Etiket Arşivleri: Palm

Palm Yağı ve Sağlık ( Sedanur MACİT )

Palm Yağı ve Sağlık (Palm Oil and Health)
Sedanur MACİT, Nevin ŞANLIER

Öz
Palm yağı, palmiye ağacının meyvesinden elde edilen, bitkisel yağ olmasına rağmen yüksek miktarda (% 50) doymuş yağ içeren, oda ısısında yarı katı olan bir yağdır. Gıda sanayinde diğer yağlara göre ucuz olması sebebiyle sıklıkla kullanılmaktadır. Sektörde bisküvi, kek, çikolata gibi hazır gıda ve margarin yapımında tercih edilmektedir. Artan talep karşısında, palm yağının üretim alanları da giderek artmaktadır. Malezya ve Endonezya palm yağının ana üreticileri ve ithalatçılarıdır. Palm yağı tokoferol ve karotenler vb. antioksidanları fazlaca içermesi nedeniyle kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanser vb. hastalıklardan koruyucu özelliğe sahip olmakla birlikte doymuş yağ içeriğinin yüksek olması nedeniyle hastalık gelişimi açısından risk faktörüdür. Doymuş yağlar, kolesterol seviyelerinde artışa neden olarak kardiyovasküler hastalık gelişimini hızlandırmaktadır. Bu nedenle palm yağının sağlığa olan etkileri tartışmalıdır. Palm yağının gıda sanayinde yaygın kullanımı, son yıllarda palm yağına olan ilgiyi arttırmış ve palm yağıyla ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada palm yağı, palm yağının bileşimi, üretim süreci, Dünya ve Türkiye’deki durumu ele alınmaktadır. Palm yağıyla
ilgili çalışmaların derlenerek, palm yağının sağlığa olan etkilerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.

Abstract
Palm oil is an oil which is obtained from palm tree’s fruit,although being vegetable oil, contains high saturated fat (% 50) and semi-solid in the room temperature. Because of being cheaper than other oils, it’s commonly used in the food industry. In the sector, it is prefered to make prepared foods like biscuit, cake and margarine, Increasing demand, palm oils production areas increasingly growing. Malesia and Indonesia are the main producers and exporters of palm oil. The reason palm oil contains much antioxidants like
tocoferols and carotens, it has the protective feature from disease like cancer, diabetes, cardiovaskuler at the same time the reason it contains high saturated fat, it is a risk factor for disease progress. Saturated fats accelarate the cardiyovasculer disease by increasing the cholesterol levels. Therefore palm oils effects on health are controversial. In last years, palm oils common use in food industry increase the interest to palm oil and various studies
have been done about palm oil. In this study, palm oil, palm oil’s ceontent, productin process, situation in World and Turkey. It’s aimed to present palm oil’s effects on health by compilng the studies about palm oil.


Source: https://drive.google.com/file/d/1DhyvXqCWG3f2J8A0whlpBaIXySGKpJQh/view

Palm Oil Industry in Malaysia

Origin of Palm Oil

Global Palm Oil Industry

Palm Oil Value Chain & Applications

Palm Oil Benefits

Oil Palm Cultivation Area

Palm Oil Industry Against Economic Cycles

Palm Oil Production & Midterm Prospects

Economic Importance To Malaysia

History Of The Malaysian Palm Oil Industry

Oil Palm Introduction and Commercialisation

The oil palm tree was first introduced to Malaya by the British as an ornamental plant in 1875 but it was only commercially planted in Tennamaran Estate, Selangor 1917 by Henri Fauconnier.

Crop Diversification Efforts

Despite threats of the Emergency during the 1960s, the oil palm expansion in Malaysia was rapid as its economic potential was recognised by the Malaysian Government as a complementary crop to rubber in the poverty eradication programme. The Federal Land Development Authority (FELDA) first introduced the oil palm in 1961 on an initial size of 375 ha to help the landless farmers. Due to the fall in rubber and tin prices, estate planting of oil palm tended to be on old rubber estate land when the prospects of high yields and profitability of palm oil were recognised. In 1966, Malaysia overtook Nigeria as the world’s leading exporter of palm oil. Compared to Malaysia, the Indonesia government only started to directly invest in state owned plantations in 1968.

Export Diversification

Realising from historical experience with rubber and tin that dependence on narrow product lines can bring price downswings, the Malaysian government embraced diversification as a way to sustain production and exports.

Acting against the advice of international agencies, the Malaysian government began in the late 1970s to encourage a shift from CPO exports to refined products through taxation and incentive policies. The 1980s saw the “Malaysianisation” of 3 major plantation companies previously run by the British i.e. Sime Darby, Guthrie and Harrison & Crossfield (later Golden Hope Plantations) 1980 also saw the founding of the Kuala Lumpur Commodity Exchange (KLCE), a key instrument for price setting, hedging and dissemination of market information to reduce market risk in the trading of palm oil.