Kalite Yönetiminin Sekiz İlkesi

Kalite Yönetiminin Sekiz İlkesi 

Müşteri Odaklılık

Sürekli ve tutarlı Müşteri Odaklılık, bir şirketin iş dünyasındaki başarısı için en önemli unsurdur.

Salt müşteri isteklerinin yerine getirilmesi yeterli değildir. Olası durumları öngörerek müşteri beklentilerinin üstüne çıkmak şirket için yaşamsaldır.

Bu nedenle şirket, tüm bileşenleri ile müşteri isteklerini yerine getirmeye yönelmelidir.

Müşteri Odaklılık ilkesini başarıyla özümseyip uygulayan bir şirkette:

o     Müşteri istekleri şirketin tamamında anlaşılmıştır.

o     Şirket içi hedefler müşteri beklentileri ile bağlantılıdır.

o     Şirketin, müşteri beklentilerini günlük (olağan) faaliyetleri ile yerine yetirme yeteneği gelişmektedir.

o     Şirket çalışanları, müşteri tatminini sağlamak için gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.

Liderlik

Bir şirketin kurumsal hedefleri, izlediği yol ve iç dinamikleri arasındaki uyum derecesi, kurumdaki liderlik özelliği ile doğrudan ilgilidir.

Çalışanların yeteneklerinin kurumsal hedefler için kullanılacağı kurum içi ortamı yaratmak, liderlerin görevidir.

Liderlik ilkesini başarıyla özümseyip uygulayan bir şirkette:

o     Şirketin vizyonu net şekilde belirlenmiş ve ilgili tüm taraflara bildirilmiştir.

o     Vizyon, ölçülebilir kurumsal hedeflere dönüştürülmüştür.

o     Şirket çalışanları yetkin, motive ve sadık bir şekilde, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Çalışanların Katılımı

Hangi konuda olursa olsun, bir şirketin başarısı ancak çalışanlarının başarısı kadardır.

Şirketin ilerlemesi ancak çalışanların katılımı ile mümkün olabilir.

Bu nedenle, çalışanların problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve onları iyileşme önerisi üretme konusunda  özendirmek gereklidir.

Çalışanların Katılımı ilkesini başarıyla özümseyip uygulayan bir şirkette:

o     Çalışanlar şirket stratejisinin geliştirilmesine aktif olarak katılmaktadır.

o     Çalışanlar şirketin kurumsal hedeflerini kişisel hedef olarak benimsemişlerdir.

o     Çalışanlar kararların alınmasına ve süreçlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

o     Çalışanların iş tatminleri yükselmekte, çalışanlar kişisel gelişim potansiyellerini şirketin başarısı için kullanmaktadır.

Süreç Yaklaşımı

Faaliyetlerin ve ilgili kaynakların süreçler olarak gruplandırılması ve yönetilmesi, hedeflenen sonuçlara ulaşılmasını kolaylaştırır.

Süreçleri oluşturan adımlar saptanmalı, girdiler ve çıktılar belirlenmeli, işletme fonksiyonları (departmanlar, bölümler …) ile aralarındaki ilişki ve etkileşim  tanımlanmalıdır.

Süreç Yaklaşımı ilkesini başarıyla özümseyip uygulayan bir şirkette:

o     Tüm süreçler, planlanan sonuçlara ulaşmayı ve ilgili kaynakların etkin olarak kullanılmasını güvence altına almıştır.

o     Süreçlerin kapasiteleri ile ilgili kurum içinde oluşan bilgi birikimi (bilinç), daha yüksek kurumsal hedefler seçmeyi mümkün kılmaktadır.

o     Hatalar azalmakta ve maliyetler düşmektedir.

o     Başarıyı oluşturan unsurlar belirlenmiş ve bunlara odaklanılmıştır. Böylece anahtar durumdaki (kritik) faaliyetler gelişmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu