Katı – Sıvı Ekstraksiyon

KATI-SIVI EKSTRAKSİYON

09056024 Deniz UZUNOĞLU
09056025 Tülay Merve TEMEL
09056028 Sedef KAPTAN
09056030 İnci ASLAN
09056031 Begüm DEVLET
09056033 Şeyda OKALİN

1. DENEYİN AMACI

2. TEORİK BİLGİ

3. DENEYSEL YÖNTEM

3.1 DENEYİN YAPILIŞI ve ŞEMATİK GÖSTERİMİ

3.2 GÜVENLİK KAYGISI

3.3. DENEY KOŞULLARI

4. DENEY VERİLERİNİN SAPTANMASI ve ANALİZİ

5. KAYNAKLAR

DENEYİN AMACI

Katı sıvı ekstraksiyon mekanizması,
Katı sıvı ekstraksiyonu prosesinin verimine etki eden parametrelerin neler olduğu,
Katı sıvı ekstraksiyonun gerçekleştiği soxhlet cihazının çalışma prensibinin öğrenilmesi
Deneyde herhangi bir katı maddeden çözücü yardımıyla elde edilmek istenen bileşenin ekstrakte edilmesi

TEORİK BİLGİ

Ekstraksiyon , katı yada sıvı fazda bulunan bir yada birden çok bileşiğin farklı çözünürlük özellikleri kullanılarak diğer bir sıvı faza alınmasıdır. Sulu bir çözelti ve organik bir çözücüden oluşan iki sıvı fazın kullanıldığı teknik,sıvı-sıvı ekstraksiyon yada kısaca ekstraksiyon olarak bilinir. İdeal bir ekstraksiyon süreci hızlı, basit ve ucuz olmalıdır.
Ekstrakte edilen maddeler kayıp ve bozunmaya uğramadan elde edilmeli, ilaveten bir saflaştırma gerektirmemeli ve atık çözücü içermemelidir.

SIVI-SIVI EKSTRAKSİYON

Sıvı-sıvı ekstraksiyonda ayırma hunisi kullanılır. Bu yöntem iki sıvının yoğunluk farkından yararlanılarak uygulanır. Karışım ayırma hunisine konulduğunda yoğunluğu küçük olan sıvı üstte, büyük olan ise altta toplanır. Yoğunlukları birbirine yakın olan maddeler kolay ayrılmaz. Bu durumda su fazını, NaCl gibi bir tuzla doyurup yoğunluğunu arttırmak gerekir ya da ayırma hunisini çalkalayarak ayrılma sağlanır. Su içindeki organik maddeyi, organik çözücü fazına alabilmek için ayırma hunisi çalkalanırken çalkaladıkça oluşan gazın çıkması için musluk hafifçe açılır. Gaz çıkışı bitene kadar bu işlem devam ettirilir. Daha sonra üstteki faz musluğun hizasına gelinceye kadar alt faz huniden boşaltılır. Sonra üst faz üst kapaktan alınır. Çünkü bu faz da musluktan akıtılırsa altta az da olsa kalmış olan diğer madde üst faza karışıp safsızlık oluşturabilir.

KATI-SIVI EKSTRAKSİYON

Katı-sıvı ekstraksiyonunda katının içerdiği maddelerden biri veya bir bölümü uygun bir çözgen ile ekstrakte edilir. Katıların ekstraksiyonu genellikle uzun zaman aldığı için sürekli ekstraksiyon yöntemleri tercih edilir. Maddenin katı içinden diffüzlenmesi yavaş bir işlem olduğu için katı örnek ince toz haline dönüştürüldükten sonra ekstrakte edilmelidir. Böylece maddenin çözgenle daha fazla teması sağlanır. Katı-sıvı ekstraksiyonda ise Soxhlet Ekstraktörü denen bir cihaz kullanılır.

SIVI-SIVI ekstraksiyonunun endüstride kullanılması;
Kimyasal;
•Organik bileşikleri asit-baz ile yıkamada,
Farmasötik olarak;
•Fermantasyon karışımından aktif materyalleri yeniden elde etmede,
•Vitamin ve antibiyotik ürünlerini saflaştırmada,
Petrolde;
•Yağ kalitesini ilerletmede,
Gıda Endüstrisinde;
•Kahve ve çaydan kafein ayırmada,
•Yağ özü (aroma ve koku) seperasyonlarında vb.

3.DENEYSEL YÖNTEM

3.1DENEYİN YAPILIŞI

Katı-sıvı ekstraksiyon, çözünebilen bir komponentin bir katıdan ayrılması için uygun bir çözücüde önce katı fazdan ayrılması ardından bileşenden çözücünün uygun bir yöntemle uzaklaştırılması ile ayrılması prensibiyle yapılır. Cam soxhlet balonu içine kaynama taşı atılarak yarısına kadar çözücü doldurulur ve elektrik ısıtıcısına yerleştirilir.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu