Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Standart Nedir?

Standardizasyon; Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemi

Standardizasyon çalışması sonucu ortaya çıkan belge, doküman veya eser; STANDART

Neden Standart?

• Endüstri Devrimi
• Ticaretin Globalleşmesi
• İstikrar
• Rekabet

Standartların Önemi

Üreticiye Faydaları:
• Planlı Üretim
• Verimlilik
• Yeteri Kadar Stok
• Düşük Maliyet
• Birim Maliyet

Standartların Önemi

Tüketiciye Faydaları:
• Güvenilirlik
• Uygun Fiyatlı Ürün
• Karşılaştırma, Seçme şansı
• Bilinçli Tüketim

Ülke Ekonomisine Faydaları:
• Yüksek Kalite,
• Milli Gelir Artışı
• İhracatta Öncelik
• Rekabet gücü

ISO

Amacı
• Standartların geliştirilmesi
• Ürün ve hizmetlerin uluslararası dolaşımına katkı sağlanması

ISO 9000 Standart Ailesi

• ISO 9000 Tanımlar
• ISO 9001 Standart
• ISO 9004 Kılavuz

ISO 9000 Yapısı ve Gelişimi

ISO 9000 Revizyonları

ISO Kalite Güvence Sisteminin Amacı

• Kalite yönetimi için genel bir çerçeve sağlaması,
• Kuruluşlar arasında güven ortamı yaratması,
• Proseslerin yönetilmesiyle ürün/hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi ve iyileştirilmesi,
• Müşteriye ürün ve hizmetlerin tutarlılığının güveninin verilmesi.

ISO 9000 – ISO 9001

• ISO 9000
• Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

• ISO 9001
• Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

• ISO 9001: 2008 KYS

ISO 9001 Ne Değildir?

• Kalite ile ilgili bütün problemlere çözüm getirmez
• Neyin yapılacağını söyler ancak nasıl yapılacağını söylemez
• Etkin bir kalite yönetimi sistemi için minimum şartları belirtir

ISO 9001-2008’in Yararları
• Dış yararlar
• İç yararlar
• Yönetimin etkinliği
• Kalite bilincinin oluşması
• Etkin Dokümantasyon
• Tutarlılık
• Düşük Maliyet
• Kurumsallaşma

ISO 9001-2008’in İçeriği

• Giriş
• Kapsam
• Atıf Yapılan Standartlar
• Terimler ve Tarifler
• Kalite Yönetim Sistemi
• Yönetim Sorumluluğu
• Kaynak Yönetimi
• Ürün Gerçekleştirme
• Ölçme, Analiz ve iyileştirme

KYS Oluşturma

• Hazırlık Aşaması
• Başvuru aşaması
• Onay Aşaması

Hazırlık Aşaması

Politika
• Kalite Planı
• Kalite Hedefleri
• Kalite Politikası

Hazırlık – Kalite El Kitabı

Kalite El Kitabı

1. KAPSAM

2. ATIF YAPILAN STANDART VE/VEYA DOKÜMANLAR

3. TERİMLER VE TARİFLER

4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

4.1 GENEL ŞARTLAR

4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI

4.2.1 GENEL

4.2.2 KALİTE EL KİTABI

4.2.3 DOKÜMANLARIN KONTROLÜ

4.2.4 KAYITLARIN KONTROLÜ

5. YÖNETİM SORUMLULUĞU

5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK

5.3 KALİTE POLİTİKASI

5.4 PLANLAMA

5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM

5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

6. KAYNAK YÖNETİMİ

6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI

6.2 İNSAN KAYNAKLARI

6.3 ALT YAPI

6.4 ÇALIŞMA ORTAMI

7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME

7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI

7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER

7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME

7.4 SATIN ALMA

7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU

7.6 İZLEME VE ÖLÇME DONANIMININ KONTROLÜ

8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

8.1 GENEL

8.2 İZLEME VE ÖLÇME

8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ

8.4 VERİ ANALİZİ

8.5 İYİLEŞTİRME

Kaynak
Websitesi

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu