Palm Yağı ve Sağlık ( Sedanur MACİT )

Palm Yağı ve Sağlık (Palm Oil and Health)
Sedanur MACİT, Nevin ŞANLIER

Öz
Palm yağı, palmiye ağacının meyvesinden elde edilen, bitkisel yağ olmasına rağmen yüksek miktarda (% 50) doymuş yağ içeren, oda ısısında yarı katı olan bir yağdır. Gıda sanayinde diğer yağlara göre ucuz olması sebebiyle sıklıkla kullanılmaktadır. Sektörde bisküvi, kek, çikolata gibi hazır gıda ve margarin yapımında tercih edilmektedir. Artan talep karşısında, palm yağının üretim alanları da giderek artmaktadır. Malezya ve Endonezya palm yağının ana üreticileri ve ithalatçılarıdır. Palm yağı tokoferol ve karotenler vb. antioksidanları fazlaca içermesi nedeniyle kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanser vb. hastalıklardan koruyucu özelliğe sahip olmakla birlikte doymuş yağ içeriğinin yüksek olması nedeniyle hastalık gelişimi açısından risk faktörüdür. Doymuş yağlar, kolesterol seviyelerinde artışa neden olarak kardiyovasküler hastalık gelişimini hızlandırmaktadır. Bu nedenle palm yağının sağlığa olan etkileri tartışmalıdır. Palm yağının gıda sanayinde yaygın kullanımı, son yıllarda palm yağına olan ilgiyi arttırmış ve palm yağıyla ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada palm yağı, palm yağının bileşimi, üretim süreci, Dünya ve Türkiye’deki durumu ele alınmaktadır. Palm yağıyla
ilgili çalışmaların derlenerek, palm yağının sağlığa olan etkilerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.

Abstract
Palm oil is an oil which is obtained from palm tree’s fruit,although being vegetable oil, contains high saturated fat (% 50) and semi-solid in the room temperature. Because of being cheaper than other oils, it’s commonly used in the food industry. In the sector, it is prefered to make prepared foods like biscuit, cake and margarine, Increasing demand, palm oils production areas increasingly growing. Malesia and Indonesia are the main producers and exporters of palm oil. The reason palm oil contains much antioxidants like
tocoferols and carotens, it has the protective feature from disease like cancer, diabetes, cardiovaskuler at the same time the reason it contains high saturated fat, it is a risk factor for disease progress. Saturated fats accelarate the cardiyovasculer disease by increasing the cholesterol levels. Therefore palm oils effects on health are controversial. In last years, palm oils common use in food industry increase the interest to palm oil and various studies
have been done about palm oil. In this study, palm oil, palm oil’s ceontent, productin process, situation in World and Turkey. It’s aimed to present palm oil’s effects on health by compilng the studies about palm oil.


Source: https://drive.google.com/file/d/1DhyvXqCWG3f2J8A0whlpBaIXySGKpJQh/view

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu