Laboratory‎ > Lowry Metodu ile Protein Tayini

01.Kullanılan Kimyasallar

Bu yöntemde 4 farklı çözelti kullanaılır.

A çözeltisi: 20 g. Na2CO3 tartılır. 0,1 N NaOH çözeltisi ile çözündürülür ve yine 0,1 N NaOH çözeltisi ile litreye tamamlanır.

B çözeltisi: 0,5 g. CuSO4.5H2O tartılır.% 1’lik sodyum sitrat ile 100 ml’ye tamamlanır.

C çözeltisi: 50 ml a çözeltisi ve 1 ml B çözeltisi karıştırılarak hazırlanır. Bu çözelti çok açık mavi renklidir.

D çözeltisi: Hazır halde alınan fenol çözeltisi kullanılmadan önce damıtık su ile 1/1 oranında seyreltilir.

02.Analizin Yapılışı:

Bir deney tüpüne 0,2 ml protein çözeltisi alınır. Üzerine 5 ml C çözeltisi ilave edilir. Tüp 370C deki su banyosunda 10 dakika süreyle tutulur. Süre sonunda tüp içeriğine 0,5 ml fenol çözeltisi ilave edilir. Reaksiyon sonunda renk mavi olur.  Tekrar su banyosuna konularak  370C de 10 dk daha tutulur. Süre sonunda damıtık suya karsı 750 nm’de spektrofotometrede absorbans değeri belirlenir.
Lowry protein tayininde standart kurve eğrisi hazırlamada BSA(Boune Serum Albinin) kullanılır. 93,9 mg BSA damıtık suyla 100 ml’ye seyreltildiğinde & 0,1 lik bir protein çözeltisi hazırlanmış olmaktadır.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu