Şarbon ( Antrax )

ŞARBON (ANTRAX)

Tanı Esasları

 Enfekte hayvanlar, keçi, koyun, sığır, at veya geyik leşi, kılları, yünü veya derisi ile temas

 İnkübasyon süresi 2-5 gün.

 Ağrısız lezyonun papüle, veziküle, nekroza ve eskara ilerlemesi.

 Kısa süreli grip benzeri semptomun hızla göğüs ağrısı ve dolaşım kollapsına dönüşmesi

 Lezyon veya akıntıdan direkt yayma ve kültür.

 PA AC grafisinde mediasten genişlemesi

Genel bilgiler

 Şarbon ot yiyen hayvanların hastalığıdır.

 Enfekte etlerin yenilmesi.

 Enfekte hayvan ürünleri ile temas edilmesi.

 Hastalığın deri formu en sık görülen form.

 Bu hastalığa ilginin devam etmesinin nedeni sporlarının biyolojik silah olarak geliştirilmesidir.

 Etken: Bacillus anthracis: gram pozitif, sporlu bir çomaktır.

 Sporları; kuruluğa, UV, yüksek PH, dezenfektanlara karşı dirençlidir.

 Virulansı, polisakkarid kapsülüne ve ekzotoksinine bağlıdır.

 Letal toxin A

 Toxin B

Deri Şarbonu

 Vakaların %95’i bu formdadır.

 Lezyon küçük, ağrısız fakat sıklıkla kaşıntılı bir papül olarak başlar.

 Papül büyüdükçe vezikül meydana gelir.

 İki gün içerisinde ülserleşerek çevresel ödemi olan son derece belirgin siyah eskar oluşur.

 Veziküler sıvının gramında pozitif koklar saptanır.

Akciğer Şarbonu

 Nadir görülen bir formdur.

 Vakaların %5’inden azını oluşturur.

 İnkübasyon süresi yaklaşık 10 gündür ancak bazı vakalarda uzayabilir.

 Bu form ÜSYE şeklinde başlar ancak birkaç gün içinde dispne, öksürük, titreme ve bakteriyemi ile fulminant seyreder.

 Hemorajik bir mediastinit şeklinde seyreder ve son derece fataldır.

GİS Şarbonu

 Nadir görülmektedir.

 Mukozal ülserasyonunu eşlik ettiği mezenterik adenittir.

 Afrika ve Asya’da bildirilen vakalar var.

Tanı

 Öykü

 Deri lezyonunun büyüklüğü ile orantısız ödem varlığı.

 Enfeksiyonun başlangıç fazında ağrının olmaması.

 Gram boyamada PNL oranının düşük olması.

 Organizma KAB kolay ürer ve hemoliz yapmayan gri-beyaz koloniler oluşturur.

Tedavi

 Deri şarbonu Pen-G iyi yanıt verir (7-10 gün).

 Doksisiklin deri şarbonunda etkilidir.

 Siprofloksasin ve Kloramfenikol, penisilin allerjisi olanlara karşı endikedir.

Korunma

 Doksisiklin veya siprofloksasin hastalık oluşmadan önce temas eden kişilere verilirse akciğer hastalığı gelişmesini engelleyebilir.

 En az 6 hafta verilmelidir.

 Riskli gruplar için aşısı mevcuttur.


Kaynak: http://www.dicle.edu.tr/Contents/808abd8d-be6c-48d1-a833-178ee8f34bbd.pdf

Bir cevap yazın