Soğutma Yükü Hesaplamaları

SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI

Bir soğutma tesisinin yapılandırılmasında ilk iş tesisin soğutma gereksiniminin hesaplanmasıdır. Bu nedenle, soğuk kayıplarının ya da ısı kazançlarının iyi belirlenmesi gerekmektedir. Genel olarak; her tesiste dört ısı kaynağı bulunmaktadır:

a. soğutulacak gıdanın sıcaklıklarının düşürülmesi,
b. işletmenin duvarlarından elde edilen ısı kazançları,
c. hava değişimi nedeniyle ya da infiltrasyon yolu ile giren havanın soğutulması,
d. ışıklar, insanlar, motorlar vb. gibi iç ısı kaynakları.

Bir soğuk depodaki gıda ve deponun iç havası istenilen sıcaklığa indirildikten sonra bu sıcaklığın muhafaza edilebilmesi için duvarlardan sızan ısı miktarı (kcal/ saat) kadar ısı emilmesi gereklidir. Bu nedenle, yapılacak ikinci iş duvarlardan içeriye konveksiyon ve kondüksiyon yolu ile giren ısı miktarının hesaplanmasıdır. Ayrıca, hava değiştirilmesi amacıyla ya da kapıların açılıp kapanması ile içeri giren havanın soğutulması da gereklidir. İnfiltrasyon yükü adı verilen bu yükün de hesaplanması gerekmektedir. Son olarak, soğutma
ortamında yer alan ışık, elektrik motorları gibi bazı iç ısı yükleri de dikkate alınmalıdır.

1. Gıdaların soğutulması sırasında oluşan ısı yükü (Qürün)

Soğutulacak olan bir gıdanın ağırlığı G (kg) ve özgül ısısı C (kcal/kg, C) olduğuna göre bunları t2 sıcaklığından t1 sıcaklığına indirmek için gerekli ısı aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

Qürün = G.C (t2-t1)

Katı gıdaların özgül ısıları 0.2 ile 0.4 kcal/kg, C kadardır. Gıdalar donma noktalarının altına kadar soğutulacakları zaman bu gıdaların donma gizli ısıları ile donma noktaları altındaki özgül ısılarının da bilinmesi gerekmektedir. Bu değerler gıdanın içinde bulunan su miktarının bir fonksiyonudur.

Kaynak: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/5204/mod_resource/content/0/Hafta%209.pdf

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu