Salmonella

Özet:

Salmonella gram(-), sporsuz, hareketli, kapsülsüz, fakültatif anaerob bir basildir. Enterobacteriaceae familyasına aittir. Hepsi glukozu fermente ederek gaz oluşturur, bir kaç tanesi hariç diğerleri laktoz ve sakkarozu parçalayamaz.

Giriş:

Salmonella, özellikle et, kümes hayvanları, yumurta ve yumurtalı ürünler gibi bazı hayvansal gıdalardan ve içme sularından insanlara bulaşarak enfeksiyona neden olur. Esas itibariyle fekal orijinlidir. Salmonella zehirlenmelerinin %40’I S.heidelbergi, %30’u S. typhimurium’dan kaynaklanmaktadır. Hastalık oluşturmak için gerekli doz organizmanın çeşidine bağlıdır. Örneğin S.Anatum’un hastalık oluşturabilmesi için 4-4.5 milyon/gr gerekliyken  S. typhimurium için bu değer birkaç yüzü geçmemektedir.

Tüketime hazır gıdalarda Salmonella bulunması o gıda maddesi için riziko işaretidir. İthal veya ihraç edilecek ürünlerde Salmonella bulunması, sayısı ve cinsi önemli olmaksızın o gıda maddesinin reddedilmesi için yeterli bir sebeptir. Sıcaklığa dayanıksız bir bakteri olduğundan gıdada Salmonella bulunması ısıl işlem sonrası bir kontaminasyonun veya yetersiz ısıl işlemin bir göstergesidir.

Salmonella İzolasyonu:

Materyal:

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu