması

 • 3.7.8.3 Çırpılmış Kremşanti ve Kremaların Saklanması

 • 3.7.9 İş Gereçlerinin Temizlenmesi

 • 3.8 Personel Hijyeni

 • 3.8.1 Genel Şartlar

 • Saklanması

 • Evyeler

 • İÇİNDEKİLER

 • 3.8.2 El Hijyeni

 • 3.8.3 İşyeri Davranış Kuralları

 • 3.9 Personel Eğitimi

 • 3.10 Fırıncılık ve Pastane Mamulleri Üreten İşyerlerinde Gıda Güvenilirliğini Bozan

 • 3.10.1 Fiziksel Tehlikeler ve Kaynakları

 • 3.10.2 Biyolojik Tehlikeler ve Kaynakları

 • 3.10.3 Kimyasal Tehlikeler ve Kaynakları

 • 3.11 Kayıtların Saklanması

 • 3.12 İç Tetkik

 • III. BÖLÜM

 • 4. İŞ AKIŞ ŞEMALARI

 • 4.1 Yaş Pasta İş Akış Şeması

 • 4.2 Kuru Pasta İş Akış Şeması

 • 4.3 Ekmek İş Akış Şeması

 • 5. EKLER

 • Ek-1 Temizlik ve Dezenfeksiyon Programı

 • Ek-2 Temizlik ve Dezenfeksiyon Kayıt Formu

 • Ek-3 Girdi Kabul Formu

 • Ek-4 Depo Sıcaklık ve Rutubet Kayıt Formu

 • Ek-5 Eğitim Katılım Formu

 • Ek-6 Türk Gıda Mevzuatı

 • Tehlikeler

Toplu Tüketim Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamarları Rehberi

 • Bu Rehberi Nasıl Kullanacaksınız ?

 • REHBERİN AMACI

 • REHBERİN KAPSAMI

 • I. BÖLÜM

 • 1. MEVZUAT

 • 2. TANIMLAR

 • II. BÖLÜM

 • 3. GENEL HİJYEN KURALLARI

 • 3.1 Genel Şartlar

 • 3.1.1 Personel Tuvaletleri ve Soyunma Alanları

 • 3.1.2 El Yıkama Evreleri

 • 3.1.3 Havalandırma

 • 3.1.4 Aydınlatma

 • 3.1.5 Su

 • 3.1.6 Atık Su Kanalizasyon Sistemleri

 • 3.1.7 Temizlik Gereçlerinin Temizlik ve Dezenfeksiyon Maddelerinin Muhafazası

 • 3.2 Mekanlar

 • 3.2.1 Genel Şartlar

 • 3.2.2 Zeminler

 • 3.2.3 Duvar Yüzeyleri

 • 3.2.4 Tavanlar

 • 3.2.5 Pencereler

 • 3.2.6 Kapılar

 • 3.2.7 Yüzeyler

 • 3.2.8 Gıda Maddeleri ile Alet ve Ekipmanların Temizlenmesinde Kullanılan Evyeler

 • 3.3 Teknik Donanım, Alet ve Ekipman

 • 3.3.1 Genel Şartlar

 • 3.3.2 Alet, Ekipman ve Makineler

 • 3.3.3 Yardımcı Ekipmanlar

 • 3.3.4 Temizlik ve Dezenfeksiyon Uygulama Örnekleri

 • 3.4 Bulaşık Yıkama

 • 3.5 İçecek Kapları

 • 3.6 Temizlik ve Dezenfeksiyon

 • 3.6.1 Genel Şartlar

 • 3.6.2 Temizlik ve Dezenfeksiyon Adımları

 • 3.6.3 Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları

 • 3.7 Atıklar

 • 3.7.1 Genel Şartlar

 • 3.8 Zararlılar ile Mücadele

 • 3.9 Personel Hijyeni

 • 3.9.1 Genel Şartlar

 • 3.9.2 El Hijyeni

 • 3.9.3 İşyeri Davranış Kuralları

 • 3.9.4 Personel Eğitimi

 • 4. GIDA MADDELERİNİN KULLANIMI

 • 4.1 Genel Şartlar

 • 4.2 Çabuk Bozulan Gıda Maddeleri ile İlgili Şartlar

 • 4.3 Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler ile İlgili Şartlar

 • 5. GIDA MADDELERİNİN KABULÜ VE İŞYERİ TARAFINDAN TAŞINMASI

 • 5.1 Genel Şartlar

 • 5.2 Gıda Maddelerinin Kabul Kontrolleri

 • 5.3 İşyeri Tarafından Gıdaların Dağıtımı

 • 5.4 Hijyen Önlemleri

 • 6. GIDA MADDELERİNİN MUHAFAZASI

 • 6.1 Genel Şartlar

 • 6.2 Çabuk Bozulan Gıda Maddelerinin Muhafazası

 • 7.GIDA MADDELERİNİN HAZIRLANMASI VE İŞLENMESİ

 • 7.1 Genel Şartlar

 • 7.2 Taze Ürünlerin Dondurulması ve Yiyeceklerin Hazırlanması

 • 7.3 Dondurulmuş Gıda Maddelerinin Kullanımı ve İşlenmesi

 • 7.4 Fritözde Gıdaların Kızartılması

 • 7.5 Çabuk Bozulan Gıda Maddelerinin Hazırlanması ve İşlenmesi ile İlgili Şartlar

 • 7.6 Dönerin Hazırlanması ve Pişirilmesi ile İlgili Şartlar

 • 8 . GIDA SERVİSİ

 • 8.1 Genel Şartlar

 • III. BÖLÜM

 • 9. ÖZEL ÜRÜN GRUPLARININ KULLANIMI

 • 9.1 Taze ve Dondurulmuş Kanatlı Etin Kullanımı

 • 9.1.1 Taze Kanatlı Etin Sevkiyatı

 • 9.1.2 Kanatlı Etlerin Soğuk Hava Deposu / Soğutucuda Muhafazası

 • 9.1.3 Dondurulmuş Kanatlı Etin Buzunun Çözdürülmesi

 • 9.1.4 Kanatlı Etinin Kullanımı

 • 9.1.5 İş Gereçlerinin Temizlenmesi

 • 9.1.6 Kanatlı Etin Pişirilmesi (Kızartma, Izgara)

 • 9.2 Taze ve Dondurulmuş Kırmızı Etin Kullanımı

 • 9.2.1 Taze Kırmızı Etin Sevkiyatı

 • 9.2.2 Kırmız Etin Soğuk Hava Deposu / Soğutucuda Muhafazası

 • 9.2.3 Dondurulmuş Kırmızı Etin Buzunun Çözdürülmesi

 • 9.2.4 Kırmızı Etin Kullanımı

 • 9.2.5 İş Gereçlerinin Temizlenmesi

 • 9.3 Kıyma ve Kıymadan Elde Edilen Ürünlerin Kullanımı

 • 9.3.1 Kıymanın Sevkiyatı

 • 9.3.2 Kıymanın Kullanımı

 • 9.3.3 İş Gereçlerinin Temizlenmesi

 • 9.3.4 Kıymanın Pişirilmesi (Kızartma, Izgara)

 • 9.4 Taze ve Dondurulmuş Balıkların Kullanımı

 • 9.4.1 Taze Balığın Sevkıyatı

 • 9.4.2 Taze Balığın Muhafazası

 • 9.4.3 Donmuş Balığın Çözdürülmesi

 • 9.4.4 Taze Balığın Kullanımı

 • 9.4.5 İş Gereçlerinin Temizlenmesi

 • 9.5 Çiğ Yumurtaların Kullanımı

 • 9.5.1 Yumurtaların Sevkiyat ve Kabul Kontrolleri

 • 9.5.2 Çiğ Yumurtaların Kullanımı

 • 9.5.3 Yumurtanın Hazırlanması

 • 9.5.4 Pişirilmeyen ve Yumurta İçeren Gıdaların Hazırlanması

 • 9.5.5 İş Gereçlerinin Temizlenmesi

 • 9.5.6 Yumurta ve Yumurta İçeren Gıdaların Pişirilmesi

 • 9.6 Çırpılmış Kremşanti ve Kremaların Kullanımı

 • 9.6.1 Taze (Sıvı) Kremşantinin Sevkiyatı ve Muhafazası

 • 9.6.2 Taze Kremşantinin Çırpılması

 • 9.6.3 Çırpılmış Kremşanti ve Kremaların Muhafazası

 • 9.6.4 İş Gereçlerinin Temizlenmesi

 • IV. BÖLÜM

 • 10. EKLER

 • Ek-1: Mutfaklarda İş Akış Şeması

 • Ek-2: Türk Gıda Mevzuatı

 • Ek-3: Gıda Satış ve Toplu Tüketim Yerlerine Ait Denetim Formu

 • Ek-4: Mal Kabul Kontrol/İzlenebilirlik Formu

 • Ek-5: Temizlik Planı (I)-(II)

 • Ek-6: Eğitim Katılım Formu

 • Ek-7: Depo Sıcaklık Kayıt Formu