Salmonella İzolasyonu

  • Et ve Et Teknolojisiwww.foodelphi.com

    Et ve Et Ürünlerinde Salmonella Aranması

    AMAÇ: Kıymadan Salmonella İzolasyonu ve Biyokimyasal Test ile Salmonella’nın doğrulanması TEORİK BİLGİ: Salmonella Enterobacteriaceae familyasına mensup olup bu familyanın genel…

  • Gıda Mikrobiyolojisiwww.foodelphi.com

    Salmonella

    Özet: Salmonella gram(-), sporsuz, hareketli, kapsülsüz, fakültatif anaerob bir basildir. Enterobacteriaceae familyasına aittir. Hepsi glukozu fermente ederek gaz oluşturur, bir…

Başa dön tuşu