Kalite El Kitabı Hazırlama Rehber Dokümanı

KALİTE EL KİTABI HAZIRLAMA REHBER DOKÜMANI

Kalite El Kitabı, firmanın müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişim anlayışı çerçevesinde oluşturduğu Kalite Sistemini ve anılan anlayışa yönetimin yaklaşımını ve ilginin yoğunluğunu açıklar nitelikte olan en üst düzey dokümandır.

Aşağıda, yukarıda anlatılan yaklaşım ile, Kalite El Kitabı’nın olması gereken biçim ve içermesi gereken gereklilikler genel olarak anlatılacak; madde bazında farklılık gösterecek ve dikkat edilecek noktalar ise daha sonra ilgili madde başlığı altında yer alacaktır.

KALİTE EL KİTABI

“Kalite El Kitabında ana amaç, firmanın kalite olgusuna gösterdiği yakınlık ve önemi belirtmek, bunun için firmanın yaptığı ya da yapmayı planladığı faaliyetleri tanımlamak olarak algılanmalıdır. Kalite El Kitabı, özünde yönetimsel bir anlam taşır.

Genel Özellikler:

  • KEK, sistematik bir yapıya sahip olmalıdır.

  • Kodlandırılmalıdır.

  • Faaliyetlerin sıralandırılmasında, kullanılmakta olan standartlara birebir bağımlılık gösterilmesi gerekmez. Ancak standart maddeleri referans alınarak hazırlanması izleme açısından kolaylık sağlar.

  • Organizasyon şeması mutlaka yer almalıdır.

  • Genel bir organizasyon şemasından ayrı, Kalite Bölümünü anlatır bir organizasyon şeması da olmalıdır.

  • Görev ve sorumluluklar, yönetimsel anlamda yetki sahibi kişiler ile sınırlandırılmalıdır. Örneğin depo sorumlusunun görev ve sorumlulukları Kalite El Kitabında tanımlanmamalıdır.

  • Kalite El Kitabı’nın üst düzey bir doküman olması sebebiyle, revizyonların sayısını azaltmak için ifadeler ve açıklamalar olabildiğince genel bir nitelik taşımalıdır.

  • Her bir maddenin sonunda, o madde ile ilişkili prosedürler referans olarak verilmelidir.

  • Kalite El Kitabının anayasal nitelikte bir doküman olması gereği,söz konusu doküman üst yönetim tarafından mutlaka onaylanmalıdır.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu